Regnskabet dækket kalenderåret 2020, og dermed er 9 måneder af regnskabet ramt af corona!

Det har betydet en nedgang på 7 mio i entreindtægter og nedgang på 3,9 mio på sponsorindtægter. Det sidste er faktisk ret stærkt ikke at være gået mere ned. Nok har koncerndelen nedgang i omsætningen, men der er overskud samlet set.

Det er snart slut med Silkeborg som elevatorhold mellem Superligaen og 1.division, for Silkeborg står stærkere og stærkere økonomisk og bygger på.

Det gør klubben får indtægter og overskud på andre segmenter, der gør dem stærkere økonomisk og Silkeborg vil nærme sig midten af Superligaen økonomisk.

I et regnskab der følger kalenderåret, kommer klubben ud med set stærkt overskud på 22,5 mio, hvilket skyldes gode spillersalg.

Det interessante er at det er 3.regnskab i streg, at Silkeborg har overskud på deres fodboldsegment, og hvis der ses på alle segmenter, så er det 6 regnskab i streg med sorte tal!

Er der overskud, er der råd til at investere i forretningen og klubbens strategi har vist sig økonomisk bæredygtig, det vil kunne betyde, at Silkeborg har nogle økonomiske muskler, der gør at det er slut med at være elevatorhold, men at klubben vil være en stabil Superligaklub.

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier, så længe der linkes og krediteres

Koncernen Silkeborg består af fire segmenter:

Driftssegmenterne i koncernen er følgende:

Fodbold:
Aktiviteter forbundet med fodboldklubben Silkeborg IF i form af entré- og tv-indtægter, transferindtægter, sponsor- og samarbejdsaftaler, salg af merchandise mv.

Ejendomme:
Aktiviteter forbundet primært med udlejning af ejendomskomplekset Papirfabrikken i form af lejeindtægter samt køb og salg af investeringsejendomme.

Hotel:
Aktiviteter forbundet med virksomheden Hotel Papirfabrikken i form af hoteldriften af Radisson BLU Hotel og F&B aktiviteter på JYSK park.

Samlet set har koncernen Silkeborg et overskud de seneste fem år på 63,6 mio og næste skridt er at bygge op fodboldsegmentets spillerbudget!

Med sikre indtægter fra andre segmenter og kan Silkeborg fastholde deres dygtige talentudvikling der gør de sælger danske spillere, så står Silkeborg klar til at tage skridtet op i hierarkiet.

I 2005 udvidede Silkeborg til andre segmenter, det har været en lang sej strategi, der økonomisk ikke har givet bonus før nu. Således tabte koncernen fra 2005-2014 i alt 26,5 mio, som så i perioden 2015-2020 er vendt til overskud på 72,7 mio!

Investeringen har givet pote og næste skridt bliver interessant.

Fodbold vindes nok på græsset, på kampdagen, men det er økonomien bestyrelseslokalet der afgør en klubs succes

Opmærksomhedspunkter

Rød
GulKoncernens samlede omsætning faldt fra 102 mio til 87 mio (corona)
Sponsorindtægter gået ned fra 22,1 mio til 18,3 mio (hvilket faktisk er positivt i et coronaregnskab)
Løn som andel af omsætning ligger over UEFAs anbefaling på 70% (73%)
GrønOverskud for 6. regnskab i streg i koncernen
Fodboldsegment med overskud for 3.regnskab
Aktiver er steget med med 16 mio (til 130 mio)
Soliditet er fornuftig (35)
Gæld er fornuftig i forhold til aktiver (64%)
Gælden er faldet fra 412 mio til 397 mio
Egenkapital steget til 221 mio fra 199 mio

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

Silkeborg er en af klubberne med det mest fanvenlige regnskab.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områderja
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældja
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelseja
SpillersalgjaSamlet sum oplyst

Omsætning

Omsætningen herunder viser for hele koncernen og for selve fodboldsegmentet.

Når transferindtægterne lægges til nettoomsætningen i fodboldsegment, ser det således ud

Den samlede omsætning for hele koncernen

Årets resultat

Silkeborg har investeret og som koncern er der sorte tal på bundlinjen for 6.regnskab i streg

Seneste 10 år53,4 mio
Seneste 5 år63,4 mio
Seneste 3 år45,9 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Silkeborg har nok lagt på siden 2016, men er på niveau hvor klubben var for 10 år siden.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor Silkeborgs personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Største gældspost er på 192 mio som udløber i 2047 og er et obligationslån på 1,5%, så følger en post på 84 mio der udløber i 2047 med variabel rente på 1,53%

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Herunder er vist summen af aktiver for fodboldsegment og for hele koncernen.

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab

Silkeborg har specielt de to seneste regnskaber profiteret, men det er nok i virkeligheden resultatet af mange års arbejde med klubbens akademi og talentudvikling.

Silkeborg er ikke klubben der går ud og køber dyre spillere ind.

Fra at Silkeborg havde et mindre underskud hvert år, så har klubben de seneste 10 år samlet set haft et overskud på 55 mio.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Siden 2011 har Silkeborg ligget lavet, hvilket betyder der ikke investeres i spillertruppen via spillerkøb. Silkeborg har været bevidst om at få spillere på free transfer eller spillere fra eget akademi.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19.

For en klub der ligger i Superligaen, er indtægter fra tilskuere ikke det som typisk er den største indtægtskilde i et regnskab. Silkeborg ligger på 7,5 mio i indtægter, og kan klubben fordoble dette, ja så burde det være 7,5 mio mere.

Det er gode penge, ingen tvivl om det, og flere tilskuere vil betyde eksponering og en række andre afledte effekter økonomisk. Men procentvis, er entreindtægter ikke det afgørende.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

I seneste regnskab er Silkeborg 181 mio værd, hvilket kunne være prisen hvis klubbens skulle sælges

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2020: AGF, Brøndby, Esbjerg, FCK, FC Midtjylland, Horsens, Randers, Silkeborg, sønderjydskE, Viborg og AaB
2019: FC Nordsjælland, Lyngby, OB og Vejle som alle kommer med deres regnskaber i foråret.

Omsætning

Omsætning er ikke bare omsætning, og klubberne opgør deres omsætning forskelligt og nogle klubber oplyser ikke deres omsætning i regnskabet, og her bliver det et estimat for de klubber. Det er vigtigt at pointere at klubberne alle overholder deres regnskabsmæssige forpligtelser.

I nedenstående er der vist to oversigter over klubbernes omsætning.

A) Nettoomsætning af primær drift

B) Den samlede omsætning på fodboldsegment

Udfordring er dog at nogle klubber ikke oplyser alle elementer, således er transferindtægter ikke udspecificeret hos Esbjerg, Lyngby, Randers, Vejle og Viborg.

Derfor kan deres nettoomsætning være lavere.

For klubberne med 2019 regnskab ( FC Nordsjælland, Lyngby, OB og Vejle), betyder det at det ikke er påvirket af corona og for AGF, FCM, Randers, SønderjyskE og Viborg har de 3 måneder med corona i deres regnskab, mens resten har 9 måneder med corona.

Det forklarer at FC Nordsjælland er klubben med største nettoomsætning.

Nettoomsætning er den bedste måde at sammenligne klubberne, da indtægter på transfers kan svinge meget fra år til år.

Medtages så transferindtægter, så ser billedet således ud, og igen gælder samme forbehold som nævnt ovenfor. Specielt FCK er ramt økonomisk, så seneste regnskab har ramt dem hårdt. For FCK gælder at nok er deres omsætning oplyst til 148 mio i regnskabet, og det er ikke præcis specificeret om transferindtægter er indregnet. I ovenstående er transfer ikke medtaget i de 148 mio, og dermed ender FCK på 118 mio.

Ligeså ligger AaB godt 20 mio under deres normal.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Superligaen kan deles op i tre segmenter

Top3: FCK, FCM og Brøndby
Midtefeltet: FCN, AGF, AaB, OB
Skal kigge sig over skulderen; Vejle, Randers, Horsens, Silkeborg, SønderjydskE og Lyngby

Med Silkeborg der står med en stærkere og stærkere økonomi, vil kunne bygge på deres spillerbudget, og nærme sig midterfeltet i dansk fodbold. Rykker Silkeborg op i Superligaen, vil de stå til 10-15 mio i øget omsætning, og en del af denne sum, vil nok blive brugt på spillerbudgettet.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%. Herunder er det med afsæt af nettoomsætning uden transfer som lønnen er en andel af.

Aktiver

Silkeborg er rangeret som nummer 2.

Gæld i alt

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: Silkebirgs regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Advertisement