Dameligaen i håndbold er den økonomisk stærkeste liga herhjemme på spindesiden. Men hvordan ser det egentlig ud hvis der sammenlignes med herre- og dameligaen på udvalgte økonomiske parameter.

Tallene herunder stammer fra klubbernes officielle regnskaber i perioden 2015-2019, og det er ikke alle klubber der har regnskaber der er offentlig tilgængelige, derfor mangler nogle få klubber.

I gennemgangen er der tale om gennemsnit for det enkelte parameter.

Omsætning

Dameligaen ligger cirka på 60% af hvad herreligaen omsætter i snit per klub. Samlet set har dameligaen rundet en lille milepæl med 100 mio. om året samlet set i omsætning!

En ligaklub hos herrerne nærmer sig 15 mio. i omsætning om året, og det dækker over et spænd fra knap 25 mio til 4 mio.

Spredningen i dameligaen er lidt mindre fra 18 mio til 1,6 mio.

blog håndbold liga sammenlign omsætning

Personaleomkostninger

Denne post dækker de udgifter der er til de ansatte i klubben, dette fra spillere, trænere, ledelse og administration. Jo mindre en klub er, jo større sum vil være på spillerne.

Begge ligaer har øget deres gennemsnit, men dameligaen mere, fra 4,7 mio i snit per klub i 2015 til 6,9 mio per klub i snit. Det er procentvis en stor stigning, som er på knap 50%.

 

 

blog håndbold liga sammenlign personaleomk

Årsløn (gennemsnit)

Det kan virke lidt paradoksalt at årslønnen er faldende, når personaleomkostningerne stiger samlet set.

Årsagen er enkel, antallet af ansatte stiger.

Jo færre der kan blive ansat, så gælder typisk at det er de bedste spillere der får en kontrakt, og de er dyrere end hvis klubberne skal ansætte spillere der skal styrke bredden i trupperne.

Samlet set er der blevet ansat flere i både dame og herreligaen.

I dameligaen er der 4 flere ansat (i snit per klub) i 2019 end i 2016 (15 og 11), mens det hos herrerne er 3 flere der er ansat per klub (18 og 15) i snit per klub.

blog sammenlign estimeret årsløn håndbold ligaer

Løn/omsætning

Hvor stor del af klubbens omsætning bliver brugt på personaleomkostninger.

blog sammenling håndbold løn oms 2019

Årets resultat

Det er positivt at se at klubberne har øget deres omsætning og der er blevet flere ansat i de to ligaer, men kan klubberne tjene penge, er de to ligaer samlet set økonomisk rentabel?

Som sådan er det ikke et problem at have underskud, det kan der være mange årsager til, og det kan være et bevidst strategisk valg.

Vælger en klub at køre med underskud år efter år, forudsætter det to ting, enten

A) At ejerkredsen dækker underskud
B) At der kan lånes penge

For begge A og B, er det som er AFGØRENDE, under hvilke vilkår kommer denne kapital til klubben.

En glad ejerkreds kan enten afskrive beløb, konvertere det om til aktier eller låne pengene med eller uden renter.

Skal der lånes penge udefra (typisk bank), så er det ikke gratis.

For en klub kan konkurrenceevnen forringes, med stigende renteomkostninger.

Begge ligaer taber penge, samlet set har dameligaen for perioden tabt 49,5 mio mens herreligaen har tabt 25,4 mio.

Dette dækker over klubber der faktisk kører med overskud, mens andre kører overfor rødt lys.

Tallene herunder er årets resultat i gennemsnit pr. klub.

Herreliga Dameliga
2015 -0,5 mio -0,2 mio
2016 -1,4 mio -0,8 mio
2017 -0,4 mio -1,2 mio
2018 0,4 mio -0,8 mio
2019 0 -1,5 mio

Som nævnt er der klubber der drives rentabel og med overskud. I oversigten herunder er klubbernes samlede resultat for perioden 2015-19 fra de år de har været i ligaen.

En klub kan sagtens have foretaget et strategisk valg og besluttet at køre med underskud.

Herrer Årets resultat 2015-2019 Damer Årets resultat 2015-2019
Ribe-Esbjerg 3,7 mio Odense Håndbold 4,2 mio
SønderjyskE 1,2 mio SønderjyskE 0,7 mio
Aalborg Håndbold 0,6 mio Ringkøbing Håndbold -0,1 mio
GOG 0,3 mio Nykøbing F -0,1 mio
Skjern Håndbold 0,2 mio EH Aalborg -0,2 mio
Lemvig-Thyborøn 0,2 mio SK Århus -0,3 mio
TM Tønder 0,2 mio Team Esbjerg -0,8 mio
Nordsjælland håndbold 0 Silkeborg-Voel KFUM -1,0 mio
Mors-Thy 0 TTH Holstebro -2,1 mio
Odder Håndbold -0,3 mio Aarhus United -2,8 mio
Randers HH -0,4 mio Viborg HK -5,2 mio
Århus Håndbold -2,4 mio Herning-Ikast håndbold -6,2 mio
TTH Holstebro -4,3 mio Randers HK -8,4 mio
Bjerringbro-Silkeborg -4,5 mio København Håndbold -26,9 mio
HC Midtjylland -6,3 mio Ajax København na
KIF Kolding -13,6 mio Skanderborg Håndbold na
Skanderborg Håndbold na Skive FH na
Skive FH na
TMS Ringsted na

Gæld

Nok er der tabt mange penge i de to ligaer, men interessant er det at gælden hos herrerne er nedbragt en lille samlet set, mens den i dameligaen i snit er steget med næsten 1 mio. per klub.

Herreligaen har dog stadig en gæld der er større.

Hvis dameligaen fortsætter med samme gældsætning, må det vække bekymring.

Herreliga Dameliga
2015 5,7 mio 1,9 mio
2016 6,7 mio 2,1 mio
2017 6,7 mio 2,8 mio
2018 6,1 mio 3,1 mio
2019 5,7 mio 2,8 mio

Et interessant sammenligningområde er gældens størrelse i forhold til omsætningen. Hvor herreligaen samlet set har nedbragt gælden til at ligge på 40% af omsætningen, så er dameligaen stigende.

Herreliga Dameliga
2015 45% 27%
2016 49% 27%
2017 45% 33%
2018 43% 33%
2019 40% 34%

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Herunder gennemsnit per klub i egenkapital

Herreliga Dameliga
2015 0,8 mio 0,7 mio
2016 0,2 mio 1,2 mio
2017 0,4 mio 0,9 mio
2018 1,4 mio 1,3 mio
2019 1,4 mio 0,6 mio

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Herunder værdien af aktiver i gennemsnit per klub

Herreliga Dameliga
2015 6,5 mio 2,7 mio
2016 7,0 mio 3,3 mio
2017 7,1 mio 3,7 mio
2018 7,6 mio 4,5 mio
2019 7,2 mio 3,4 mio

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog håndbold sammenhæng soliditet

Forskel på top og bund

Personaleomkostninger er det parameter der er meget definerende for din sportslige succes. Ligeså fortæller det om hvor mange hold der reelt har chancen for at vinde et DM.

Uligheden er størst i dameligaen, hvor forskellen klubben med lavest budget ligger på 11%.
Hos herrerne er forskellen mindre.

Men kampen om guldet er reelt noget der skal afgøres mellem fire klubber, mens det på damesiden nærmere er 2 (3) klubber der kan vinde DM.

Siden 2013 er guldet hos herrerne da også blevet fordelt mellem de fire klubber herunder med det største budget, dog med Kolding der har snuppet DM guld to gange, men begge gange med et markant højere spillerbudget, der matchede de fire hold der er top 4 i dag.

Hos damerne er guldet 3 af de sidste 4 sæsoner gået til de tre hold der er i top 3. Nykøbing F. var holdet der snuppede DM guld.

 

Herrer (2019) Personale-omkostninger Faktor Damer (2019) Personale-omkostninger Faktor
Ribe-Esbjerg 15,5 mio 100 Odense Håndbold 13,5 mio 100
Bjerringbro-Silkeborg 14,9 mio 96 Team Esbjerg 11,3 mio 83
Skjern Håndbold 14,8 mio 95 København Håndbold 9,9 mio 73
Aalborg Håndbold 13,9 mio 89 Viborg HK 9,0 mio 67
TTH Holstebro 11,4 mio 74 Randers HK 8,3 mio 61
GOG 11,3 mio 73 Herning-Ikast håndbold 8,2 mio 61
KIF Kolding 9,8 mio 63 Nykøbing F 7,0 mio 52
SønderjyskE 7,3 mio 47 Silkeborg-Voel KFUM 4,8 mio 36
Århus Håndbold 7,1 mio 46 TTH Holstebro 3,9 mio 29
Mors-Thy 6,8 mio 44 Aarhus United 3,4 mio 26
Nordsjælland håndbold 4,4 mio 29 Ringkøbing Håndbold 2,2 mio 17
Lemvig-Thyborøn 3,4 mio 22 EH Aalborg 1,4 mio 11
Skanderborg Håndbold na Skanderborg Håndbold na
TMS Ringsted na Ajax København na

Læs mere

https://steenhouman.com/2020/05/19/haandbold-dameliga-2019-en-oekonomisk-gennemgang/
https://steenhouman.com/2020/05/16/haandboldliga-herrer-2019-sammenhaeng-mellem-oekonomi-og-placering/
https://steenhouman.com/2020/05/15/haandboldherrer-omsaetningen-i-stabilt-leje/
https://steenhouman.com/2020/05/13/haandboldherrer-kolding-udfordret-paa-oekonomien/

Note: Nettoomsætning er ikke oplyst i alle regnskaber, her er brugt følgende model.
NO = (Personaleomkostninger / defineret procentsats x 100) + årets resultat

Advertisement