Hvidovre
, ja de leverer varen sportsligt, og det med et budget der tilsiger at klubben slet ikke burde være på det niveau de er rent sportsligt. Det er bare at lette på hatten for klubben, som jo spiller med om oprykning til Superligaen, det er flot.

Udfordringen kommer næste sæson, kan det frygtes, for Hvidovre kan ikke matche andre klubber økonomisk, så de dygtige spillere der er, ja de burde få bedre tilbud fra andre klubber, og nok kan deres hjerter banke for Hvidovre, men kan du fordoble din løn, så kan følelserne og hjertet være nok så stort for klubben.

Det er i princippet den udfordring klubben står overfor hver sæson, for klubben burde være i bunden af 1.division, Hvidovre skal ud og finde nye spillere, der kan erstatte dem der smutter. Det hjælper at være placeret i København, hvor der er spillere fra FCK, Brøndby, Lyngby og FC Nordsjælland der kommer i overskud, og som gerne vil spille.

Hvidovre lever det første regnskab med sorte tal og et overskud på 34.000kr, efter 7 regnskaber med røde tal.

Udfordringen for klubben er den over år har tabt penge og gælden er stigende, og nok var der et lille overskud, men klubben er presset økonomisk.

Omvendt, så er de økonomiske udfordringer ikke større, end at en ny ejer blot skal skrive en check på 15 mio, så er klubben gældsfri og der er 1,5 mio på kontoen.

Hvidovre, de er udfordret sportsligt, for over tid, så er det din økonomi der afgør din sportslige succes, og klubben skal desværre nok nærmere se sig over skulderen og 2.division, end mod Superligaen, om end denne sæson viser noget andet.

En nedrykning, vil virkelig udfordre klubben, for en meget stor andel af klubbens indtægter, kommer fra TV pengene, og de udgør nok omkring de 50% af klubbens omsætning. En nedrykning vil fjerne de millioner.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. Hvidovre spiller ikke internationalt og TV penge i 1.div anslås at være på 5 mio
SponsorindtægterKlubben oplyser ikke dette. Men det er nok på et niveau på 4-5 mio
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Dette er ikke relevant for Hvidovre som det er nu
SpillersalgDette er den helt store mulighed for at øge klubbens omsætning, og en del klubber har lukreret på dette.
For klubber i 1.division, er salg i småtingsafdelingen, det er i Superligaen de store salg er.

Opmærksomhedspunkter

RødSoliditet er -384 (-135 sidste regnskab)
Gæld i forhold til aktiver er meget høj (484%)
Egenkapitalen er negativ -10,5 mio (-7,7 mio)
GulAktiver er halveret fra 5,7 mio til 2,7 mio
GrønFørste regnskab med sorte tal i 8. år
Gælden nedskrevet en smule fra 13,4 mio til 13,3 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Økonomisk karakterbog

Baseret på forskellige økonomiske forudsætning, får en klubben en ranking fra A-E, hvor A er det bedste.

Hvidovre, er udfordret på dette.

Økonomisk karakterbog A-E
2013C
2014D
2015D
2016E
2017D
2018D
2019D
2020D
2021D

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Ejerforhold

Marius Nicolai Julian Mallet (20-25%)
Teddy Hebo Larsen (5-10%)
Kim Garde Madsen (15-20%)
LASSE JENSEN ENTREPRISE ApS (5-10%)

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her er blandt andet transfer ikke en del af dette, da transfer ikke er en fast indtægtskilde.

Totalomsætning er inklusiv transfer og andet.

Klubben har ikke oplyst nettoomsætningen, hvilket de er i deres gode ret til, det er derfor et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv evt. transfersalg

Seneste 10 år-4,8 mio
Seneste 5 år-1,8 mio
Seneste 3 år-0,7 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Da klubben ikke køber spillere, vil den største andel af personaleomkostningerne være på spillertruppen

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk. Klubben har ikke for perioden 2010-2015 oplyst antal årsværk.

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo mindre luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Da klubben ikke oplyser deres nettoomsætning, er dette et estimat.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab

Hvidovre har ikke oplyst transferkøb eller transfersalg.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Da klubben ikke køber spillere, er transferrettighederne 0

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget grundet corona og står som 0

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle klubben sælges, ville prisen være omkring de 1 mio

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2021, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2021: Helsingør, Hobro, Horsens, Hvidovre, Lyngby, Vendsyssel og Viborg
2020: Fredericia, Fremad Amager, HB Køge, Jammerbugt og Nykøbing

Jammerbugt har ikke et regnskab endnu, og står derfor som 0, men de er en af de klubber som skal sammenlignes med dette selskab.

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Bemærk for nogle klubber er der stor forskel på om de kommer med et regnskab der kommer fra en sæson i Superligaen, 1.div eller 2.div.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Personaleomkostninger

Dette gælder alle ansatte i klubben

Antal ansatte

Antal af ansatte er antal årsværk og ikke samlet antal ansatte

Årsløn alle ansatte gennemsnit

Dette er for alle ansatte, det vil sige antal fuldtidsværk

.

Lønandel af nettoomsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%. Da ikke alle klubber oplyser deres nettoomsætning, er det et estimat.

Gæld i forhold til aktiver

En klub kan nok have stor gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Nu er Hvidovre et godt eksempel, for nok er gælden meget høj i forhold til aktiver, men da gælden ikke er på mere end 13,3 mio, så skal det tages med.

Klubværdi

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Kilde: Hvidovres regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement