I nedenstående er antagelsen at der vil være et markant fald i sponsorindtægter og et større fald på transfermarkeret.

Dette med de forskelle der afhænger af ejerkredsens økonomi, for det er ikke alle der er ramt økonomisk, derfor kan der være klubber, der kan køre videre med relativ uforandret setup, under forudsætning at ejerkredsen kan finansiere det indtægtstab er der på sponsorindtægter.

TV penge, den samlede aftale er på 275 mio, og den udbetales i tre rater efter runde 13, 26 og til slut! Med 24 runder spillet, så mangler de sidste to rater af pengene at blive udbetalt, og kommer fodbolden i Danmark ikke i gang igen, betyder det et indkomsttab for klubberne.

Da finanskrisen ramte verden i 2007, gav det et fald i antal ansatte i Superligaen og 1.division fra omkring 1.400 til 1.000.

I nedenstående er det hele koncernens økonomi det handler om.

Nøgletal i 1.000kr 2019 2018 2017
Omsætning 175.140 185.660 146.960
Årets resultat -78.697 10.367 -24.792
Personaleomkostninger 117.450 110.148 93.370
Personaleomkostninger/Omsætning 67% 59% 64%
Aktiver 242.694 259.032 188.541
Gæld 184.787 120.017 59.910
Likvide midler 4.331 698 3.199
Antal ansatte 152 145 134

 

Brøndby har tabt penge over en længere årrække, således ser det ud for
Sidste tre regnskaber: -93,1 mio
Sidste fem regnskaber: -141,9 mio
Sidste ti regnskaber: -668,6 mio.

Det er voldsomme tal, men med i det er nedskrivning af stadion. Tidligere har Brøndby faktisk kørt med overskud samlet set i perioden 1994-2009 som gav samlet set gav 156,6 mio.

Men bottom line er at Brøndby ikke har fundet en forretningsmodel der giver løbende overskud de seneste 10 år. Det gør som sådan heller ikke noget, så længe der i ejerkredsen er kapital til at støtte en af Danmarks mest eksponerede klubber.

Den nuværende ejer har givet tilsagn om at støtte klubben og en aktieemission har givet ny kapital til klubben, her er aktiekapitalen steget med nominelt 129 mio.
To af de der har støttet klubben og som har penge til gode er Jan B. Andersen og Torben Christensen, de har konverteret deres tilgodehavende på 74,2 mio og 18,9 mio til aktier.

Ovenstående er sket efter seneste årsregnskab, som er de data der er nævnt øverst.

Brøndby har selv meldt ud at de i det kommende årsregnskab forventer at komme ud med et minus på 20-30 mio.

 

Klubben har nogle primære indtægtskilder i form af:

Entre og TV (60,0 mio)
Sponsorindtægter (68,0 mio op med 8,9 mio)
Sæsonkort (der sælges over 11.000)
Spillersalg
Præmiepenge fra UEFA turneringer
Merchandise (17,6 mio ned fra 20,2 mio)

Entre, TV, sponsor og merchandise er samlet set på 145,6 mio af en omsætning på 175 mio.

Sponsorindtægter, det må forventes et vist fald da erhvervslivet er presset. Ved seneste regnskab var der indtægter på 60 mio. hvis der er fald på 25% vil klubben have 15 mio mindre!

På kontoen entre og TV penge tjente Brøndby i seneste regnskab 60 mio. TV penge kommer i tre rater, efter runde 13, runde 26 og når sæsonen er slut.

Rate 1 er udbetalt og her fik Brøndby 12,3 mio.

Kommer sæsonen ikke i gang, så kunne det ligne en markant indtægtsnedgang på denne post så Brøndby mangler nok en 25 mio i manglende indtægter.

Dermed kunne Brøndby samlet set tabe knap 40 mio. i omsætning i forhold til seneste regnskab.

Brøndby har vist klare tegn på at gå efter en forretningsmodel, hvor det at udvikle talenter med salg for øje er en langt højere prioritet. Ikke mindst set i lyset af at andre klubber har succes på denne front.

Med et transfermarked der næppe vil kaste samme salg af sig, så må Brøndby nok foreløbig konstatere at der ikke kommer de forventede indtægter her!

Gæld:

Rentebærende gæld på 97,5 mio, en del af dette har været lån fra ejerkredsen som er konverteret om til aktier. Gælden på 97,5 mio var i seneste regnskab.

Positivt:

Brøndby har vækstet på sponsorsiden, og det kommer dem til gode nu, det bliver interessant at se om de vil tabe på denne front og hvor meget.

Brøndby har ikke været afhængige af transfersalg som del af deres forretningsmodel, og vil derfor ikke blive ramt hårdt på samme måde som andre klubber.

Klubben har dedikerede fans, og der er kommet over 1 mio ind via fornyelse af sæsonkort, det hjælper på likviditeten.

Udfordring:
Brøndby tjener ingen penge lige nu og vil i den kommende periode skulle bruge af deres kapitalberedskab som samlet set er på 4,3 mio. Dette var ved seneste regnskab om det forholder sig således dags dato vides ikke. Så har klubben et ikke udnyttet kreditfacilitet på 10 mio.

Samlet set er det 14,3 mio

Den månedlige lønudgift for klubben er på 9,8 mio.

Brøndby har hjemsendt en stor del arbejdsstyrken, og her får de således del af regeringens trepartsordning i forhold til lønkompensation. Dermed bliver den månedlige lønudgift væsentlig mindre for klubben

Sportsligt har Brøndby muligheden for at kvalificere sig til europæiske klubturneringer. Her har UEFA i deres regelsæt at en klub maks kan ligge på 70% af klubbens omsætning der går til løn.

Hvis Brøndby vil have et fald i omsætningen på 40 mio, så vil klubben ryge op på 81% af omsætningen går til lønnen, hvis man fastholder nuværende niveau!

Skulle gruppen under de her forudsætninger ramme de 70%, skal de skære 15,8 mio i personaleomkostninger.

Opsummering:

Der er tre scenarier for Brøndby groft sagt

  1. A) Fortsætter med nuværende setup og tager underskuddet og låner penge af ejerkredsen
  2. B) Fortsætter med nuværende setup og tager underskuddet og låner penge fra andre steder
  3. C) Brøndby tilpasser økonomien og må skære, hvilket primært vil være på personaleomkostninger.

Vælger Brøndby model c), så er det desværre mange ansatte der ikke kan fortsætte i klubben!

Med tanke på at Brøndby er ved at vende deres klub og styrer efter deres strategi og planer, vil det være ærgerligt, for meget tyder på Brøndby er på rette vej, til at kunne ramme en drift, der snart er i balance.

Så pilen peger på ejerkredsen, har de den økonomi til at understøtte klubben, for fodbolden skal nok komme på fode igen, det tager bare tid, og det store spørgsmål er hvor lang tid!

Krisen kan sammenlignes med et U, det er gået meget brat ned af bakke og det afgørende er hvor længe perioden i bunden af U vil vare, for ingen tvivl om at det kan komme til at gå hurtigt den anden vej, omend det kunne være mere som et V.

Brøndby havde forventet et underskud på minus 20-30 mio, men med et fald i omsætningen der kunne være på 40 mio, så kan Brøndby komme ud med endnu et stort underskud på 60-70 mio!