Så er alle fodboldklubberne fra 1.div og Superligaen kommet med deres seneste regnskab, og det er tid at se på hvordan udviklingen har været for den enkelte klub, set med de økonomiske briller, og hvordan klubben ligger i forhold til de øvrige klubber målt på økonomien.
Regnskaber relaterer til sæsonen der sluttede i 2018.

Omsætning
Udviklingen for Randers er ganske interessant, da det viser den økonomiske rejse en klub har haft fra at være en ‘glad amatørklub’, til en professionel klub.

Dykket i 2012, var året Randers spillede 1.div

blog fodbold superliga 2018 randers omsætning

 

Placering
De seneste 13 sæsoner har Randersværet at finde i Superligaen i de 12 af sæsonerne.

I gennemsnit slutter klubben som nummer 9, og i de ti sæsoner i Superligaen, har klubben fem gange været i top 6.

Sæson Placering Liga Træner Træner Træner
1995 6 2.div Lars Lundkvist
1996 3 2.div Lars Lundkvist Jens Tang Olesen
1997 5 2.div Jens Tang Olesen
1998 10 2.div Frank Pedersen Søren Kusk
1999 1 2.div Søren Kusk
2000 6 1.div Søren Kusk
2001 11 1.div Søren Kusk Ole Fritsen Kim Poulsen
2002 6 1.div Kim Poulsen
2003 4 1.div Lars Olsen
2004 2 1.div Lars Olsen
2005 12 superliga Lars Olsen
2006 2 1.div Lars Olsen
2007 8 Superliga Lars Olsen Colin Todd
2008 6 Superliga Colin Todd
2009 5 Superliga Colin Todd John Jensen Ove Christensen
2010 10 Superliga Ove Christensen
2011 11 superliga Ove Christensen Peter Elstrup Michael Hemmingsen
2012 2 1.div Michael Hemmingsen Colin Todd
2013 3 superliga Colin Todd
2014 7 superliga Colin Todd
2015 4 superliga Colin Todd
2016 6 superliga Colin Todd Olafur Kristjansson
2017 7 superliga Olafur Kristjansson Richardo Moniz
2018 11 superliga Richardo Moniz Rasmus Bertelsen Thomas Thomasberg
2019 7 Superliga Thomas Thomasberg

Årets Resultat
Samlet set for perioden har Randers tabt 7,5 mill, og var klubben ikke kommet ud med et underskud for 2018 på minus 11,3 mill, så havde Randers kunnet fremvise overskud samlet set på fodbolddelen.

Underskuddet i 2012 skyldtes en sæson i 1.div, og så manglede klubben TV indtægter, mens det seneste regnskab for 2018, er sæsonen hvor Randers er i nedrykningsslutspil og har tre cheftrænere.

blog fodbold superliga 2018 Randers årets resultat


Personaleomkostninger
Udviklingen viser tydeligt hvilken rejse Randers har haft frem mod fuldtidssetup. Ligeså har klubben været hurtig til at tilpasse sig, når klubben har haft en nedrykning.

Siden 2009 har klubben ligget i leje mellem 30-40 mill

blog fodbold superliga 2018 randers personaleomk

Ansatte
Klubben har siden 2005 haft et fuldtidssetup.

blog fodbold superliga 2018 randers ansatte

 

Løn i forhold til omsætning
Randers har de seneste mange sæsoner ligget ganske stabilt.

blog fodbold superliga 2018 randers løn%omsætning

 

Gæld
Fra 2004 til 2009 steg gælden i klubben med næsten 50 mill.

blog fodbold superliga 2018 randers gæld

Gæld i forhold til omsætning
Randers ligger fornuftigt, omend det må give lidt panderynker med stigningen de seneste to regnskaber.

blog fodbold superliga 2018 randers gæld%omsætning

Egenkapital
Siden 2007 har Randers ligget ganske stabilt.

blog fodbold superliga 2018 randers egenkapital

Tilskuersnit
Tilskuersnittet på hjemmebanen toppede for 10 år siden, siden da har Randers ligget omkring 5.000 i snit på hjemmebanen, omend de to seneste sæsoner havde under 4.000 i  snit.

blog fodbold superliga 2018 randers tilskuersnit

TV penge
Ingen tvivl om at indtægterne fra TV er en særdeles afgørende indtægtskilde for klubberne.
Udviklingen i TV pengene de seneste 20 år, det er Randers et god fortælling på.
Fra indtægter på under 1 mill til i dag at kunne runde 20 mill på en god sæson!

Tallet for 2012 viser hvilken betydning en nedrykning fra Superligaen har.
I 2011 rykker Randers ud af Superligaen, og forskellen på bunden af Superligaen og 1.div var dengang over 8 mill.

Tv pengene er stigende og forskellen på at ligge i bunden af superligaen og ellers spille med lidt højere oppe, ja det var en forskel på 9 mill fra 2017 til 2018!

blog fodbold superliga 2018 randers TV penge

Entreindtægter
Sæsonerne hvor Randers har spillet med i EuropaLeauge kan ses i indtægterne, men ligeså hvilket tab det giver at rykke ned i 2012 til 1.div, som Randers gjorde det år.

blog fodbold superliga 2018 randers entre

Sponsorindtægter
Randers har stille og roligt løftet deres omsætning, og i 2007 tager det fart og Randers ligger på næsten 30 mill.
Dette niveau fastholder klubben fremefter, og sponsorerne holder ved, trods nedrykningen i 2012 til 1.div.

blog fodbold superliga 2018 Randers sponsorindtægter

Sammenligning med Superligaen

Personaleomkostninger
Det mest interessante parameter at sammenligne klubberne på er deres personaleomkostninger.
Personaleomkostninger er udtryk for alle ansatte i klubben og ikke kun de som er spillere på kontrakt.

Randers ligger lige under midten for Superligaen.

blog fodbold superliga 2018 personaleomk

Omsætning
Randers ligger igen lige under midten i Superligaen

For FC København, OB og Silkeborg  er der tale om omsætningen på selve fodbolddelen.

De tre klubber har flere aktiver under sig og den samlede omsætning for selve koncernene er:
FC København: 784 mill
OB: 234 mill
Silkeborg: 113 mill

Nogle af klubberne, oplyser ikke deres nettoomsætning, derfor er et et estimat som er sat med udgangspunkt i klubbens personaleomkostninger som er sat til 70% af nettoomsætning + årets resultat.
SønderjyskE, Hobro og Helsingør er de tre klubber det handler om.

blog fodbold superliga 2018 omsætning

Løn i forhold til omsætning
Der er ikke nogen regler i forhold til hvor stor del af en klubs omsætning der kan bruges på løn. I den engelske League One og League Two har de sat 60% og 55% som led i forbundets Financial Fairplay.

For de tre klubber Hobro, Sønderjyske og Helsingør der ikke har oplyst deres nettoomsætning, er der tale om et estimat.

 

blog fodbold superliga 2018 løn%omsætning

Ansatte
Randers har et Superligasetup

OB har ikke oplyst det præcise antal ansatte i deres regnskab som har med fodbolddelen, men klubben antages at ligge på niveau med AaB og Randers.

Helsingørs regnskab er ikke offentligt og derfor kendes antal ansatte, men må formodes at være mindre end Hobro.

blog fodbold superliga 2018 antal ansatte

Årsløn (Gennemsnit) 
Et er at have et fuldtidssetup, men hvad er gennemsnitslønnen for den enkelte klub, dette kan være en indikator på kvalitet i spillertruppen, omend klubberne der er oprykkere og nedrykkere kan være påvirket af dette.

Gennemsitslønnen (årsløn) er for alle ansatte i klubben. Det har ikke været muligt at udregne for OB og Helsingør.

Interessant nok har Randers den laveste gennemsnitlige årsløn for Superligaen.

blog fodbold 2018 superliga årsløn

Gæld
Gælden er interessant set med to primære faktorer

A) Hvem skylder klubben penge
B) Hvornår skal gælden forfalde

Er det banken der har lånt penge, så betyder det også renter, mens er det en ejer, så hjælper det som regel ofte hvis han er fan af klubben, for så kunne han stryge klubbens gæld til ham og som ofte vil gælden være rentefri.

For FC København, OB og Silkeborg er det hele koncernens gæld

blog fodbold superliga 2018 gæld

Gæld i forhold til omsætning
Et kritisk sted at se på er klubbens gæld i forhold til klubbens omsætning. Klubber kan have gæld, grundet de er ved at investere og dermed har lånt midler til dette.
Stiger en klubs gæld i forhold til omsætningen, er det en indikator for at se på driften.

At have stor gæld i forhold til klubbens omsætning behøver ikke at være et problem, det kommer an på til hvem gælden er!

For FC København, Silkeborg og OB, er det hele koncernens gæld i forhold til hele koncernens omsætning.
Helsingør har ikke et regnskab der er tilgængeligt.

blog fodbold superliga 2018 gæld%omsætning

Årets resultat
Randers kom ud med et stort underskud i regnskabet for 2018,

For FC København, OB og Silkeborg er det årets resultatet for hele koncernen.

blog fodbold superliga 2018 årets resultat

Tilskuere
Randers ligger i den laveste 1/3 af for Superligaen.

blog fodbold superliga 2018 tilskuersnit hjemmebane

Sociale medier
En klubs synlighed og engagement på de sociale medier, er med til at gøre klubben mere attraktiv. Kan en klub med succes aktivere dette område og koble det med klubbens sponsorer, så har det betydning for klubbens økonomi.

blog fodbold superliga sociale medier

Konklusion
Randers er en stabil Superligaklub, som ligger lige under midten målt på deres lønbudget og deres omsætning.

Skal Randers tage skridtet op og komme op som top 6 i Superligaen, skal klubben løfte deres økonomi markant.
Her kunne det tyde på at Randers har nået et mætningspunkt på sponsorsiden, så skal klubben øge deres omsætning, skal det ske på andre områder.

Her er der reelt to muligheder, enten øget indtægter via bedre resultater, det vil sige at Randers skal satse, på bedre placering det giver bedre TV penge samt mulighed for indtægter via europæisk fodbold.

Den anden er øge indtæger på transfersalg.

Randers er en veldrevet klub med et stærkt setup, udfordringen for klubben er at en dårlig sæson kan koste, og en nedrykning kan koste dyrt i manglende indtægter på TV siden. Så skal der være penge i kassen til at kunne komme retur.

Udfordringen for Randers er netop ikke at komme i den situation i den kommende sæson, hvor en nedrykning kan få stor betydning økonomisk.

I 2012 rykkede Randers ud, det betød en nedgang som vist herunder på i alt 16,9 mill

Entreindtægter TV indtægter Sponsorindtægter
2011 8,2 mill 10,6 mill 28,6 mill
2012 2,2 mill 2,3 mill 26 mill
Forskel 6 mill 8,3 mill 2,6 mill

Laves der en tendenslinje og ses på sammenhængen mellem placering og personaleomkostninger, så kan 56% forklares for denne sæson af din økonomi.

Randers leverede på det niveau de skulle i 2018.

blog fodbold superliga 2018 sammenhæng mellem placering og personaleomk

 

Advertisement