Ingen TVivl om at de aftaler, som Divisionsforeningen har indgået med de forskellige parter, der har haft rettighederne til dansk ligafodbold, har stor betydning.

Aftalerne er blevet større og større for hver periode, men ligeså er klubbernes omsætning steget markant i Superligaens periode.

De præcise aftaler for de enkelte aftaler der har været, kendes ikke i detaljer, således er det specielt fordelingen mellem Superliga, 1.division, 2.division og DBU der er interessant. For nok løftes sløret nok for hvad en ny aftale er på, men den interne fordeling, den kendes ikke.

I tidligere aftaler har det været fremme at 80% af en TV aftale gik til Superligaen, 10,5% til 1.division og resten til 2.divison og DBU.

Om denne fordeling holder i den seneste aftale hvor beløbet er nævnt som 275 mio, de detaljer kendes ikke.

I en ny aftale fra 2021, kan det læses nogen steder at 15% skal tilfalde 1.division, hvilket vil svare til omkring 60 mio.

Ses der på TV pengene andel af Superligaens samlede omsætning i de sidste 25 år, og det antages at alle midlerne er gået til Superligaen, eller at andelen er på 80%, så vil udviklingen se således ud som vist herunder.

Gennemsnittet for perioden 1994-2018 er 19% af klubbernes omsætning der kommer fra TV penge.

For de enkelte klubber, her er der forskel på TV pengenes betydning for en klubs omsætning.

Fordelingen af TV penge hviler på forskellige kriterier, hvor det at have succes giver flere TV penge. Men da det ofte er klubberne med stor omsætning der har succes, betyder det ikke altid at de har en høj andel af TV pengene. Mens det for andre klubber vil være 50% af klubbens omsætning der kommer fra TV penge.

Så mellem klubberne er der stor forskel af TV pengenes betydning.

blog tv penge andel superliga

Næste TV betaling ville falde efter runde 26, og med en del klubber presset på økonomien grundet covid19, så er det meget vigtige penge for klubberne.

Det er også derfor, at klubberne i landets to bedste rækker er meget interesserede i at spille sæsonen færdig.

TV penge fordeles tre gange på en sæson, og der er foreløbig kun delt penge ud en gang.

For 2018 regnskaberne udgør TV penge mellem 15-20% af en klubs omsætning, dette falder i tre rater, så det er mellem 10-13% af klubbens omsætning der kan falde bort!

Dette er igen et gennemsnitstal for hele ligaen, det rammer hårdere for de klubber med lav omsætning!