Måske fik du lyttet med til Mediano, da de havde en snak med Carsten Thygesen fra Skjern Håndbold, hvis ikke kan det anbefales.

Men det gjorde at jeg blev lidt nysgerrig på økonomien i klubben, og her må der nikkes anderkendende, en klub der sætter tæring efter næring, og siden år 2000 blot har haft to regnskaber med røde tal.

Omsætning

På 20 år er klubbens omsætning næsten blevet femdoblet.

blog skjern oms 2019

Årets resultat

Samlet set siden 2000 er der et samlet overskud på 419.000, ikke meget måske men klubben lever på ingen måde over evne og satser butikken.

Det viser at klubben har en sund og bæredygtig tilgang til ledelsen af klubben.

Nu skal en klub ikke nødvendigvis give overskud. Der kan være et strategisk valg om at have ‘sparet’ op til en sportslig satsning, eller at klubben har valgt at investere.

Hvis der er en ejerkreds som gerne vil dække underskuddet er det som sådan fint.

Her er Skjern klubben der drives bæredygtigt, og med den kontinuitet der har gjort de er med i toppen af dansk håndbold konstant.

blog skjern årets res 2019

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, og klubben har bygget på siden år 2000. Siden 2011 har klubben ligget på cirka samme niveau. Trods at omsætningen er øget.

blog skjern personaleomk 2019

Gennemsnitsløn

Dette gælder for alle ansatte i klubben

blog skjern gnsløn 2019

Lønandel af omsætningen

Bruger en klub alle pengene på løn eller hvordan ser det ud?

blog skjern løn% 2019

Gæld i alt

Det som er interessant med en klubs gæld, er til hvem klubben skylder penge og under hvilke præmisser. Klubbens gæld er meget lavet.

blog skjern gæld 2019

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog soliditet skjern 2019

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).
Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog skjern 2019 egenkapital

Opsummering

Skjern bliver drevvides ikke.et særdeles fornuftigt set med økonomiske øjne. Klubben bruger ikke mere end de tjener og har på ingen måde gældsat. Tværtimod er gælden meget lav i forhold til klubbens omsætning.

Klubben har de seneste 20 år bygget på økonomisk og den sunde økonomi gør at klubben er stabilt tophold i Danmarksturneringen.

Set over en hel sæson har klubben godt fat i tilskuerne til hjemmekampene, hvor lidt over 80% af kapaciteten er udnyttet.

De seneste 6 sæsoner har klubben ligget i top 3 i 5 af disse.

Covid19

Hvor hårdt klubben er ramt af Covid19 vides ikke. Fra andre medier meldes om nedgang på 25-50% i sponsorindtægter, og af klubbens indtjening, der er langt de fleste indtægter fra netop sponsorsiden.

Omvendt har klubben ‘sparet’ løn ved at have hjemsendt spillerne. Det er cirka 1,2 mio om måneden, så på den konto er er noget ‘reddet’ hjem på den korte bane. Hvor langt det rækker ind i den næste sæson, må tiden vise.

Klubben har ved regnskabsafslutning 1,9 mio i likvide midler, om den stadig har det

Sammenligning herrehåndboldhold

Et er hvordan Skjern ligger økonomisk, men hvordan ser det ud i sammenligning med andre klubber. Tallen er taget fra seneste regnskab der slutter i 2019, og derfor er sammenligning med klubber fra sæson 2018/19.

Personaleomkostninger

blog personaleomk sammenlign håndbold 2019

Årsløn

I regnskaberne har klubberne oplyst hvor mange ansatte der i klubben, ud af dette kan der laves en oversigt hvad den gennemsnitlige årsløn er.

blog årsløn gns håndbold 2019

Løn/omsætning

Ligger en klub over 100%, bruger den mere på løn end hvad den tjener, hvilket ikke er fornuftigt over tid.

blog løn-omsætning håndbold 2019

Gæld i alt

blog gæld i alt håndbold 2019

Klubværdi

Hvis du skulle købe en klub, hvad er den så værd, hvad ville prisen være. I sportens verden er der forskellige modeller til at prissætte værdien på en klub, herunder re brugt Markhams model.

Skjern håndbold er den mest værdifulde klub i dansk herrehåndbold.

Værdi  Klub
46 mio Skjern Håndbold
40,8 mio Bjerringbro-Silkeborg
30,7 mio GOG
25,4 mio TTH Holstebro
20,6 mio SønderjyskE
20 mio Ribe-Esbjerg
19,7 mio Aalborg Håndbold
16 mio KIF Kolding
Advertisement