Lad det være sagt med det samme, reglerne er overholdt i det seneste regnskab fra Esbjerg, og i et regnskab der har 9 måneder med corona til at påvirke det, så er et lille over skud på 2 mio ganske fint.

Men regnskabet er lidet transparent, som en tæt tåge på doggerbanke og oplyser kun lige hvad det skal.

Ny ejere og nye tider, og som ejer er det nu engang deres lod at beslutte hvor meget der skal oplyses.

Men de som har klubben i hjertet, nemlig en klub fans som altid vil være der (de sande ejere). Her er der ligeså stor mulighed for at blive klogere på økonomien, som at finde en fisk på en fiskeriauktion efter lukketid.

Det ville klæde dansk fodbold, at sætte en standard for hvad et regnskab burde indeholde i forhold, hvis en klub er at finde i de to bedste rækker.

Når det er sagt, så skal det anerkendes at der intet galt er i det ejerkredsen har valgt at gøre, men hvorfor dog denne hemmeligholdelse, når andre klubber går forrest og viser flaget med at være transparente.

Esbjerg har fået stoppet en økonomisk blødning og fået vendt økonomien, blandt andet ved at skære i personaleomkostningerne. Det betyder dog at sportsligt mere vil være en klub der skal se sig selv i Superligaens nedre halvdel.

Dette indlæg kan frit deles og bruges af andre så længe der linkes og der krediteres

Med mindre de nye ejere smider 15-20 mio ind lønbudgettet, for så er Esbjerg på niveau med AaB og OB der er at finde i midtersegmentet i Superligaen.

Det er så her det store spørgsmål kommer hvad Esbjerg vil, eller rettere hvad de nye ejere vil og hvilken rolle Esbjerg har blandt ejerens håndfuld af klubber.

Økonomiske opmærksomhedspunkter

RødIngen oplysning om hvor indtægter kommer fra, antal ansatte, omsætning
GulGælden er steget med 10 mio til 35,3 mio
GrønOverskud for andet regnskab i træk (i et coronaår, flot)
Lønandel af omsætning ligger under UEFAs anbefaling (68%)
Soliditet er fornuftig (29)
Gæld i forhold til omsætning er fornuftig (71%)

Fan venligt regnskab?

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalg og køb infonej

Omsætning

Esbjerg har i deres tre seneste regnskaber valgt ikke at oplyse klubbens omsætning. Dette er klubben i sin gode ret til. I nedenstående er omsætning et estimat for 2018-2020 ud fra følgende model.

Omsætning = ((personaleomkostninger / defineret procentsats) x 100) + årets resultat)

Årets resultat

Esbjerg har fået stoppet et par år med store underskud. Men der er levet over evne, hvilket som sådan ikke er et problem, så længe ejerkredsen vil dække underskuddet.

Seneste 10 år-63,6 mio
Seneste 5 år-67,2 mio
Seneste 3 år-4,5 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Her ses en af årsagerne til at økonomien er forbedret, der er skåret på denne post.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben. Esbjerg har i seneste regnskab ikke oplyst dette.

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

Lønnen er taget i procent af nettoomsætning, dvs uden transfer.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor Esbjergs personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Ikke alle klubber har afleveret deres 2020 regnskab, derfor er dette ikke med.

Esbjerg har fået et budget i balance, men det betyder også klubben er længere fra toppen af dansk fodbold.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

I regnskabet er der ikke oplyst omkostningerne på gælden.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i det enkelte regnskab, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud i det enkelte regnskab.

Samlet set over perioden har Esbjerg for perioden et overskud på 33 mio

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Esbjerg har ikke oplyst i deres 2020 regnskab.

Agentsalær

Før 2015 er dette ikke oplyst

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Esbjergs værdi i seneste regnskab er 34 mio

En klubs pris kan svinge meget, derfor er nedenstående med afsæt i gennemsnit fra de seneste tre regnskaber

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2020: AGF, Brøndby, FC København, FC Midtjylland, Esbjerg, AaB, Horsens, Randers, Viborg og SønderjydskE
2019: FC Nordsjælland, OB, Vejle, Silkeborg og Lyngby, som alle kommer med deres regnskaber i foråret 2020

Omsætning

Her kan der skelnes mellem nettoomsætning samt omsætning med andre driftsindtægter såsom transfer.

I nedenstående er det klubbens samlede indtægter på alle segmenter der er medtaget.

FC København, OB, AGF og Silkeborg har alle andre segmenter end fodbold.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Toppen af dansk fodbold kan deles op i tre segmenter

Top3: FCK, FCM og Brøndby
Midtefeltet: FCN, AGF, AaB, OB
Bundstriden: Vejle, Randers, Horsens, SønderjydskE, Lyngby, Esbjerg, Silkeborg og Viborg

Skal Esbjerg etablere sig i Superligaen, så skal der investeres på denne post, og et spillerbudget på 50 mio, så vil Esbjerg være midterhold i Superligaen.

Udfordringen er så at det vil give underskud på driften, og her kommer svaret på hvad de nye ejere vil med klubben.

Antal ansatte

Ikke alle klubber har oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%.

I nedenstående, er det lønandel af omsætningen hvor transfer ikke er en del af dette

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Nedenstående er med afsæt i gennemsnit over de seneste tre regnskaber.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Læs mere

https://steenhouman.com/2021/02/28/fodbold-hvornar-rundede-klubberne-40-mio-60-mio-80-mio-100-mio-og-150-mio-i-omsaetning/

https://steenhouman.com/2021/02/23/fodbold-ni-danske-klubber-pa-udenlandske-haender/

https://steenhouman.com/2021/02/23/fodbold-ni-danske-klubber-pa-udenlandske-haender/

https://steenhouman.com/2021/02/23/fodbold-ni-danske-klubber-pa-udenlandske-haender/

https://steenhouman.com/2020/12/28/fodbold-status-pa-superligaen-sammenhaeng-mellem-okonomi-og-placering/

https://steenhouman.com/2020/12/29/fodbold-status-pa-1-division-sammenhaeng-mellem-okonomi-og-placering/

https://steenhouman.com/2020/12/23/fodbold-hvem-giver-mest-spilletid-til-unge-spillere-i-1-division/

Kilde: Esbjergs regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Advertisement