Regnskabet slutter 31. december 2022.

Et underskud på 29,3 mio, en placering i 2.div der ikke giver oprykning, og faktisk en del point op, hvis Esbjerg skal rykke op i 1.division.

Situationen er ikke den fedeste for klubbens mange trofaste fans, men faktisk er det ikke så slemt at der skal redningsflåder ud og hjælpe klubben (hint tidligere ejer med mange penge).

For nej, det er ikke optimalt for Esbjerg, men klubben er så økonomisk stærk, at det er kun et spørgsmål om tid, før den igen er at finde i 1.division. Her er det ikke så enkelt at rykke op, men Esbjerg har de økonomiske muskler, der gør at klubben er blandt favoritterne til at rykke op, når de kommer der til. Superliga er målsætningen.

Så Esbjerg skal nok komme tilbage, spørgsmålet er hvornår, for jo længere tid der går, jo flere penge taber klubben, og her forudsætter det, at klubbens ejerskab, stadig vil understøtte klubben økonomisk.

Regnskabet dækker over en halv sæson i 1.division og en halv sæson i 2.division

Fra årsregnskabet kan der læses:

Budgettet for år 2023 er udfærdiget med baggrund i, at EfB rykker op i 1. division til 2023/24 sæsonen.

Som følge af årets underskud er selskabet pr. 31. december 2022 omfattet af selskabslovens bestemmelser omkring kapitaltab, idet selskabets egenkapital udgør mindre end 50 % af den tegnede aktiekapital. Bestyrelsen forventer, at selskabets aktiekapital vil blive reetableret ved en kapitalnedsættelse til dækning af underskud i
2023.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. TV penge i 2.division er meget små og på cirka 500.000kr
SponsorindtægterEsbjerg oplyser ikke dette, men må antages at næsten alle klubbens indtægter kommer herfra
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set.
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Esbjerg skal lige i Superligaen først, med mindre de kan lave en pokaloverraskelse
SpillersalgEsbjerg har tidligere tjent gode penge på spillersalg, men en klub skal ligge i Superligaen for at kunne tjene

Opmærksomhedspunkter

RødDe seneste tre regnskaber er der tabt 39,4 mio
Seneste regnskab gav minus på 29,3 mio
Lønnen udgør 153% af nettoomsætning
Egenkapitalen er gået fra 44,3 mio til 15,0 mio
Gul
GrønSoliditet er fornuftig på 50
Gæld i % af aktiver er fornuftig på 50%
Gælden er faldet en smule fra 19,2 mio til 15,0 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

OmrådeOplystNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger lige så
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnejingen klubber oplyser dette
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernejingen klubber oplyser om dette
Honorar bestyrelsenej
Spillersalg på de enkelte spillerenejingen oplyser om dette

Ejerforhold

Esbjerg Investment Limited 50%

Claus Sørensen fond Holding A/S 15-20%

Økonomisk karakterbog

Får en klub karakteren E, betyder det at den har scoret lavest i alle 7 økonomiske parameter, det er særdeles bekymrende. Karakter A er det bedste.

Økonomisk karakterbog A-E
2018D+
2019C+
2020B
2021B
2022B-

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, Esbjerg oplyser ikke dette i deres regnskab, hvad de er i deres gode ret til og derfor er omsætning et estimat baseret på denne model

Nettoomsætning = ((personaleomkostninger / defineret % sats x 100) + årets resultat

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg. Esbjerg har i snit tabt 35.000 om dagen, de sidste 3 år!

Seneste 10 år-74,8 mio
Seneste 5 år-46,0 mio
Seneste 3 år-39,4 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Klubben oplyser ikke dette i regnskab, og er derfor et estimat.

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der findes i regnskabet.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde og betingelser der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Powerindex

Grafen herunder viser hvordan forholdet er mellem den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger og så den klub der er i denne analyse.

Hvis FC København var en ny Porsche Taycan til 1 mio, ville Esbjeg være en Peugeot 108 til 120.000. Det er forskellen!

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget (Covid19 sæsonen) og står som 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/6, derfor er det ikke 100% sammenligneligt.

I oversigten er det klubbernes seneste regnskab der gælder og følgende klubber er fra 2022:

Esbjerg og B93

Resten af klubberne er med deres 2021 regnskab.

Ligeså skal der gå en honoural mention til Thisted, som klubben der oplyser absolut mindst (hvad de er i deres gode ret til).

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat. Da klubberne ikke oplyser lønsum på spillertruppen, er dette et estimat. De klubber der ligeså stort set ikke køber spillere, vil ligge lavt.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet. Der er nogle tal der kan springe i øjnene, men som læser skal du have opmærksomhed på at der kan være en bonus i forbindelse med kvalifikation til europæisk gruppespil der gør lønne hopper, samt at for nogle klubber er det seneste regnskab fra 1.div.

Modellen der er brugt er ens for alle klubberne, men ikke alle klubber oplyser antal kontraktspillere, derfor er det estimat baseret på info fra andre kilder, samt at antal ansatte totalt i klubben ligeså kan være unøjagtig. Derfor er der en hvis usikkerhed i tallene.

Gæld i forhold til aktiver

Det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Kilde: Esbjergs regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement