Regnskabet slutter 31. december 2020, det vil sige at der er 9 måneder med covid19, der har påvirket regnskabet.

I en periode hvor klubber har været udfordret økonomisk, så er et overskud på 6,4 mio godt. Dog skal det med at regnskabet bliver positivt da spillersalg gør Horsens ender med sorte tal. Uden spillersalg, vil Horsens have røde tal.

Horsens er en klub der de seneste mange år har været drevet med sorte tal, og perioden 2015-2020 har blot haft et enkelt underskud, og for den periode har Horsens et overskud på 18,4 mio.

Nettoomsætningen er dog faldende, og her ligger der grund til bekymring, for med opkøb af flere klubber til udenlandske ejere, må det forventes at omsætningen i klubberne stiger, og dermed kan Horsens komme i den situation over at omsætningen bare ikke har det niveau, der skal til for at være med i Superligaen.

Horsens har siden perioden med underskud i perioden 2010-2014 fået ‘rettet op’ økonomisk.

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. Horsens er kun med i Superligaen og har ikke oplyst indtægter på dette område
SponsorindtægterKlubben har ikke oplyst indtægter på dette område
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, Horsens har ikke oplyst indtægter til dette
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Horsens kommer næppe til at have indtægter her
SpillersalgHorsens skal som det er sælge spillere for at have overskud samlet set, der er solgt spillere for 38 mio de seneste 5 regnskaber

Opmærksomhedspunkter

RødOmsætningen er faldet med 10% for andet år i træk
Løn som andel af omsætning ligger for højt (85%)
GulKlubben skal sælge spillere for at have overskud
GrønOverskud på 6,4 mio
Overskud seneste tre regnskaber på 15,4 mio
Aktiver steget 10 mio til 43,6 mio (fra 33,6 mio)
Soliditet på 52

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab?

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
SpillersalgjaSamlet sum oplyst

Omsætning

Omsætning kan opgøres på to måder, selve nettoomsætningen, samt omsætningen med transferindtægter.

Medtages transferindtægter så det er den samlede omsætning ser det således ud (data fra før 2007 ikke tilgængeligt).

Årets resultat

Horsens drives med primært sorte tal, og siden 2015 har der blot været et enkelt regnskab med røde tal. Perioden 2009-2014 var dog stik modsat.

Seneste 10 år-3,8 mio
Seneste 5 år18,2 mio
Seneste 3 år15,4 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

Lønnen er taget i procent af nettoomsætning, dvs uden transfer.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor Horsens personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Ikke alle klubber har afleveret deres 2020 regnskab, derfor er dette ikke med.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

I regnskabet er der ikke oplyst omkostningerne på gælden.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i det enkelte regnskab, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud i det enkelte regnskab.

Samlet set over perioden har Horsens for perioden et overskud på 21 mio

Overordnet set har Horsens overskud på transfersiden, men klubben er ligeså afhængig af spillersalg, for at have overskud i regnskabet.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Agentsalær

Før 2015 er dette ikke oplyst

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Klubbens værdi i seneste regnskab er 21 mio

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2020: Brøndby, FC København, FC Midtjylland, AGF, AaB, Horsens, Randers, Viborg og SønderjydskE
2019: FC Nordsjælland, OB, Vejle, Esbjerg, Silkeborg og Lyngby, som alle kommer med deres regnskaber i foråret.

Omsætning

Her skal der skelnes mellem nettoomsætning samt omsætning med andre driftsindtægter såsom transfer.

Ses der først på selve nettoomsætningen ser det således ud, udfordringen er måden at klubberne opgør deres regnskaber, hvor nogle klubber har alle indtægter med i klubbens nettoomsætning, mens andre har oplyst transferindtægter separat.

Horsens er udfordret, en 10.plads er det som vil undgå en nedrykning for Superligaen, som der er nu, er det Randers der er rangeret som nummer 10 med 64,3 mio. Horsens ligger små 25 mio under!

Så nok har Horsens gjort det sportsligt fornuftigt, men er udfordret på ikke at være ligeså stærke økonomisk.

Tages andre indtægter med fra andre segmenter og transfers, så ser det således ud.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Horsens er en af klubberne der har overskud.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Toppen af dansk fodbold kan deles op i tre segmenter

Top3: FCK, FCM og Brøndby
Midtefeltet: FCN, AGF, AaB, OB
Bundstriden: Vejle, Randers, Horsens, SønderjydskE, Lyngby, Esbjerg, Silkeborg og Viborg

Antal ansatte

OB og Silkeborg har ikke oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment, men det samlede antal ansatte i deres koncern og de står derfor med nul herunder.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%.

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Nedenstående er med afsæt i gennemsnit over de seneste tre regnskaber.

Med flere danske klubber der er solgt til udenlandske ejere, så er Horsens en af klubberne der kunne være interessant og kan erhverves til en fornuftig pris.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: Horsens regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Advertisement