Så hvordan ser det ud for perioden 2015-19 i forhold til at se på en sammenhæng mellem klubbernes placering og deres personaleomkostninger.

Den stiplede linje viser hvor godt du præstere i forhold til klubbens økonomi.

Ligger en klub under linjen, ja så præsterer den bedre end hvad økonomien tilsiger, og omvendt ligger en klub over linjen, så har den underpræsteret.

Når der ses over de fem sæsoner, så placerer de fleste klubber sig der hvor de burde i forhold til deres økonomi. Så nok kan en klub præstere over evne eller under den enkelte sæson, men set over tid, så udligner det sig.

Toppen

Team Esbjerg og Herning-Ikast håndbold ligger præcist hvor deres økonomi tilsiger det. Så ligger København lige i slipstrømmen efter, mens Odense burde være med her. Men Odense får slet ikke de resultater, som deres økonomi tilsiger.

Udfordrerne:

Viborg er ikke langt fra toppen, og sammen med Nykøbing F, Randers og TTH Holstebro er de i perioden 2015-19 udfordrerne.

Men, med Randers som klubben der burde få betydeligt bedre resultater, for de har underpræsteret i perioden.

Mellemgruppen:

Silkeborg-Voel KFUM og Aarhus united ligger som den solide mellemvare, hvor specielt førstnævnte ikke er langt fra at kunne være med i udfordrer gruppen.

Bunden

Ringkøbing, Skanderborg, EH Aalborg, SønderjyskE, SK Århus, Ajax og Skive har en økonomi der tilsiger de skal kæmpe mod nedrykning.

Det er også blandt disse hold der har været nedrykninger i perioden 2015-19.

Udsving.

Der er klubber der springer i øjnene, og her skal der ses på hvilke andre elementer er der, som gør at en klub får mere ud af lønkronerne.

For SK Aarhus, kunne det godt spille ind at Århus som universitetsby gør de tiltrækker en del spillere. For klubben har leveret over hvad de burde.

Negativt er det at Odense og Randers ikke har fået det ud af hvad økonomien tilsiger. Odense er klubben der i perioden 2015-19 bruger flest midler på personaleomkostninger, men har en gennemsnits placering som 5,4.

Randers ligger rangeret i et tæt felt hvor nummer 4-6 målt på personaleomkostninger ligger tæt, men holdet har en gennemsnitlig placering som 7,4.

Slutspil

Top 8 i dameligaen går i slutspillet, og så siger økonomien at du skal have cirka 4,5 millioner i personaleomkostninger, så ligger du godt til.

Nedrykning

Klubber med under 1 millioner i personaleomkostninger skal have mere fokus på nedrykningsstregen end slutspil.

Metode:

Der er tale om den enkelte klubs gennemsnitstal for perioden 2015-19. Personaleomkostninger dækker alle ansatte i en klub.

X-aksen er klubbens gennemsnitlige placering

Y-aksen er klubbens gennemsnitlige personaleomkostninger

Note:

Nu er der flere elementer der spiller ind i forhold til en klubs sportslige succes, men ingen tvivl om at personaleomkostninger er den største enkeltfaktor, og derfor er den brugt.

En forudsætning for at kunne være med i overnstående er at klubben har offentlig tilgængelige regnskaber.