Regnskabet slutter 31. december 2021, det vil sige at det er et regnskab der er påvirket af covid19.

Sæsonen som regnskaber rækker ind i, sluttede med at Nykøbing FC vandt 2.division og dermed rykkede. op i 1.division. Den store forskel mellem de to divisioner er TV pengene, hvor der er cirka 5 millioner mindre når et hold ligger i 2.division.

Dermed, kunne Nykøbing FC måske have været gået i nul, hvis de ikke havde været i 2.division. Til ejerskabets ros, viser de ansvar, ved at fastholde det setup der er, selvom det koster økonomisk.

drømmer om at komme med i toppen af dansk fodbold.

Som det er nu, skal OB være tilfreds med en 6.plads i Superligaen

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Danmark, samt fra europæiske kampe.
SponsorindtægterDet vides ikke hvad klubben ligger på, men 5 mio er nok et godt bud
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Dette er dog ikke relevant for klubben
SpillersalgKlubber der ligger udenfor Superligaen, skal ikke påregne store indtægter her.

Opmærksomhedspunkter

RødUnderskud for 9.regnskab i træk, og der er samlet tabt 21,1 mio
Soliditet er på -113
Lønnen udgør 110% af nettoomsætningen
Gælden udgør 213% af aktiverne i klubben
Gælden er næsten fordoblet til 12,6 mio
Egenkapitalen er stadig negativ på -6,7 mio
Gul
Grøn

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Ejerforhold

Nykøbing FC 10-15%
Claus Jensen 33-50%
Claus Meyer 10-15%

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her er blandt andet transfer ikke en del af dette, da transfer ikke er en fast indtægtskilde.

Klubben har ikke oplyst nettoomsætning i regnskabet, og er derfor et estimat.

Årets resultat

Seneste 10 år-21 mio
Seneste 5 år-18,7 mio
Seneste 3 år-14,8 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Klubben oplyser ikke dette i regnskab, men da klubben ikke køber spillere, er spillerbudget det samme som lønsum spillertrup.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Den største gældspost er ansvarlig lånekapital på 5,3 mio. Dette er typisk ejerne som dækker dette, og i tilfælde af konkurs, er den ansvarlige lånekapital står sidst i køen.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Nykøbing FC har ikke transferaktivitet

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Da Nykøbing ikke har spillerkøb, er der ikke nogen transferrettigheder i regnskabet.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle Nykøbing FC sælges, ville prisen være omkring 1 mio, men det er alt inklusiv, dvs med de andre segmenter

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/6, derfor er det ikke 100% sammenligneligt.

I sidste sæson, var 2.division opdelt i to grupper, og det er kun Nykøbing FC, Næstved og Brabrand som er kommet med deres regnskab. Ligeså er der en del klubber som ikke har regnskaber, da de er foreningsdrevne.

Kilde: Nykøbing FCs regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement