Dansk fodbold og international fodbold står overfor nogle voldsomme problemer, og de kommende tre år kommer for mange klubber til at følge.

2020 – handler om overlevelse 2021 – handler om konsolidering 2022 – handler om udvikling
Cash is king

Hvor kan likviditet komme fra

Hjælp fra det offentlige

Hjælp fra ejerkredsen

Genforhandling af kontrakter

Skær al unødigt fra

 

Økonomisk tilpasning

Afdækning af nye muligheder

 

Back to business, men på hvilket niveau

Ny økonomisk strategi

 

Manglende indtægter

Klubberne er udfordret på en manglende indtjening på

A) Matchday indtægter
B) TV penge, kun 1 af 3 rater er kommet

Så er der sponsorindtægterne, hvor klubberne må forvente en nedgang. Derfor er klubberne hver især presset på økonomien, og når der ikke kommer penge ind, så skal der skabes kapital til at betale de løbende udgifter.

I forhold til klubbernes seneste regnskab, viser nedenstående oversigt kassebeholdningen, men bemærk det var da regnskabet blev opgjort, og det betyder ikke at der er den sum dags dato.

Det giver en indikation om niveau for klubberne, og det viser at en del klubber er udfordret på likviditeten.

blog likiditet 2019

Indtjeningsmuligheder?

TV
For mange af klubberne, er det afgørende at få gang i turneringen igen, for TV pengene bliver fordelt igen efter 26 kampe, og med 24 afviklede kampe, så er det tæt på for klubberne.

Meldingen er dog at der ikke kan spilles kampe med tilskuere, så det bliver uden tilskuere. Men for klubberne er det afgørende at få gang i kampene, så de næste to rater af TV penge kan komme til udbetaling.

Sæsonkort
Der er forskel på hvor mange sæsonkort klubberne sælger, men mon ikke der snart kommer tilbud om fornyelse af sæsonkort, ganske enkelt for at klubberne kan få penge i kassen.

Med nogle klubber der har over 10.000 solgte sæsonkort, så er der en del millioner at hente.

Crowdfunding
Enkelte klubber er allerede begyndt at lave indsamlinger, og mon ikke der vil komme flere forskellige tiltag fra klubberne på denne front, igen for at få penge i kassen her og nu.

 

Levet over evne!

I sporten verden er fristelsen for en ledelse at der lige bruges de flere penge, i jagten på succes, end hvad godt er.

Det kan for nogle klubber være bevidst at satse økonomisk, da der er en forventning om økonomisk jackpot i form af succes i Europa og spillersalg, der kan booste økonomien.

Der er to interessante parameter at kigge på, den ene er hvor mange penge bruger klubben på løn i forhold til omsætningen.

Skal du være med i UEFAs turneringer, så skal du ligge under 70%.

blog løn%omsætning 2019

Det andet parameter er om klubben har en økonomi der gør at der ikke er underskud, så klubben måske skal have tilført ny kapital!

En klub kan som led i strategi have et underskud, dette forudsætter at der er enten penge i banken eller at det er dækket af klubben.

Det er årets resultat der dækker dette. Herunder er det årets resultat for fodboldsegmentet for FC København, OB og Silkeborg der har indtægter fra andre segmenter ligeså.

blog årets resultat 2019

Fire klubber skiller sig ud, det er FC Midtjylland, FC København med solide overskud samt Brøndby og AaB med store underskud.

Det gør at de der i mellemgruppen ikke ser ud til at være det store spænd, men tages disse fire klubber ud, ses at en del klubber har et underskud der kan være bekymrende.

blog årets resultat2 2019

Tilpasning

Årets resultat i forhold til omsætning.

Nu skal en klubs underskud ses i forhold til klubbens omsætning, for ligger klubben lavt her, må det antages at den kan tilpasse sig nemmere, end en klub der ligger højt.

Nu er det med afsæt i seneste regnskab.

blog årets resultat - omsætning 2019

Skær fra hurtigt

Det er overlevelse det kan komme til at handle om for klubberne, og skal klubben overleve, kan det handle om at skære ned på udgiftsiden, specielt for de klubber der ikke har penge i banken.

Alternativt, er det at der i ejerkredsen kan blive tilført kapital, men selv her, må det antages at der vil være udfordringer med kapitalen.

Forretningsmodel

Transfersalg
De klubber der har opereret med solide overskud i deres seneste regnskaber, her har det oftest været via spillersalg eller succes i Champions League specielt.

Det bliver udfordret, for det må forventes at hele Europa har klubber der vil have en presset økonomi, så spillersalg bliver ikke på samme måde, og det gør klubberne kan blive presset på den korte bane, inden økonomien er oppe i gear igen.

Dette gælder specielt FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

Koncern
FC København har ligeså ofte gode indtægter på spillersalg, men her tjener de ligeså penge på Lalandia, men her bliver de presset, og overskud på 86 mio som seneste regnskab sker ikke!

Silkeborg og OB er to andre klubber der har indtægter, for dem gælder ligeså at de bliver pressede på de fronter må det forventes.

TV penge og sponsorindtægter
For de øvrige klubber er den primære indtægt fra disse to kilder, omend der kan snige sig spillersalg ind ligeså.

Det må forventes at sponsorindtægerne falder og det gør klubberne her skal tilpasse sig.

Advertisement