Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning

Brøndby topper deres omsætning i 2009 under Kasi Jesper som storsponsor, men omsætningen falder markant, men efter Jan Bech Andersen overtager klubben i 2014 stiger omsætningen igen.

blog fodbold superliga 2018 brøndby omsætning

 

Placering

De seneste 6 sæsoner har Brøndby igen været en stabil topklub efter to sæsoner med slinger i valsen i 2012 og 2013.

Inden da havde Brøndby i 14 af 16 sæsoner været i top 3 fra 1996-2011.

 

Sæson Placering Liga Træner Træner Træner
1996 1 Superliga Ebbe Skovdahl
1997 1 Superliga Ebbe Skovdahl
1998 1 Superliga Ebbe Skovdahl
1999 2 Superliga Ebbe Skovdahl Tom Køhlert
2000 2 Superliga Åge Hareide
2001 2 Superliga Åge Hareide
2002 1 Superliga Tom Køhlert Michael Laudrup
2003 2 Superliga Michael Laudrup
2004 2 Superliga Michael Laudrup
2005 1 Superliga Michael Laudrup
2006 2 Superliga Michael Laudrup Rene Meulesteen
2007 6 Superliga Rene Meulesteen Tom Køhlert
2008 8 Superliga Tom Køhlert
2009 3 Superliga Kent Nielsen
2010 3 Superliga Kent Nielsen Henrik Jensen
2011 3 Superliga Henrik Jensen Auri Skarbalius
2012 9 Superliga Auri Skarbalius
2013 9 Superliga Auri Skarbalius Thomas Frank
2014 4 Superliga Thomas Frank
2015 3 Superliga Thomas Frank
2016 4 Superliga Thomas Frank Auri Skarbalius Alexander Zorninger
2017 2 Superliga Alexander Zorninger
2018 2 Superliga Alexander Zorninger
2019 4 Superliga Alexander Zorninger Niels Frederiksen

Hvis der er nævnt mere end en træner i den enkelte sæson, betyder det at træneren blev afløst af en ny træner som står i kolonne to eller tre.

Årets Resultat

I 2012 kommer klubben ud med et stort underskud på 266 mill, den primære årsag er regnskabsmæssige posteringer på 245 mill i form af:

Nedskrivning på stadion (179 mill) og kontraktrettigheder (9,3 mill)
Nedskrivning af Gildhøj
Hensættelser i forbindelse med feriepengesagen og Kasi Aps

Fra 1996-2009, har Brøndby et overskud samlet set på 120 mill, herefter taber de i perioden 2010-2017 i alt 593 mill, eller hvad der svarer til 200.000 hver dag!

Med seneste regnskab, er Brøndby for første gang siden 2009 i plus med et regnskab.

blog fodbold superliga 2018 brøndby årets resultat

 

Nu skal en klub som sådan ikke nødvendigvis give overskud, og så længe der er kapital i ejerkredsen der kan dække underskud.

Personaleomkostninger

I 2009 er Brøndby på 94 mill og de kommende sæsoner bliver klubben cirka på dette niveau (+/- et par mill).

I seneste regnskab har klubben fået et løft til hidtil højeste niveau.

 

blog fodbold superliga 2018 brøndby personaleomk

Transferrettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill

Klubben har et markant fald fra 2009 frem mod 2012.

blog fodbold superliga 2018 brøndby transferrettigheder

 

Ansatte

blog fodbold superliga 2018 brøndby ansatte

 

Gennemsnitsløn

Tallene dækker over alle ansatte i klubben, fra spillere, trænere, ledelse og administration.

blog fodbold superliga 2018 brøndby gns årsløn

Løn i forhold til omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

blog fodbold superliga 2018 brøndby løn%omsætning

 

Gæld

Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

Fra seneste regnskab skrives der:
Selskabet har pr. 31. december 2018 en kreditfacilitet på 15 mio. kr., hvor der er trukket 9,6 mio. kr. ved udgangen af 2018, ligesom selskabet har optaget et lån på 18 mio. kr. hos Jan Bech Andersen.
Det er ledelsens vurdering, at det nuværende likviditetsberedskab samt støtteerklæringen fra Jan Bech Andersen sikrer selskabets aktivitet og strategi de kommende år.
Brøndby IF har i februar 2019 ved selskabsmeddelelse 01/2019 meddelt, at bestyrelsen i Brøndby IF har besluttet at indstille til generalforsamlingens vedtagelse den 2. april 2019, at bestyrelsen bemyndiges til en større kapitaludvidelse med fortegningsret for
selskabets aktionærer. Bestyrelsen sigter efter at rejse ca. 100 mio. kr., og bestyrelsen sigter mod at kapitaludvidelsen er gennemført senest ultimo juni 2019, såfremt generalforsamlingen vedtager bemyndigelsen. Provenuet fra kapitaludvidelsen skal bl.a. anvendes til investeringer i materielle anlægsaktiver, samt sikre at Brøndby IF
igen er gældfri ved udgangen af 2019.

blog fodbold superliga 2018 brøndby gæld

Gæld i forhold til omsætning

Har en klub større gæld end omsætningen kan det blive problematisk.

Den meget høje gæld i 1996 relaterer sig til Interbanksagen.

blog fodbold superliga 2018 brøndby gæld%omsætning

 

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog fodbold superliga 2018 brøndby egenkapital

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer, Obligationer og Kapitalandele

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

blog fodbold superliga 2018 brøndby aktiver

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog fodbold superliga 2018 brøndby soliditet

Tilskuersnit

Efter at Brøndby havde laveste snit i 2013, er det gået fremad igen.

blog fodbold superliga 2018 brøndby tilskuersnit

Transfer

At have salg som spillere som del af klubbens forretningsmodel har været en succes. I regnskaberne fremgår indtægter og udgifter ikke som en særskilt post, derfor er nedenstående taget med følgende forbehold.
Data er taget fra transfermarkt og data for en sæson der er over to år, er lagt ind i året hvor sæson slutter.

Brøndby har for perioden købt spillere for 306 mill og solgt for 505 mill og dermed et overskud på 199 mill.

Alt sammen med det forbehold at det præcise beløb ikke er kendt.

blog fodbold superliga 2018 brøndby transfer1

blog fodbold superliga 2018 brøndby transferbalance

Sociale medier

Fordelingen af følgere på de sociale medier for klubben.

blog fodbold superliga 2018 brøndby some

 

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Brøndby er rangeret som nummer to.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning

Igen er omsætningen taget for seneste årsregnskab der slutter 2018.

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

Brøndby er nummer 3, et stykke efter FC Midtjylland og FC København.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning

Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub ikke skal over 70%.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte

Klubben har Superligaens 2.største setup, men mon ikke mange ansættelser er relateret til deres talentarbejde.

Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro. OB har i deres regnskab ikke oplyst antal ansatte for fodboldsegmentet.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 

Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld

Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld.

blog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning

Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Årets resultat

For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere

Brøndby har god opbakning og var i 2018 holdet med størst støtte på hjemmebanen.blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

Sociale medier

En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

Brøndby er nummer to, et stykke efter FC København men markant større end de øvrige klubber.

blog fodbold superliga sociale medier

Konklusion

Brøndby taber penge, mange penge, for perioden 1996-2018 har de samlet set tabt 463 mill. Så Brøndby mangler at finde en forretningsmodel der virker. Det store tab skyldes årerne 2010-2017, op til 2009, kører Brøndby med overskud.

Nu behøver en klub som sådan ikke at tjene penge eller bare have et regnskab i balance, for så længe der er midler i ejerkredsen til at indskyde ny kapital.

Brøndby har overskud på deres transfersalg, og havde de ikke i samme periode haft et estimeret overskud på 199 mill, så havde der været endnu større behov for ny kapital i klubben.

Siden den nye ejer Jan Bech er indtrådt i klubben, så går det i en mere positiv retning, således var seneste regnskab (2018) det første med sorte tal i form af et overskud på 10,3 mill., det var første regnskab siden 2009 med sorte tal.

I selve Jan Bech tiden har klubben øget sin omsætning men har samlet de seneste 4 årsregnskaber tabt 56,8 mill.

Brøndby har historisk været en topklub der har taget medaljer i langt de fleste sæsoner, omend det i de sidste 8 sæsoner blot er blevet til 3 medaljer, hvilket er uhørt lavt for en klub som Brøndby.

Udfordringen for Brøndby er at de ikke har løftet det mest afgørende parameter, i form af lønbudgettet, væsentligt.

Her har Brøndby ligget i et spænd fra 95 mill fra 2009 plus minus nogle millioner. Udfordringen er hvis konkurenterne øger på denne post. Netop i denne periode har Brøndby ikke øget væsentligt i lønbudget, mens FC Midtjylland har øget med 30 mill og nu er på niveau med Brøndby.

Noget tyder på at klubben har taget et skridt i seneste regnskab, hvor denne post var på 110 mill, hvilket er næsten 17 mill mere end året før.

Igen kan der sammenlignes med FC Midtjylland der har overhalet Brøndby markant målt på omsætning.

Skal Brøndby på sigt etablere sig stabilt i top 3, skal de øge på dette område. Klubben skulle i følge andre medier investere godt godt 20 mill om året i deres masterclass projekt, dette skal give afkast på to måder.

  1. Udvikling af spillere til eget førstehold
  2. Indtægter via salg

Udgiften på de 20 mill om året skal modsvares spillersalg, samt det som er sparet på at købe en spiller, da der i stedet kommer spiller(e) op fra masterclass.

Om regnestykket holder på den måde er ikke godt at vide, men de seneste 4 regnskaber har Brøndby et overskud transfersiden på 17,9 mill, ergo skal klubben have undladt at købe spillere for 60 mill, da investering over 4 år er 20 mill gange 4 år.

Nu skal ungdomsinvesteringer nok ses over en længere tidsperiode, og med tanker på hvad andre unge spillere under 18 år solgt for, så skal der blot 1-2 salg over en 5-6 år så er det en god investering.

Nu er Brøndby ikke lykkedes med at sælge spillere til udlandet med stor profit siden salget af Daniel Agger i 2006 for £ 6 mill til Liverpool. Der har været salg, de seneste 4 sæsoner har Brøndby solgt for 84 mill, men i samme periode er der købt spillere for 114 mill, så Brøndby er ikke lykkedes med at tjene penge på transfersalg som andre klubber.

Skal økonomien blive bedre i Brøndby, er dette et område klubben kan se på.

Brøndby har med ansættelsen af Niels Frederiksen i 2019 ligeså markeret at flere spillere af egen avl skal være i truppen og gerne start XI. Dermed bliver masterclass vigtigt økonomisk, da klubben ikke på sammen måde nok går ud og henter spillere, da de gerne skulle have kvalitet i egne rækker.

Brøndby har været tynget af gæld tidligere, men under den nye ejer Jan Bech er økonomien væsentlig bedret, således er egenkapitalen markant styrket og klubbens soliditet ser godt ud!

Så Brøndby ser ud til at være rustet godt til de kommende år, men hvor klubben nok skal have øget deres økonomi hvis de skal være permanent første udfordrer til FC København og ikke se sig overhalet af FC Midtjylland.

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk

Advertisement