FC Midtjylland står snublende nær på i den grad at markere sig sportsligt, med den afgørende kamp om at komme med i Champions League for døren.

Historisk

Otte af de seneste 10 sæsoner har FC Midtjylland været med i enten Europa League eller Champions League.

Klubben er en enkelt gang i 2015/16 kommet i gruppespillet, hvor de faktisk gik videre til 1/16-finalen mod Man U (tabte 3-6 samlet).

Dermed er klubben ikke lykkedes at få foden indenfor det lukrative ben der hedder gruppespil.

Økonomisk

Der er to muligheder for FC Midtjylland, enten er det den helt store jackpot, hvor de kommer med i gruppespillet i Champions League, hvor de er sikret cirka 120 milloer (2019/20 tal).

Kommer de med i gruppespillet i Europa League i stedet, så er gevinsten det mindre med cirka 22 millioner (2019/20 tal).

For begge gruppespil følger så kontant afregning i forhold til sejre og uafgjorte, således giver henholdsvis Champions League og Europa League:

Sejr (2.700.000 / 575.000 euro)
Uafgjort (900.000 / 190.000 euro)

I Europa League er der så en bonus mere som hedder
Gruppevinder: (1.000.000 euro)
Runners up: (500.000 euro)

Går du videre fra puljen i Champions League, så er du sikret 9,5 mill euro (hvad taberen i 1/16-delen modtager).

Så der er big money på spil, for udover præmiepenge, så er der mulighed for at tjene på:

TV-penge
Matchday, hvor denne bliver udfordret grundet corona.

Succes i Europa League

Selvom FC Midtjylland og dansk fodbold håber på succes i Champions League, så viser FC Københavns sidste sæson med en kvartfinale i Europa League at der her kan tjenes gode penge. Således skønnes det at FCK tjener omkring 100 millioner.

FC Midtjyllands økonomi

Klubben har efter at have været særdeles udfordret økonomisk fra 2010-2014 i den grad fået vendt skuden.

Egenkapitalen er i top (149 mill)
Stabilt højt tilskuersnit (omend et stykke til FCK og Brøndby)
Omsætning over 200 millioner seneste to regnskaber (269 mill og 239 mill)
Solide overskud seneste to regnskaber (123 mill)

Årsagen til den solide økonomi er evnen til at sælge spillere, hvor FC Midtjylland henter sit overskud.

Som klub har du fem primære indtægtskilder
Matchday indtægter (ret stabilt)
Sponsorpenge (ret stabilt)
TV penge (sportslig succes = flere penge)
Spillersalg (usikker faktor men FCM har bevist de har succes)
Europæisk succes (Det ben har ikke givet pote endnu)

Med den stærke økonomi, er der ikke samme pres på FC Midtjylland for at komme med i Champions League, men klubben kan tage et meget stort skridt!

En økonomisk gennemgang af FC Midtjylland

Herunder kommer en lille gennemgang af klubbens økonomi siden 2010.

Omsætning

blog fc midtjylland 2019 omsætning

Årets resultat

Trods de to særdeles flotte seneste regnskaber, så har FC Midtjylland de seneste 10 regnskaber samlet set tabt 67 millioner.

blog fc midtjylland 2019 årets resultat

Personaleomkostninger

Denne post dækker alle ansatte i klubben, det vil sige det er ikke kun selve truppens lønbudget. Ingen tvivl om, at truppens lønbudget er klart den største, men jo større en klub er, jo flere ansatte og specialister er der, og som klubben har mulighed for at hyre.

Klubben har siden 2010 løftet med cirka 50% i perioden.

blog fc midtjylland 2019 personaleomkostninger

Løn i % af omsætning

UEFA har opsat regler for Financial Fairplay, som dog ikke gælder i Danmark. Her er anbefalingen at en klub bruger højest 70% af klubbens omsætning på løn.

FC Midtjylland har med den øgede omsætning fået lønsummen betragteligt ned.

blog fc midtjylland 2019 løn%omsætning

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme f.eks.

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer, obligationer og kapitalandele

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Klubbens aktiver er de seneste 10 år steget betragteligt.

blog fc midtjylland 2019 aktiver

Gæld

Trods de to seneste gode regnskaber, så er gælden på over 100 millioner. Den største post i gælden er 70 millioner, som er defineret som øvrig kortfristet gæld, en post der er steget med 20 millioner siden sidste regnskab.

Nu behøver det ikke at være et problem at have en stor gæld, da selskaber låner penge, til at lave større investeringer.

blog fc midtjylland 2019 gæld

Transferoverskud

Tallene herunder er med forbehold, da det i regnskabet ikke er opgjort. Data er derfor taget fra transfermarkt.

De seneste 10 regnskaber har samlet set givet et overskud på 295 millioner, hvoraf de 275 millioner er kommet i de seneste tre regnskaber.

blog fc midtjylland 2019 transferoverskud.JPG

T

ilskuersnit

FC Midtjylland har haft et stabilt snit og der er luft op til kapaciteten på 11.342. Stadion er bygget så det kan udvides markant.

blog fc midtjylland 2019 tilskuernsit

Transfer i % af omsætning

Dette er på mange måder det som er interessant, for FC Midtjylland har bygget en strategi der til dels, og med succes, handler om indtægter via transfer.

Nu skal tallene tages med forbehold, da det præcise indtægt via spillersalg ikke er oplyst. i regnskabet. Tal er taget fra transfermarkt.

blog fc midtjylland 2019 transfer%omsætning

Egenkapital

Pengekassen er vokset med de solide transferoverskud i seneste tre årsregnskaber.

blog fc midtjylland 2019 egenkapital