Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning

Efter at have lagt stabilt mellem 50-70 mill i omsætning, så tager udviklingen fart de seneste 4 regnskaber, og klubben har i seneste årsregnskab en omsætning er der mere end 4 gange så stor som for bare 10 år siden.

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland omsætning

 

Placering

Siden oprykningen til Superligaen i 2000, så har FC Midtjylland blot to gange været ude af top 6. Samlet set er der hentet 10 medaljer!

Sæson placering Liga Træner Træner
2000 1 1.div Ove Pedersen
2001 4 Superliga Ove Pedersen
2002 3 Superliga Ove Pedersen Troels Bech
2003 7 Superliga Troels Bech Erik Rasmussen
2004 6 Superliga Erik Rasmussen
2005 3 Superliga Erik Rasmussen
2006 7 Superliga Erik Rasmussen
2007 2 Superliga Erik Rasmussen
2008 2 Superliga Erik Rasmussen Thomas Thomasberg
2009 4 Superliga Thomas Thomasberg Allan Kuhn
2010 6 Superliga Allan Kuhn
2011 4 Superliga Allan Kuhn Glenn Riddersholm
2012 3 Superliga Glenn Riddersholm
2013 6 Superliga Glenn Riddersholm
2014 3 Superliga Glenn Riddersholm
2015 1 Superliga Glenn Riddersholm Jess Thorup
2016 3 Superliga Jess Thorup
2017 4 Superliga Jess Thorup
2018 1 Superliga Jess Thorup Kenneth Andersen
2019 2 Superliga Kenneth Andersen

Hvis der er nævnt mere end en træner i den enkelte sæson, betyder det at træneren blev afløst af en ny træner som står i kolonne to eller tre.

Årets Resultat

Fodbold på heden har kostet penge, og siden 2008 har der været to regnskaber med sorte tal. Samlet set siden 2008 har FC Midtjylland tabt 124 mill. Seneste regnskab var særdeles positivt med et plus på næsten 68 mill.
Hvis der ses bort fra det regnskab, så havde klubben de ti foregående år tabt 191 mill, eller små 70.000 om dagen i ti år!

Nu skal en klub som sådan ikke nødvendigvis give overskud, og så længe der er kapital i ejerkredsen der kan dække underskud er det fint.

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland årets resultat

Personaleomkostninger

FC Midtjylland har investeret i truppen.

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland personaleomk

Transferrettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Det kan virke mærkeligt at truppen i klubben ikke har højere værdi. Men klubben har mange unge spillere, som ofte kommer deres akademi, og derfor er de ‘gratis’.

Derfor er værdisætningen lavt, da det ikke er hvilken værdi spillerne kunne have, men den faktisk værdi klubben har givet for truppen.

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland transferrettigheder

 

Ansatte

Klubben har investeret på dette område.

blog fodbold superliga 2018 FC midtjylland ansatte

Gennemsnitsløn

Tallene dækker over alle ansatte i klubben, fra spillere, trænere, ledelse og administration.

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland gnsløn

Løn i forhold til omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland gæld%omsætning

 

Gæld

Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland gæld

Gæld i forhold til omsætning

Har en klub større gæld end omsætningen kan det blive problematisk.

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland gæld%omsætning2

 

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

I sommeren 2014 overtager den nuværende ejer Matthew Benham klubben.

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland egenkapital

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer, Obligationer og Kapitalandele

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland aktiver

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmedkapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland soliditetsgrad

Tilskuersnit

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland tilskuersnit

Transfer

At have salg som spillere som del af klubbens forretningsmodel har været en succes. I regnskaberne fremgår indtægter og udgifter ikke som en særskilt post, derfor er nedenstående taget med følgende forbehold.
Data er taget fra transfermarkt og data for en sæson der er over to år, er lagt ind i året hvor sæson slutter.

Frem mod Matthew Benhams overtagelse af klubben, der falder transferdelen, for derefter at stige markant.

Samlet set siden 2008 har FC Midtjylland købt spillere for 137 mill men solgt for 288 mill, og dermed lavet en profit på 151 mill.

Alt sammen med det forbehold at det præcise beløb ikke er kendt.

blog fodbold superliga 2018 fc  midtjylland transfer1.JPG

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland transfer2

Sociale medier

Fordelingen af følgere på de sociale medier for klubben.

blog fodbold superliga 2018 fc midtjylland sociale medier

 

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

FC Midtjylland er rangeret som nummer 3, og med klar afstand til holdene under dem.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning

Igen er omsætningen taget for seneste årsregnskab der slutter 2018.

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

FC Midtjylland er nummer to, dette skyldes blandt andet deres overskud på spillersalg.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning

Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub ikke skal over 70%.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte

Klubben har Superligaens 4.største setup, men mon ikke mange ansættelser er relateret til deres talentarbejde.

Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro. OB har i deres regnskab ikke oplyst antal ansatte for fodboldsegmentet.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 

Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

FC Midtjylland har den højeste gennemsnitlige årsløn.

blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld

Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld.

blog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning

Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Årets resultat

For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere

FC Midtjylland har været særdeles stabilt top 6 hold og har taget medaljer 10 gange siden år 2000. Men klubben er markant efter FC København og Brøndby.blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

Sociale medier

En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

FC Midtjylland er foran klubber som kommer fra væsentlig større byer.

blog fodbold superliga sociale medier

Konklusion

FC Midtjylland har fundet en forretningsmodel der næsten virker. Den har de fundet med overtagelsen af klubben fra Matthew Benham i 2014.

Her har klubben med succes vist de kan tjene penge på spillersalg, og siden overtagelsen har klubben samlet set blot tabt 8 mill, og med tanker på det seneste regnskab der vister overskud på 67,5 mill i overskud, så er de på rette vej. Til det kommende regnskab har klubben foreløbig et overskud på 88 mill på transfersalg så det tyder på endnu et år med overskud.

Klubben er dog også en klub der er aktiv på transfermarkedet og gør hvad de kan på den måde, for at styrke truppen.

Det er en af årsagerne til to danske mesterskaber og ti DM medaljer, FC Midtjylland har en model til sportslig succes der virker, og som nu begynder at give overskud på bundlinjen økonomisk set.

Der hvor der ligeså kan være gode penge at hente er via succes i Europa, og her er det en enkelt gang lykkedes FC Midtjylland at nå med i gruppespillet i Europa League.

Kommer en klub med i gruppespillet er den sikret 22 mill, og så kommer der penge for sejre der giver 4 mill og en uafgjort giver 1,5 mill.

Kan FC Midtjylland få succes her, så ligger der gode penge at hente, samt værdien på spillerne sagtens kan stige.

Både i 2016 og 2017 når FC Midtjylland frem til den afgørende playoff kamp om at komme i gruppespillet, det tjente de 8 mill på, men kan de oven i dette ligge 20-30 mill, så er det godt, for slet ikke at tale om pengene hvis de kommer i Champions League, hvor et gruppespil udløser 114 mill!

FC Midtjylland har bevist de er en stabil Top 6 klub og de bygger på økonomisk, kan de tage næste skridt der hedder bedre guld i Superligaen og bedre resultater i Europa?

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk