Hvad er sammenhængen mellem en klubs sportslige succes og økonomi i herrerhåndboldligaen 2021/22?

Det bliver afsløret til slut i artiklen, og normalt er det omkring de 70% af din sportslige succes afgøres af klubbens økonomi. Men hvordan ser økonomien ud i ligaen for 2021/22.

Omsætning

Blot to klubber oplyser deres omsætning i regnskabet nemlig Ribe-Esbjerg og KIF Kolding, for resten er det et estimeret bud på deres omsætning, med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet. De klubber der ikke har oplyst deres omsætning, er i deres gode ret til dette, det er ikke et krav.

For Fredericia og Skive gælder at deres regnskaber er inde i et foreningsregnskab og ikke i et separat selskab.

Årets resultat

Samlet set tabte klubberne 2,2 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte, trænere, spillere, administration og ledelse

Antal ansatte

Dette dækker over antal gennemsnitlige ansatte, det vil sige er der to der er ansat på ½ tid, tæller det som 1 ansat

Gennemsnitsløn

Dette dækker over alle ansatte

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetsgrad.
En soliditetsgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt.

Sammenhæng mellem placering og personaleomkostninger

Der er medtaget to diagrammer, den første gælder for den placering som grundspillet gav, holdt op mod personaleomkostninger

Grundspillet

Sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger for grundspillet var på 31%. Den stiplede linje herunder viser tendenslinjen, ligger en klub over linjen, så har de præsteret dårligere end deres økonomi tilsiger, og omvendt ligger en klub under den stiplede linje, så har klubben præsteret bedre end økonomien.

Klubber som Skanderborg Aarhus, Lemvig, Mors-Thy og Team Nordsjælland præsterer i den grad over evne, mens Holstebro i den grad underpræsterer. For Aalborg burde 1.pladsen have været det de skulle ligge til, men det blev til en 2.plads i grundspillet.

Slutspillet

Sammenhængen stiger til 36%, men det er meget langt fra de 70% som plejer at være normen. Nu kan der i den enkelte sæson sagtens være større udsving, men set over tid, så er sammenhængen meget tydelig og tæt på de 70%.

De hold der præsterer bedre end de burde, er også med til at trække sammenhængen ned, så kredit til de hold der ligger under den stiplede linje.

Set over de seneste fem sæsoner

Advertisement