Opsummering

Dette hvis der tages et blik på klubben med de økonomiske briller. Derfor kan den nye struktur faktisk passe fint til AB.

AB har fået sat proppen i klubbens udfordringer med at have overskud, de seneste fem sæsoner har blot givet et samlet minus på 1,3 million.

Det som er ABs enkle udfordring er at de ikke tjener penge nok, til at kunne være en stabil klub i 1.div.Med to naboer der er økonomisk stærkere i form af Lyngby og FC Nordsjælland, så skal AB finde deres forretningsmodel, hvor de kan øge deres indtjening, med mindre de er tilfredse med nuværende niveau.

Kommer AB med i den nye 1.division (3.bedste række), så har de et særdeles interessant setup, i forhold til specielt unge spillere, og det kunne være vejen frem for AB, som dog nok har ambitioner mere end det.

RødSoliditetsgrad er på -16
Gælden er større end aktiverne
Laveste tilskuersnit på hjemmebane i mange år (391)
GulLønandelen ligger lige på kanten af hvad der er godt
Gælden ligger på samme niveau som i 2014 (3,5 mill)
Egenkapital i minus (-478.000)
GrønLicenspoint under DBU steget 6 point (fra 30,7)
Driften er tilpasset indtægter

Ejerforhold

Torben Oldenborg (34%)
Dan Holst (34%)

Omsætning

Klubben har ikke i alle år oplyst netteomsætningen, og i disse år er der brugt denne model:

Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret procentsats x 100) + årets resultat).

Årets resultat

Det har de seneste 15 regnskaber overordnet set knebet med at tjene penge. Men i forhold til tidligere regnskaber hvor AB har tabt store penge, er der kommet bedre styr på driften.

Seneste 3 år-1,4 mill
Seneste 5 år-1,3 mill
Seneste 10 år-5,7 mil
Seneste 15 år-19,9 mill

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra ledelse, administration, trænere og spillertruppen.

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo mindre luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Aktiverne er udtryk for den værdi der er i klubben.

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan det være en udfordring, omend en klub kan vælge at gældsætte sig, som led i en investering, og det kan være med til øge klubbens værdi.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Tilskuerudvikling

Indtægter på matchday giver noget, men i forhold til klubbens samlede omsætning, så er det en af de mindre indtægtsområder. Her er spillersalg, TV penge og sponsorindtægter markant større.

Gennemsnitsalder trup

Klubværdi

Hvad er en klub værd? Det kan opgøres på forskellige måder, med Forbes og Deloittes som de mest kendte. Deres metode er dog ikke kendt, men Markham er en model der rammer meget tæt på. Læs om model her.

Sammenligning med klubber udenfor Superligaen

Som sådan er AB ikke langt fra at have samme niveau som holdene der ligger på niveau 9-12 i 1.division.

Men AB skal alligevel løfte denne post med 50% for at matche de formodede bundhold i den nuværende 1.division.

Derfor vil den nye struktur efter denne sæson passe godt til AB.

Advertisement