Så er det på plads hvilke hold der er at finde i den kommende 1. division, og det bliver en særdeles stærk liga.

Der er mange økonomiske tal som klubberne kan sammenlignes på, og i nedenstående er taget de vigtigste med. Bemærk at FC Helsingør fremgår med ingen data, de klubbens regnskab ikke er tilgængeligt.

Med afsæt i seneste regnskab fra klubberne, så er der tale om den stærkeste liga i 1.division.

I gennemgang herunder er regnskaberne relateret til sæsonen der sluttede 2019.

Historisk udvikling

Hvad har været personaleomkostningerne hvert år i 1.division i snit per klub. Det giver en ide om rækkens styrke. Den kommende sæson vil være den stærkeste i 1.division.

blov 1div sammenligning 2019

Omsætning

Ikke alle klubber har oplyst deres omsætning, og den er således et estimat baseret på denne model.

Omsætning = ((Personaleomkostninger / 70) x 100) + årets resultat.

For Silkeborg er det omsætning på fodboldsegment

blog 1div 2019 omsætning

Personaleomkostninger

Dette dækker alle ansatte i klubben, fra spillertrup, ledelse, administration mm.

blog 1div personaleomk2 2019

Lønandel personaleomkostninger

Fremad Amager er ikke medtaget i denne, da de ligger over 300%. UEFA har en guideline der hedder at klubber ikke skal bruge mere end 70% på lønnen af deres omsætning.

blog løn%oms 2019

Antal ansatte

Silkeborg har ikke oplyst hvor mange ansatte der er i deres fodboldsegment.

blog 1div antal ansatte2019

Gennemsnitlig årsløn trup

Da klubberne ikke oplyser hvad den samlede lønudgift er på spillertruppen, er dette et estimat baseret på antal ansatte i alt og antal spillere i forhold til personaleomkostninger der er.

Fredericia kan virke lavt placeret og burde ligge på niveau med HB Køge, her er estimat usikkert.

blog 1div årsløn snit 2019

Gennemsnitsalder

blog 1.div 2019 snitalder

PO Index

Dette dækker over at klubben med højeste post på personaleomkostninger sættes til index 100, og de øvrige klubber sættes i forhold til dette.

blog poindex 1div 2019

Årets resultat

Bemærk at Silkeborg i seneste regnskab har et overskud på fodboldsegment på 4,9 mio, men for hele koncern på 10,3 mio.

Samlet set taber klubberne 36,5 mio hvor Fremad amager står for de 25,6 mio.

blog 1div årets reslutat 2019

Aktiver

Dette over de værdier der er i klubben. For Silkeborg er det hele koncernen.

blog aktiver 2019 1div

Gæld i alt

Som sådan er det ikke et problem at have gæld. Dette kan skyldes en klub har lånt penge til at investere.

Det som er interessant er hvilke vilkår gælden er på. Skal der betales renter og er der omkostninger forbundet?

For Silkeborg er det hele koncernen.

blog gæld 1.div 2019

Gæld i procent af aktiver

Er gælden større ned aktiverne i klubben, er det ikke som udgangspunkt sundt økonomisk set. Dog kan en gæld være en investering der betyder at klubben vil stå stærkere økonomisk.

En oprykning til Superligaen vil øge værdien af aktiverne, og dermed nedbringe andelen.

blog gæld%aktive 1div 2019

Tilskuersnit hjemmebane

blog 1div tilskuersnit 2019

Hvor fyldt er stadion

blog 1.div kapacitetudnyttelse 2019

#SoMe

Hvor populær er en klub på de sociale medier. Herunder er klubbens ‘følgere’ på facebook, instagram, twitter og youtube lagt sammen.

blog 1div #some 2019

Talentudvikling licenspoint

DBU uddeler hvert år deres licenspoint. Står en klub med 0 point, er den ikke tildelt licenspoint af DBU.

blog 1div dbu licenspoint 1div

Økonomisk karakterbog

Med afsæt i regnskabet, kan man give klubberne en økonomisk karakter der går fra A til E.

Jo lavere ranking, jo flere økonomiske opmærksomhedspunkter.

Har en klub en ejer med dybe lommer, kan det være lige meget hvilken karakter den har. Udfordringen kan komme, hvis ejerkredsen ikke mere kan understøtte en klub, så er den udfordret.

Karakter Klub
A
B Silkeborg
Skive
Viborg
C Esbjerg
HB Køge
Kolding
D Fredericia
Hobro
Hvidovre
Vendsyssel
E Fremad Amager

Note:

Det er klubbernes seneste årsregnskab der er kilden, da nogle klubber kommer fra Superligaen og 2.division, vil der formentlig være økonomiske justeringer, med mindre klubben kører videre og satser på oprykning og har råd til underskuddet.

Da alle regnskaberne er relateret til sæsonen der slutter i 2019, er tilskuersnit mm ligeså relateret til denne sæson, for at give bedste sammenligning.

Der er en hvis form for usikkerhed, da regnskaber ikke er 100% sammenlignelige, da nogle regnskaber dækker over kalenderår og andre sommer til sommer.

Advertisement