Regnskabet slutter 31. december 2021, det vil sige at det er et regnskab der er påvirket af covid19.

Vejle kommer ud med et flot regnskab, og der har nu været sorte tal på bundlinjen i 3 af de seneste 4 regnskaber. Det er flot for en klub, som inden har haft store underskud.

Der er ikke information omkring transfers, hvilket klubben er i sin gode ret til. Skulle Vejle rykke ned vil det nok koste 15-20 mio for klubben.

Det som ejerne af Vejle kan tjene penge på er spillersalg, samt hvis de vælger at sælge klubben. En nedrykning vil ikke være godt, men ejerkredsen har stået last og brast, så nok ville det være en bet for Vejle at rykke ned, men økonomien er så stærk, at de burde rykke op igen!

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
SponsorindtægterKlubben har ikke oplyst dette i regnskabet, men det anslås at det ligger på 30+ mio
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgDer har været salg, men slet ikke på det niveau som andre klubber har

Opmærksomhedspunkter

RødGælden er steget 20 mio til 46,7 mio
GulGælden er lidt bekymrende i forhold til aktiver (89%), har dog været meget højere
GrønOmsætningen er øget
Overskud seneste tre år på 12,1 mio
Overskud på 8,1 mio
Klubben ligger fornuftigt med løn i forhold til nettoomsætning (62%)
Egenkapital er positiv igen 6,0 mio (fra -5,8 mio)
Soliditet er fornuftig (11)

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Ejerforhold

Klaus Eskildsen 33%
Andrei Zolotko 58%

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her er blandt andet transfer ikke en del af dette, da transfer ikke er en fast indtægtskilde.

Vejle har ikke oplyst nettoomsætning, og det er derfor et estimat med afsæt i denne model:

Netto omsætning = ((personaleomkostninger / defineret % sats) x 100) + årets resultat

Totalomsætning er inklusiv transfer og andet.

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år-30,3 mio
Seneste 5 år7,2 mio
Seneste 3 år12,1 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Powerindex

Dette afspejler klubbens niveau, i forhold til den klub der har den største post med personaleomkotninger. Ligger en klub på 50, betyder det at den har 50% af klubben med højeste personaleomkostninger. Over tid viser det om klubben følger med udviklingen blandt toppen af dansk fodbold, eller om afstanden bliver større.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Financial Fairplay

UEFAs anbefaling er at klubber skal ligge på 70%. Dette måles ud fra hvad klubben samlet bruger på (lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + transferrettigheder + agenthonorar) / omsætning

Lønsum til spillertrup og trænerstab kendes ikke, så de tal er et estimat.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat. Årsløn er inklusiv pension.

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle Vejle sælges, ville prisen være omkring de 50 mio

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2021, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2021: AGF, Brøndby, FC København, FC Midtjylland, Randers, Silkeborg, SønderjyskE, Vejle og AaB
2020: FC Nordsjælland og OB

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

I samlet omsætning er det kun fodbold segment som er indeholdt.

Spillerkøb

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat.

FC Midtjylland ligger markant højere end forrige regnskab, men det skyldes bonus for deltagelse i gruppespil i Champions League ligeså ligger Brønby noget højere, her er der en DM bonus.

Antal ansatte

OB har ikke oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment, men det samlede antal ansatte i deres koncern og de står derfor med nul herunder. Antal af ansatte er antal årsværk.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Viborg og Silkeborg er med afsæt i regnskab fra 1.div. Det er samme model der er benyttet på alle klubber.

FCM har en bonus fra CHL gruppespil, og gør deres løn har taget et hop op.

Financial fairplay

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%, efter denne model

(lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + kontraktrettigheder + agenthonorar) / omsætning

Den nye regel træder først i kraft om et par år.

Der er nogle usikkerheder i nedenstående, hvor lønsum ikke kendes, der er et estimat på spillertrup, men trænerstab kendes ikke, og er ikke medtaget.

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: Vejles regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement