Opsummering

Helsingør gik hele vejen fra 2.division til Superligaen om end de tog turen ned igen til 2.division, men nu er de rykket op igen til 1.division, og hvordan er økonomien egentlig. Brugte Helsingør rub og stub og gældsatte sig eller hvor står klubben i dag.

Det enkle svar er at FC Helsingør står særdeles fornuftigt set med de økonomiske briller, næste skridt for dem er at øge deres indtægter! Således at de vil matche 1.division på det vigtigste parameter der er personaleomkostninger. Her ligger klubben i den lave ende. Men det var med et setup til 2.division, og mon ikke FC Helsingør vil øge på denne post.

Der er ikke nogen anmærkninger på klubbens økonomi, det eneste skulle da være at egenkapitalen er lav.

FC Helsingør har haft fem seneste regnskaber med sorta tal, og trods klubben har været sportslig udfordret, har klubben ikke satset hele butikken og udfordret klubbens økonomi, og det lige meget om der har været oprykninger eller nedrykninger i sæsonen.

I forhold til hvor meget Covid 19 har sat sine spor økonomisk, vil næste regnskab vise mere.

Ejerforhold

Klubbens nye amerikanske ejere har 60% mens klubben har 40%

Omsætning

Klubbens omsætning afspejler meget godt forskellen på at spille i de tre øverste rækker. I Superligaen er TV pengene det større og klubbens eksponering markant bedre så der er bedre sponsormuligheder.

blog fc helsingør omætning

Årets resultat

De seneste fem sæsoner har FC Helsingør haft sorte tal på bundlinjen. Det er ikke mange klubber der kan matche det, specielt ikke med to oprykninger og to nedrykninger over de fem år!

Seneste 5 år

336.000
Seneste 3 år 208.000

blog helsingør årets resultat

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra ledelse, administration, trænere og spillertruppen.

Sæsonen i Superligaen viser sig tydeligt.

blog fc helsingør personaleomk

Index personaleomkostninger

En måde at vise en klubs konkurrenceevne på er at vise hvordan klubben er i forhold til den klub der bruger flest penge på personaleomkostninger i den enkelte sæson. FC København bruger flest penge på dette i 2019

blog fc helsingør po index

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo mindre luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

blog fc heslingør lønandel

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

blog fc helsingør gæld i alt

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Aktiverne er udtryk for den værdi der er i klubben.

blog fc helsingør aktiver

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan det være en udfordring, omend en klub kan vælge at gældsætte sig, som led i en investering, og det kan være med til øge klubbens værdi.

blog fc helsingør gæld%aktiver

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog fc helsingør soliditet

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog fc helsingør egenkapital

Tilskuerudvikling

Indtægter på matchday giver noget, men i forhold til klubbens samlede omsætning, så er det en af de mindre indtægtsområder. Her er spillersalg, TV penge og sponsorindtægter markant større.

blog fc helsingør tilskuersnit

Gennemsnitsalder trup

blog fc helsingør snitalder

Klubværdi

Hvad er en klub værd? Det kan opgøres på forskellige måder, med Forbes og Deloittes som de mest kendte. Deres metode er dog ikke kendt, men Markham er en model der rammer meget tæt på. Læs om model her.

blog fc helsingør klubværdi

Sammenligning med kommende 1.division

Der er posten personaleomkostninger, som er den som er mest interessant at sammenligne med. Idrættens analyseinstitut har tidligere påvist at omkring 75% af alle resultater, de er defineret af din økonomi.

Tallene er fra seneste regnskab, det vil sige at for nedrykkerne fra Superligaen er det den sæson og for FC Helsingør er hvad de brugte i 1.division.

Det må antages at nedrykkerne fra Superligaen ikke helt fastholder samme lønniveau, mens FC Helsingør forventes at øge.

Som det ser ud nu, vil FC Helsingør være en af fire hold i bundstriden

 

blog 1div personaleomk3 2019

Advertisement