Et par dage inden det egentlige jubilæum, afholder DaFU det årlige
repmøde, hvor økonomi skal vendes og der er valg til bestyrelsen samt diverse lovændringer.

Men en voldsom debat på sport45 må have givet mange en læser noget at fundere over.  Som en skrev til mig, det virker som om en tyr er sluppet løs hos slagteren og skal smadre alt.

Jeg skal ikke gøre mig til dommer omkring hvad er skrevet, der til er der for mange sandheder, og at overbevise andre via det skrevne bogstav. Det er svært, hvad debatten tydeligt viser.

Men som organisation, så må man spørge sig selv, om der er noget om kritikken, hvad enten man finder det forfejlet eller ej.

Jeg spurgte en som intet har med Floorball at gøre men som selv sidder med i flere bestyrelser om hvad vedkommendes indtryk var.

Hej Steen, nu har jeg læst hele debatten og du har ret i, at tonen ikke er lige fine hele vejen igennem. Jeg håber dog, at mange af disse anonyme går på talerstolen til jeres repmøde for der er jo tilsynelandende noget galt omkring bestyrelsens måde at arbejde på og omkring åbenhed -good governance. Det er jo vigtigt at få styr på det. Der er i orden at nogle er uenige så længe flertallet er enige om hvordan forbundet bør drives. Jeg tror på, at man når længst med åbenhed og gennemsigtighed i beslutningsprocesser og økonomi og bestyrelsesreferater skal være forståelige for læseren også selvom det er et beslutningsreferat. Dagsordenen bør jo også være tilgængelig. Ser frem til at høre hvordan det går næste weekend.

Nu spurgte jeg i min overskrift, er DaFU i krise?

Medlemstallet stiger stille og roligt, ikke som jeg gerne så det, men der er fat i de unge hvor vi vækster, og vi begynder at få en andel der ligner håndbold, fodbold og basket…omend der er lang vej endnu.

Økonomien, den er er der styr på igen, de store underskud frem mod 2009 der førte til at der skulle lånes en million.
Gælden er betalt ud, der er nu igen muligheder for at vækste, omend gælden kan have betydet sporten har stået noget i stampe siden 2009.

Der har været kritik af Per Stærk, rigtigt eller forkert, det er svært at afgøre, så kan kun opfordre til at bestyrelsen ligger arbejdsbeskrivelser ud, så ved man bedre, hvorfor at ansatte arbejder som de gør.
Jeg har tiltro til Per Stærk, glem ikke han trådte til da lokummet brændte i 2009, og var med til at rette op.
Som profil, er han en der vil udvikling, og den profil tror jeg er vigtigt for en leder af DaFUs kontor.

Tiltag, her savner jeg at der kommer flere meldinger ud om hvad vi vil.
Jeg er da ikke i tvivl om, at bestyrelsen gerne vil vækste, og der er sat mange ting i vækst.

Men jeg så gerne at der kom flere meldinger om målsætninger og strategi.

Skåret ind til benet, hvad er det for en retning bestyrelsen gerne ser Floorball skal bevæge sig, og hvad der skal til for at komme derhen.

Krise.
Om det så er at DaFU er i krise, det vil jeg ikke mene, men der plads til forbedring, hvad der som sådan er i mange organisationer.

Hvad er det så, er det blot personbåren ting?

Er det blot det som det handler om?
Måske delvist sammen med ønsket om åbenhed.

Et bestyrelsesmedlem har været aktiv i debatten med nogle meget ærlige og bastante udmeldinger på godt og ondt.
Men kan DaFU som organisation have et medlem der agerer således? er det godt eller skidt for fremtidig samarbejde?
Hvilket billede giver det DaFU hos de neutrale Floorball mennesker i det ganske land?

Det må den enkelte gøre sine overvejelser omkring, men jeg ser ikke DaFU i krise.

Selvfølgelig gør DaFU nogen ting hvor man tænker hvorfor, men det sker alle steder, og fra min side har jeg stor respekt for de ansatte der hver som en laver et arbejde der fortjener respekt og anerkendelse.

Man kan sagtens anfægte arbejdsopgaverne, men de er nu engang udstukket af en bestyrelse.
Så lad arbejdsbeskrivelser være tilgængelige for den enkelte, eller præciser hvad deres ansvarsområder er.

Utilfredshed og udskiftning.
Nu kommer rep mødet, no doubt der har været utilfredshed, men det essentielle er at et rep møde er stedet hvor man kan udfordre demokratiet på godt og ondt, og hvis man vil være med til at præge udviklingen, så er det muligheden.

Jeg kan afsløre en ting, jeg vil ikke være der, men de som vil præge fremtiden, mød og deltag.

div 006