Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning

Omsætning i fodboldsegmentet er meget påvirkelig af resultaterne fra Europa League og Champions League.

Dette ses i den nedgang der er fra regnskab i 2017 til 2018. I 2017 er klubben i gruppespillet i Champions League, mens det året efter ikke når i gruppespil i Champions League, men gruppespil i Europa League.

blog fodbold superliga 2018 fck omsætning fodbold

Omsætning

Omsætningen for hele koncernen ser således ud. Det seneste regnskab i 2019 har et markant fald, dette skyldes slaget af fitness.dk.

Væksten skyldes køb af bla. Fitness.dk.

blog fodbold superliga 2018 fck omsætning koncern

Placering

Siden 2001, er FCK en enkelt gang sluttet uden for top 3.

Sæson # Liga Træner Træner Træner Træner
1993 1 Superliga Benny Johansen
1994 2 Superliga Benny Johansen Keld Kristensen Benny Johansen
1995 6 Superliga Benny Johansen Michael Schäfer
1996 7 Superliga Michael Schäfer Kim Brink
1997 8 superliga Kim Brink Kent Karlsson
1998 3 superliga Kent Karlsson Kim Brink
1999 7 superliga Christian Andersen Kim Brink
2000 8 superliga Kim Brink Roy Hodgson
2001 1 superliga Roy Hodgson Kent Karlsson NC Holmstrøm Hans Backe
2002 2 Superliga Hans Backe
2003 1 Superliga Hans Backe
2004 1 Superliga Hans Backe
2005 2 superliga Hans Backe
2006 1 superliga Ståle Solbakken
2007 1 superliga Ståle Solbakken
2008 3 superliga Ståle Solbakken
2009 1 superliga Ståle Solbakken
2010 1 superliga Ståle Solbakken
2011 1 Superliga Ståle Solbakken Roland Nilsson
2012 2 Superliga Carsten V. Jensen Ariel Jacobs
2013 1 Superliga Ståle Solbakken
2014 2 Superliga Ståle Solbakken
2015 2 Superliga Ståle Solbakken
2016 1 Superliga Ståle Solbakken
2017 1 Superliga Ståle Solbakken
2018 4 superliga Ståle Solbakken
2019 1 superliga Ståle Solbakken

Hvis der er nævnt mere end en træner i den enkelte sæson, betyder det at træneren blev afløst af en ny træner som står i kolonne to eller tre.

Årets Resultat

Samlet set for hele perioden har FCK tjent 248 mill.

blog fodbold superliga 2018 fck årets resultat

Nu skal en klub som sådan ikke nødvendigvis give overskud, og så længe der er kapital i ejerkredsen der kan dække underskud.

Personaleomkostninger

FCK har over tid bygget på. i 2009 runder de 100 mill for første gang og er siden vækstet med 35% fra 2009 til 2018.

blog fodbold superliga 2018 fck personaleomk

 

Transferrettigheder

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill

FCK lå højt omkring finanskrisen der startede i 2007, det har klubben de seneste år i den grad indhentet. Der er investeret meget i truppen.

blog fodbold superliga 2018 fck transferrettigheder

Ansatte

I en periode fra 1997-2003 er antal ansatte ikke oplyst i regnskabet. FCK har i den grad taget rejsen fra et setup med knap 40 ansatte i starten af 1990’erne, til at have et internationalt setup.

blog fodbold superliga 2018 fck antal ansatte

 

Gennemsnitsløn

Tallene dækker over alle ansatte i klubben, fra spillere, trænere, ledelse og administration.

blog fodbold superliga 2018 fck gns årsløn

Løn i forhold til omsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

blog fodbold superliga 2018 fck løn%omsætning

 

Gæld

Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

 

blog fodbold superliga 2018 fck gæld

Gæld i forhold til omsætning

Har en klub større gæld end omsætningen kan det blive problematisk.

blog fodbold superliga 2018 fck gæld%omsætning

 

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

blog fodbold superliga 2018 fck egenkapital

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme f.eks.

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer, kbligationer og kapitalandele

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

blog fodbold superliga 2018 fck aktiver

 

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

blog fodbold superliga 2018 fck soliditet

Gæld i forhold til aktiver

En klubs aktiver kan også betragtes som værdierne. Hvis gælden overstiger aktiverne, kan det blive et problem.

blog fodbold superliga 2018 fck gæld%aktiver

 

Tilskuersnit

FCK har ligget over 20.000 i snit på hjemmebane.

blog fodbold superliga 2018 fck tilskuersnit

 

Transfer

At have salg som spillere som del af klubbens forretningsmodel har været en succes. I regnskaberne fremgår indtægter og udgifter ikke altid som en særskilt post, derfor er nedenstående taget med følgende forbehold.
Data er taget fra transfermarkt og data for en sæson der er over to år, er lagt ind i året hvor sæson slutter.

FC København har for perioden købt spillere for 742 mill og solgt for 994 mill og dermed et overskud på 286 mill.

Set over de seneste 5 sæsoner er der købt for 302 mill og solgt for 406, altså en profit på 104 mill.

Alt sammen med det forbehold at det præcise beløb ikke er kendt.

blog fodbold superliga 2018 fck superliga køb salg

 

blog fodbold superliga 2018 fck transferbalance

Sociale medier

Fordelingen af følgere på de sociale medier for klubben.

blog fodbold superliga 2018 fck sociale medier

 

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger

Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

FC København har klart største lønbudget.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning

Igen er omsætningen taget for seneste årsregnskab der slutter 2018.

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

FC København er nummer 1, men FC Midtjylland presser dem, specielt med de gode salg de har foretaget.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning

Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub ikke skal over 70%.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte

Klubben har Superligaens klart største setup. 

Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro. OB har i deres regnskab ikke oplyst antal ansatte for fodboldsegmentet.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 

Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Ligeså har det betydning i forhold til hvor mange ansatte der er.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld

Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld.

blog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning

Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Gæld i forhold til aktiver

Er klubbens gæld større end dens aktiver, så kan det være et problem. I nedenstående er det for FC København, Silkeborg og OB for hele koncernen.

FCK har en høj gæld i forhold til omsætningen, men aktiverne er væsentlig større end gælden.

blog fodbold superliga 2018 fck agæld%aktiver

Årets resultat

For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere

FC København har god opbakning, kan klubben igen komme over 20.000 i snit. Sammen med Brøndby er de førende.blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

Sociale medier

En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

FCK er nummer 1, og dermed klubben med størst eksponering.

blog fodbold superliga sociale medier

Konklusion

FC København har en forretningsmodel der virker.

Forretningen er delt op på tre områder:

Lalandia
FC København
Udlejning af kontortårne og koncerter/events.

Lalandia gav i 2018 et overskud på 85 mill.

Samlet set siden 1993 har FCK tjent 248 mill, og i samme periode har klubben haft et overskud på spiller salg på 286 mill, hvilket betyder havde FCK ikke tjent penge på spillersalg, havde koncernen været i minus.

Klubben bruger markant flere penge på at købe spillere end hvad de andre klubber gør i Superligaen, men med succes sælger de dem videre til højere pris.

FCK har haft særdeles stor succes med deltagelse i Europa League og Champions League år efter år.

Når klubben rammer gruppespil i Champions League, så øges omsætningen markant. Det er lykkedes i følgende sæsoner siden 2010/11 sæsonen
Europa League gruppespil
2018/19
2017/18
2014/15
2012/13
2011/12

Champions League Gruppespil
2016/17
2013/14
2010/11

Otte af de seneste ni sæsoner er klubben lykkedes med at komme i gruppespil, det øger klubbens økonomi markant, specielt i Champions League:
Således er det at komme med i gruppespillet (2018/19 tal) i Champions League det samme som at få 120 mill, og hver sejr giver 20 mill i gruppespillet.

Går du videre fra gruppespillet, så er du sikret lidt over 70 mill.

For Europa League er tallene(2018/19 tal)
Gruppespil cirka 20 mill
Hver sejr i gruppespil 7,5 mill

FC København har profiteret af deltagelse i de europæiske klubturneringer, skulle klubben for ofte fejle at komme med her, så ville det kræve yderligere kapital fra ledelsen, eller en øget indtægt fra de to andre pinde klubben tjener på.

Øget indtægt fra Lalandia, som er ved at udvide
Øget indtægt på spillersalg

Som det er nu, virker modellen for klubben, den har bevidst den kan levere sportsligt så indtægterne kommer. Klubben har råd til at miste et gruppespil, men som det er nu, er det lidt afgørende for økonomien.

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

For 2018, hvor FCK for en gangs skyld endte uden for Top 3, der under præsterer de.

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk