Så er sidste regnskab landet og det er tid at se på sammenhængen i den danske isliga mellem økonomi og placering i sæsonen 2021/22

70% sf din sportslige succes kan tilskrives din økonomi.

Inden der kommer til analysen af, om tesen om de 70% faktisk afgør din placering, så en gennemgang af økonomien i dansk ishockey.

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier, så længe der krediteres og linkes

Omsætning

Ingen af klubberne oplyser deres omsætning i deres regnskab, hvilket de er i deres gode ret til. Derfor er nedenstående et estimat. baseret på de oplysninger der er i regnskabet.

Årets resultat

Samlet set er der et overskud på 350.000kr på de 9 klubber i ligaen

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Antal ansatte

Dette er hvor mange ansatte der er på fuldtid, dvs. er der to ansatte på ½ tid, tæller det som en.

Gennemsnitsløn

Dette gælder ansatte, fra spillere, trænere, administration og ledelse

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetsgrad.
En soliditetsgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde og betingelser der kan ligge på klubben, samt til hvem gælden er til

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt.

Sammenhæng mellem placering og personaleomkostninger

Der er medtaget to diagrammer, den første gælder for den placering som grundspillet gav, holdt op mod personaleomkostninger

Grundspillet

Sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger for grundspillet var på 62%. Den stiplede linje herunder viser tendenslinjen, ligger en klub over linjen, så har de præsteret dårligere end deres økonomi tilsiger, og omvendt ligger en klub under den stiplede linje, så har klubben præsteret bedre end økonomien.

Herlev og Rødovre har en markant lavere personaleomkostninger end de øvrige klubber og ligger derfor placeret som nummer 8 og 9.

Sammenhæng efter slutspillet og personaleomkostninger

Placeringerne 1-4 er afgjort via slutspillet, mens placeringerne 5-8 er defineret som deres placering i grundspillet, forstået som den klub der sluttede bedst af holdene der blev slået ud i kvartfinalen, bliver placeret som nummer 5 og så fremdeles.

Sammenhængen er således næsten de 70%, nemlig 68%

Advertisement