Opsummering

FC Roskilde er igen kommet med et underskud i samme størrelsesorden som året før og dermed har klubben tabt 12,8 mio. på to år.

Klubben har fået ny ejer der er igang med et turnaround, men det tager tid. De første tegn er dog til at se, og næste regnskab vil vise om ændringerne er slået igennem.

Omsætningen er faldet og det samme er personaleomkostningerne, og nøglen til turnaround er at få nedbragt personaleomkostningerne til et lavere niveau så det matcher bedre omsætningen, for klubben har i seneste regnskab brugt 132kr på løn, hver gang de har tjent 100kr. Naturligvis kan klubben øge omsætningen, så personaleomkostningerne ned på et væsentlig lavere niveau.

Det mest interessante ved regnskabet var hvor meget klubben havde nedbragt personaleomkostningerne.

Rød Løn udgør 132% af omsætningen
Omsætningen er faldet med 4,8 mio.
Klubbens værdi er på laveste niveau
Gul Gælden er øget med 2,1 mio
Egenkapitalen er i minus 8 mio.
Grøn Personaleomkostninger er nedbragt med 2,3 mio
Ejeren har indskudt ansvarlig lånekapital på 7,4 mio
Driften er sikret det kommende år

Klubben har satset på at komme i Superligaen med ambitiøse personaleomkostninger, og var tæt på i sæsonen 2016/17 hvor de var tre point fra play off til Superligaen.

 

Ejerforhold

Friends of Roskilde 10%
CS Holding (ved Carsten Salomonsen) 90%

Klubværdi

Hvert år laver Deloitte deres money league, modellen de bruger kendes ikke. Men Markham modellen bruger oplysninger fra klubbens regnskab, og giver en værdi baseret på omsætning, årets resultat, aktiver, tilskuere og hvor meget lønbudget er.

Markham modellen kommer tæt på Deloittes beregninger.

blog fc roskilde klubværdi 2019

Omsætning

Klubbens omsætning er faldet seneste to år.

blog fc roskilde omsætning 2019

Årets resultat

Klubben har tabt penge, således er der tabt:

Seneste 10 år: -17,3 mio.
Seneste 5 år: -16,0 mio.
Seneste 3 år: -14,5 mio.

FC Roskilde har arbejdet for at komme op i toppen af 1.division, og den investering har kostet. Det er som sådan ikke et problem, hvis der i ejerkredsen er økonomi til at dække underskuddet.

Det er specielt de seneste to års underskud der koster.

blog fc roskilde årets resultat 2019

 

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra ledelse, administration, trænere og spillertruppen

FC Roskilde har haft et lønbudget der lå i subtoppen af 1.division og gjorde de med det lønbudget var kandidater til oprykning.

Det har givet underskud.

Klubben har nedbragt noget i seneste, og næste regnskab vil posten nok være på 5-6 mio.

blog fc roskilde personaleomk 2019

 Antal ansatte

Klubben er gået fra fyraftensproffer til fuldtidssetup.

blog fc roskilde antal ansatte

 

Løn i procent af omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

blog fc roskilde løn%

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Nok ligger gælden historisk højt, men 7,4 mio. af gælden er ansvarlig lånekapital.

blog fc roskilde gæld 

 

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

blog fc roskilde aktiver 2019

Gæld i forhold til aktiver

Overstiger gælden aktiverne (over 100) er det ikke sundt, omvendt skal det medtages at gæld kan skyldes at en klub har investeret i segmenter der giver indtægter, der vil afdrage gælden og over tid være en god forretning.

blog fc roskilde gæld-aktiver 2019

Gæld i forhold til omsætning

Hvis gælden overstiger omsætningen i klubben, kan det være vanskeligt at se at en klub på sigt kan afdrage gælden.

blog fc roskilde gæld-omsætning 2019

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog fc roskilde soliditet 2019

Egenkapital

Klubben har negativ egenkapital, som er afstedkommet af seneste to års underskud.

blog fc roskilde egenkapital 2019

 

Tilskuerudvikling

blog fc roskilde tilskuersnit 2019

Sammenligning med andre 1.div klubber

Her er der tale om sammenligning mellem de klubber der var i 1.div 2018/19, der relaterer sig til regnskabet denne sæson.

Ikke alle klubber er kommet med deres regnskab endnu, og her er sammenligning med 2018 regnskabet.

Ikke alle klubber har oplyst nettomætning, læs mere under note.

Omsætning

Tallet for Fremad Amager er behæftet med stor usikkerhed, for klubben ligger højt på personaleomkostninger, men kommer ud med et underskud i samme størrelse, men med afsæt i beskrevne model, ender Fremad Amager på cirka 6 mio, hvilket ikke giver mening.

blog omsætning 1div 2019

Personaleomkostninger

Idrættens analyseinstitut har tidligere sat sammenhængen mellem sportslig succes og klubbens personaleomkostninger til 74%.

blog 1div personaleomk 2019

Klubværdi

Er opgjort efter Markhammodellen, og den værdi der kommer, er det som du skulle give, hvis du ønskede at købe klubben, hvilket jo så vil være op til forhandling.

blog 2019 1.div club value

Løn/omsætning

UEFA har i deres FFP en anbefaling om ikke at kommer over 70%.

blog 1div løn% 2019

Gæld i alt.

blog 1div gæld 2019

Soliditetsgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog 1div 2019 soliditet

Økonomisk karakter

Klubberne er vurderet på 7 parameter, som tilsammen giver en rating fra A-E. Klubber der har en rating på D og E har nogle alvorlige opmærksomhedspunkter

Summen af tre seneste årets resultat/omsætning
Løn/omsætning 
Gæld/aktiver
Egenkapital/omsætning
Soliditet
Overskudsgrad
Likvide midler/omsætning

Nykøbing FC  (2018) B
Thisted (2018) B
Silkeborg B
HB Køge (2018) B-
Viborg C+
Lyngby (2018) D
Hvidovre D-
Næstved D+
Fredericia (2018) D+
Fremad Amager E
FC Roskilde E
Fc Helsingør NA

 

Sociale medier

Hvilken klub er mest synlig på de sociale medier.

blog some 2019 1.div

Tilskuersnit hjemme

blog tilskuersnit 2019

 

Kilder:

Klubbernes årsregnskaber

Note:

Regnskaber kan opgøres forskelligt og ikke alle oplyser det samme. Således er nettoomsætning ikke brugt af alle. Her er foretaget et estimat efter følgende: NO=Personaleomkostninger/70*100+årets resultat.
For Helsingør er tallene meget usikre, da der ikke findes et offentligt regnskab, her er kilder det som har været i forskellige medier.
Lyngbys seneste regnskab er ½ årligt, hvilket der er taget højde for i sammenligning.