Lav da lige en overskrift der lyder kedelig, men beklager, overskriften skal jo afspejle indholdet.

Så hvordan ser det ud for perioden 2015-19 i forhold til at se på en sammenhæng mellem klubbernes placering og deres personaleomkostninger.

Den stiplede linje viser hvor godt du præstere i forhold til klubbens økonomi.

Ligger en klub under linjen, ja så præsterer den bedre end hvad økonomien tilsiger, og omvendt ligger en klub over linjen, så har den underpræsteret.

Når der ses over de fem sæsoner, så placerer de fleste klubber sig der hvor de burde i forhold til deres økonomi. Så nok kan en klub præstere over evne eller under den enkelte sæson, men set over tid, så udligner det sig.

Toppen

Skjern, Bjerringbro-Silkeborg og Aalborg Håndbold ligger præcist hvor deres økonomi tilsiger det.

Udfordrerne:

Team Tvis Holstebro er den reelle udfordrer til trekløveret i toppen, men skal klubben udfordre på sigt, skal der tjenes flere penge, ellers bliver det rollen som udfordrer.

KIF Kolding, burde have fået langt mere ud af lønkronerne i perioden, og er klubben der præstere markant dårligst, for med det lønbudget klubben har haft, skulle de have været med i toppen.

Mellemgruppen:

GOG er klubben der præstere over evne, for økonomien tilsiger en 7.plads i snit, men over de fem år, ja der har de et placeringssnit på 3,6, og er dermed faktisk med i udfordrergruppen. Men økonomien tilsiger GOG som midterhold.

Århus Håndbold, Ribe-Esbjerg, SønderjyskE, Mors-Thy og Skanderborg er holdene der er i mellemgruppen.

Hvor Århus, SønderjyskE og Skanderborg præsterer over hvad økonomien tilsiger.

Bunden

Holdene der skal se sig over skulderen og har fokus på nedrykningsstregen er de resterende hold, hvor Nordsjælland håndbold er holdet der ligger tættest på mellemgruppen, omend de er nedrykkere

Udsving.

Der er klubber der springer i øjnene, og her skal der ses på hvilke andre elementer er der, som gør at en klub får mere ud af lønkronerne.

For GOG er det nærliggende at de mange talenter fra hele Danmark der vælger Oure Gymnasium, ja der er der nok en del der naturligt vælger GOG, og at klubben lønmæssigt på den måde ligger under de andre.

For Århus og Skanderborg der ligger tæt på hinanden, kunne det godt spille ind at Århus som universitetsby gør de tiltrækker en del spillere, der så vælger en af de to klubber.

Slutspil

Top 8 i herreligaen går i slutspillet, og så siger økonomien at du skal have cirka 8 millioner i personaleomkostninger, så ligger du godt til.

Nedrykning

Klubber med under 4 millioner i personaleomkostninger skal have mere fokus på nedrykningsstregen end slutspil.

Metode:

Der er tale om den enkelte klubs gennemsnitstal for perioden 2015-19. Personaleomkostninger dækker alle ansatte i en klub.

X-aksen er klubbens gennemsnitlige placering

Y-aksen er klubbens gennemsnitlige personaleomkostninger

Note:

Nu er der flere elementer der spiller ind i forhold til en klubs sportslige succes, men ingen tvivl om at personaleomkostninger er den største enkeltfaktor, og derfor er den brugt.

To klubber TMS Ringsted og Skive har ikke offentlige regnskaber for perioden, derfor er deres personaleomkostninger et estimat.