Regnskabet slutter 31. december 2020, det vil sige at der er 9 måneder med covid19, der har påvirket regnskabet.

I slutningen af december kom der nye ejere til i form af Mansourfamilien der nu ejer cirka 2/3 af klubben.

De nye ejere har derfor ikke endnu sat deres aftryk på regnskabet, som trods et coronaår har en høj omsætning på 192 mio, kun overgået af regnskabet fra 2012 på 219 mio (Champions League deltagelse).

Overskuddet endte på 10 mio, hvilket i et coronaår er flot. Men igen er det båret igennem via solide spillersalg.

Udfordringen kommer, hvis klubben ikke leverer spillersalg, så er der underskud i biksen. de seneste to regnskaber er det anslået at indtægter fra spillersalg er over 50% af klubbens omsætning.

Det som er interessant er med flere udenlandske ejere der er kommet ind i de danske klubber, hvad vil det betyde for markedet, hvis flere klubber begynder at kopiere forretningsmodellen? Kan FCN blive ved med at tiltrække unge talenter og sælge med profit?

Som fodboldklub er der fem primære områder at klubben kan tjene penge, udover at ejerkredsen hoster op.

FC Nordsjælland, er i sammenligningen den klub med den højeste omsætning, når alle indtægter er talt med. Det er takket være de solide indtægter via transfer der er afgørende for at klubben på denne måde rykker forbi FCK, Brøndby og FCM!

En enkelt post i regnskabet vækker undren, klubben har optaget et løn på 55 mio, men forklaringen kan der læses her

https://fcn.dk/2020/07/investorer-koebt-ud-af-fc-nordsjaelland/

Fremtiden

Mansour familien er nok de ejere i Superligaen med fleste penge på kontoen, og det bliver interessant at se hvad klubben tager af næste skridt strategisk.

Dette i forhold til hvad planerne i Hillerød ender ud med, hvor klubben vil allokere ressourcer til at etablere administration, stadion og akademi.

Dette i forhold til hvordan akademiet i Egypten skal fungere (ikke med i FCNs regnskab). Med talenter fra Ghana og Egypten der kan lande i Danmark, så kunne en ‘farmerklub’ være en mulighed?

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
FCN har TV pengene fra Superligaen
SponsorindtægterKlubben oplyser ikke dette i regnskabet,
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, FCN har ikke udspecificeret hvad der er af entreindtægter
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgFCN oplyser ikke hvad resultatet af deres transferaktivitet er i regnskabet (hvad de er i deres gode ret til), men klubben har solide salg og i dette regnskab er det anslået til over 100 mio i indtægter. Spillersalg er dog typisk opgjort over flere regnskaber. Sælges en spiller for 40 mio på en 4 årig kontrakt, kan der være indtægt på 10 mio næste 4 regnskaber.

Opmærksomhedspunkter

En del af de områder der scorer rødt skyldes corona, og det må forventes at i næste regnskab er det forbedret.

RødLønnen forventes at ligge højt i forhold til nettoomsætning (over UEFAs anbefaling)
Gælden er steget med 109 mio til 149 mio
GulForhold mellem gæld og aktiver er steget fra 36% til 64%
GrønNettoomsætning ligger stabil på 80+ mio
Spillersalg for over 100 mio i seneste regnskab
Seneste tre regnskaber har givet 38 mio i overskud samlet set
Aktiverne er steget fra 113 mio til 232 mio
Soliditet er fornuftig (36)

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Superligastatus er afgørende

Det er egentlig en enkel strategi klubben har, giv unge talenter masser af spilletid og sørg for at komme i top 6 så der ikke rykkes ned. Hvis klubben holdte på deres dygtige talenter, kunne de nok slutte bedre, men så vil prisen falde på spillerne.

Fanvenligt regnskab?

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Ejere kommer og går, mens fansene består, for deres skyld, burde ejerne skylde dem at oplyse hvordan det faktisk ser ud økonomisk, i stedet for kun at oplyse det som de skal

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældDelvist
Videresalgsklausuler oplystnej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Omsætning

Omsætning kan opgøres på to måder, selve nettoomsætningen, samt omsætningen med transferindtægter.

FC Nordsjælland har valgt at oplyse klubbens samlede omsætning inklusiv transferaktivitet, det korrekte er at oplyse en nettoomsætning som er uden transferindtægter. Det er dog intet til hinder for at klubben kan gøre det på denne måde.

Årets resultat

Nu skal en fodboldklub som sådan ikke give overskud, FCN har dog med succes vist der kan tjenes penge på fodbold.

Seneste 10 år142,2 mio
Seneste 5 år67,2 mio
Seneste 3 år38,4 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

Lønnen er taget i procent af nettoomsætning, dvs uden transfer. Da FCN ikke oplyser deres nettoomsætning og ej heller indtægter fra spillersalg, derfor er der stor usikkerhed ved dette tal, men det antages at ligge over UEFAs anbefaling

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat. Selvom FCN har en ung trup, så er der gode lønkroner, da klubben typisk ikke bruger mange penge på at hente spillere til.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor klubbens personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

De største gældposter er:

Optaget banklån på 55 mio (2019=0) læs om det her
Leverandør af varer og tjenesteydelser 47 mio (2019=11)
Anden gæld på 40 mio (2019=17)

Der er oplyst renteudgifter på 1,1 mio

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i det enkelte regnskab, men 6 mio spredt over 3 regnskaber.

FCN har ikke oplyst deres transferaktivitet, og derfor er nedenstående et estimat på hvor meget klubben har solgt for, hvorimod spillerkøb er oplyst i regnskabet.

En udfordring der kan ramme klubben, er at en del af de spillere der er solgt, er kommet til ligaer der ligger i lande der er udfordret økonomisk, derfor kan der komme en udfordring med at kunne overholde de økonomiske forpligtelser.

Klubben har de seneste 5 regnskaber haft en indtægt på spillersalg på lidt over 380 mio, det er imponerende flot, men det er samtidig klubbens achilleshæl, for en meget stor af klubbens indtægter kommer fra spillersalg.

I det seneste regnskab er der indtægter for 109 mio, og overskuddet er for selve regnskabet på 10 mio. Fjernes indtægterne fra spillersalg, så står klubben med et underskud på 100 mio.

Nu er indtægterne på spillersalg fordelt over flere regnskaber da klubber ofte afdrager, og dermed er klubben ikke på samme måde sårbar. Men 1-2 år uden markante spillersalg, det vil ikke være godt

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Det som er lidt interessant er klubbens evne til at sælge spillere. Herunder er vist forholdet mellem transferrettighed, altså det som klubben er værd det enkelte år, holdt op mod hvad der er af transferindtægter.

Klubben har med stor succes udviklet talentet og kan sælge videre mange gange mere end værdien.

Dette hænger sammen med klubbens akademi, spillere der kommer op fra eget akademi har værdi 0 i transferrettigheder, men sælges med stor profit.

At kunne sælge spillere til en værdi der er 10 gange mere værd i syv af regnskaberne siden 2010 er stærkt.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19.

Men hvor klubben på alle andre områder har haft succes, så er det ikke lykkedes med at få folk på stadion. Da indtægterne fra matchday er lave, kunne det være interessant at se hvad der ville ske, hvis klubben satte priserne gevaldigt ned?

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Klubbens nye ejere, hvis de ville sælge vil prisen være knap 200 mio

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2020: AGF, Brøndby, FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Horsens, OB, Randers, SønderjyskE, Vejle og AaB
2019: Lyngby, hvis regnskab må være lige på trapperne

Omsætning

Her skal der skelnes mellem nettoomsætning samt omsætning med andre driftsindtægter såsom transfer.

Ses der først på selve nettoomsætningen ser det således ud, udfordringen er måden at klubberne opgør deres regnskaber, hvor nogle klubber har alle indtægter med i klubbens nettoomsætning, mens andre har oplyst transferindtægter separat.

FCNs nettoomsætning er et estimat.

FC Nordsjælland, Lyngby, Randers, SønderjyskE og Vejle oplyser ikke klubbens transferaktiviteter, men dog værdien af de immaterielle rettigheder der har forladt klubben, dette er dog ikke det samme som salgspris.

Interessant så har FC Nordsjælland samlet set den højeste omsætning, dette godt hjulpet af transferindtægter.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Fem klubber har samlet set overskud i deres seneste tre regnskaber, samlet er der et tab på 475 mio

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Spillerbudgettet er den stærkeste indikator på hvor stærke den enkelte klub er rent sportsligt.

For FC Nordsjælland er top 6 afgørende, dermed er størrelsen på spillerbudgettet vigtigt for at sikre dette.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70% i forhold til nettoomsætningen.

For FCN er dette et estimat.

Transferrettigheder

Dette er et udtryk hvor meget der er investeret i truppen.

En spiller der kommer fra klubbens eget akademi vil typisk have en værdi på 0.

Spillerkøb og spillersalg

Trods der kommer en del spillere fra eget akademi, så investerer FCN stadig i spillere.

For spillersalg, gælder at det dækker over de indtægter der er kommet ind i det seneste regnskab. En spiller der er solgt til 20 mio på en 4 årig kontrakt, vil typisk optræde som indtægt på 5 mio.

For Esbjerg, Randers, SønderjyskE og Lyngby er det ikke muligt at give et reelt bud på transferindtægter.

Gæld i alt

FCN har fået en noget større gæld.

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan dette være et problem, om end gæld kan være udtryk for en investering, således at aktiverne stiger.

Så nok har FC København den største gæld, men der er ligeså værdier i klubben.

Egenkapital

Soliditet

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Nedenstående er med afsæt i gennemsnit over de seneste tre regnskaber og dækker over alle segmenter, hvilket er årsag til OB har denne værdi.

Med flere danske klubber der er solgt til udenlandske ejere, så kunne flere være på vej, og mange af klubberne er billige at købe.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: FC Nordsjællands regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Nogle af klubberne har ligeså et damehold tilknyttet, midler til dette fremgår ikke specifik af regnskaberne.

Advertisement