Fremad Amager er i mange podcast ofte nævnt som klubben med et potentiale, men klubbens forskellige ejere har ikke just lykkedes med at udløse dette. Nogle har fået stabiliseret klubben, mens andre har bragt klubbens eksistens i fare.

Nu er der kommet nye lokale ejere til, idet virksomheden Velkommen A/S har overtaget klubben, efter der igen var rod i økonomien hos de amerikanske ejere.

Hvad har prisen så været for klubben, ja et godt bud herfra er at klubben ikke har kostet noget, den er blevet overtaget kvit og frit, men til gengæld overtager de nye ejere forpligtelserne.

De seneste to regnskaber har klubben oparbejdet en gæld på 50 mio i jagten på Superligaen, nu er det seneste regnskab ikke kommet, så hvad gælden er, vides ikke.

Prissætning af klubben

Der findes forskellige metoder til at prissætte værdien af en klub, men Markhams Multivariate model, er en model der tager afsæt i data fra regnskaberne.

Her er udviklingen for Fremad Amager ikke været positiv, og derfor er klubben reelt gratis.

Hvem er de nye ejere

Velkommen A/S, ses der nærmere i sømmene hos firmaet, så har firmaet 3 ansatte, et overskud i seneste regnskab (2020) på 2,3 mio og der er 72.000kr i kassen ved årsregnkabets afslutning.

Velkommen A/S tilbyder mobilabonnement, bredbånd, el, energi, alarm og forsikring.

Så det kan virke mærkelig at der skulle være økonomi nok i firmaet til at drive klubben videre, specielt med tanke på de to seneste underskud på cirka 2 x 25 mio.

Det er i ejerkredsen bag Velkommen A/S at pengene findes, og her det specielt Magnus Borgen Kjøller der er den med størst ejerandel der er interessant.

Hans firmaMagnus Kjøller Holding Aps, har 18 datterselskaber, og i selve holdingselskabet, er der aktiver for 232 mio hvor 11,6 mio er i likvide midler.

Så jo i ejerkredsen bag, er der midler, men spørgsmålet er hvad ejerne vil, for indtægterne i Fremad Amager står slet ikke mål med udgifterne, så der ligger en meget stor opgave foran klubben, for med mindre ejerne vil smide midler i et bundløst hul, så lever Fremad Amager i den grad over evne!

Det er anslået at klubben i dag har indtægter fra sponsor og matchday på 5-6 mio, det er markant under andre klubber i 1.division, og langt under hvad andre bundhold i Superligaen ligger på.

Årets resultat

I jagten på Superligaen er der blevet investeret massivt i truppen, og rykker en klub op, ja så ligger der en 10-15 mio i TV penge mindst og venter, rykker du så ikke op, så er det dyrt.

Gæld i alt

Den største post er lån, sandsynligvis fra ejerne. Det skal med at seneste regnskab er fra 2020, det seneste regnskab er ikke kommet endnu, og det kan se anderledes ud

Gæld i forhold til aktiver

Gælden er 7 x større end aktiverne i klubben, rykker klubben op i Superligaen, så stiger værdi af aktiver typisk.

Ejerforhold

MAGNUS KJØLLER HOLDING ApS
Strømmen 6
9400 Nørresundby
Ejerandel: 25-33,33%
Stemmeandel: 20-24,99%
Kapitalklasser: B, C
Start: 30.12.2020

Folmers Invest A/S
c/o Thaysen & Co A/S
Damhus Boulevard 104
2610 Rødovre
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmeandel: 15-19,99%
Kapitalklasser: A
Start: 30.12.2020

CAV INVEST ApS
Caroline Amalie Vej 112A
2800 Kongens Lyngby
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmeandel: 5-9,99%
Kapitalklasser: A, B
Start: 19.12.2019

SMH Invest se 2016 AB
c/o Setterwalls Advokatbyrå

Ejerandel: 33,34-49,99%
Stemmeandel: 33,34-49,99%
Kapitalklasser: B
Start: 30.12.2020

Advertisement