I nedenstående oversigt, er medtaget data fra klubbernes regnskaber siden 2010. Medtaget er kun de klubber der i den periode har spillet enten Superliga eller 1.division. Bemærk, at klubbernes regnskab dækker over to forskellige perioder, enten kalenderår eller sommer til sommer. Det betyder at for nogle klubber er det et regnskab der har 9 måneder med corona, og for nogen 3 måneder med corona. Dette skal med når du læser nedentående.

Nettoomsætning

Dette dækker over klubbernes omsætning minus transfer, det er ikke alle klubber der oplyser transfer dog (hvad der er i deres gode ret til).

Samlet set har klubberne i Superligaen og 1.division taget et markant omsætningsnedgang på knap 300 mio!

Samlet omsætning

Når transfer bliver lagt til, så er omsætningsnedgang på 374 mio

Med til fortællingen er at specielt FC København trækker gevaldigt ned, da de har en nedgang på 328 mio, og blandt klubberne der har været i Superligaen de to seneste sæsoner, ja der er der klubber som faktisk har øget deres omsætning!

Herunder omsætningen i 2020 (blå) holdt op mod omsætningen i 2019 (orange)

For klubberne i 1.division ser det således ud

De klubber der har haft en enkelt sæson i enten Superligaen eller 1.division som Silkeborg, Vejle, Lyngby, Vendsyssel, FC Helsingør, Skive, FC Roskilde og Thisted optræder de kun med en gang. Thisted har et regnskab med meget sparsomme oplysninger (hvilket de er i deres gode ret til), og står derfor med 0

Årets resultat

Samlet set har klubberne i de to bedste rækker tabt 323 mio, hvilket samlet set er det største tab på et enkelt år siden 2010! Her er det igen FC København der med et underskud på 229 mio trækker det store læs på den måde

Oversigten viser som fortalt at det er FC København der trækker ned, men der er igen klubber med overskud på driften.

Opsummering

Corona har samlet set kostet dansk fodbold økonomisk, men årsagen til FC Københavns dårlige resultat, skal ligeså ses i lyset af klubbens normale sportslige succes er blevet udfordret af FC Midtjylland, og klubben ikke har haft den indtjening, FCK normalt har.

Ni klubber har faktisk overskud og syv klubber har tabt højst 5 mio.

Klubberne der taber store penge er FCK, OB, Brøndby, Fremad Amager og FC Midtjylland. For FC Midtjylland burde næste regnskab give stort overskud efter succes i Champions League, Brøndby er blevet danske mestre og et positivt regnskab kunne vente forude.

For FCK er succes internationalt vigtigt økonomisk set, så denne sæson bliver vigtig.

Fremad Amager, ja de taber nok mange penge (50 mio to seneste regnskaber), men ejerne har ligeså en klub i Bulgarien, så hvis den giver tilsvarende overskud, så går regnestykket op for ejerne. Problemet set med danske øjne er at Fremad Amager lige nu hænger på regningen.

OB var inden corona kommet med deres første koncernregnskab med sorte tal i lang tid, da oplevelser og events er en stor del af koncernens omsætning, så har et coronaår kostet, men interessant at se OB igen om 2-3 år hvor de er økonomisk.

Slutteligt viser nedenstående klubbernes gæld i forhold til aktiver. Hvis gælden er større end aktiverne (værdien i klubben), så kan det være et problem. Men klubber kan have lånt penge, for at investere i faciliteter, for på den måde at forbedre mulighederne for at tjene penge.

Ligeså, kan en klub have en gæld der ikke er speciel høj, men hvis aktiverne er lave, så kan det procentvis se voldsomt ud. Dette er tilfældet hos FC Roskilde, Hobro, Hvidovre, Vendsyssel og Fredericia.

Så alt i alt, er dansk fodbold kommet godt igennem coronakrisen.

Dette indlæg kan frit bruges af andre, så længe der krediteres og linkes

Note: Det er klubbernes regnskaber der er kilden, nogle klubbers regnskab løber kalenderåret mens andre løber sommer til sommer. Derfor er der for nogle klubber tale om et regnskab med 9 måneders corona, mens andre er med 3 måneders corona.

Advertisement