De færreste kender nok John Mørch, men han har haft en meget vigtig finger med, da floorball blev til.

Han var formand for Dansk Vægtløftning, og samtidig formand for en lokal klub i Aalborg. Da Torben Frydkjær og Børge Nielsen så startede det, var det med støtte fra John Mørch, som i mange år, sad med i appeludvalget. Jeg spurgte John Mørch om hvordan han så starten af floorball

 

Jeg kan desværre ikke bibringe med noget væsentligt materiale, men der er ingen tvivl om, at uden Torben Frydkjærs meget ihærdige indsats, var lanceringen af floorball i Danmark blevet meget forsinket. 

Torbens baggrund i vægtløftningssporten gjorde, at både Børge Nielsen og undertegnede blev draget ind i opstarten af DaFU. Jeg spillede ikke nogen væsentlig rolle, derimod var Børge meget aktiv og var også  en periode formand.

Specielt Torben og Børges samarbejde var af væsentlig betydning ved opstarten af forbundet. Torben var og er den idérige igangsætter hvor, Børge er den meget administrative stærke, hvilket fik tingene til at tage form.

Personligt fandt jeg floorballsporten interessant, fordi det var en god social idræt med muligheder for stor set alle typer mennesker. Samtidig er sporten også en god holdsport, hvor det ikke er så udbredt, at enkeltpersoner bliver fremhævet som man ofte ser indenfor andre holdidrætter.

Jeg havde fornøjelsen i nogle år at sidde i DaFU´s appeludvalg, og her oplevede jeg, hvordan en ung idrætsgren med et hav af idealister bragte sager for udvalget. Det var  jeg ikke var vant til fra vægtløftningssporten.

Appeludvalget arbejder jo ud fra DaFU´s love, og det var i den forbindelse,  jeg oplevede flere sjove episoder. Selv om man måske godt kan følge en klagers argumenter for at komme med en bestemt afgørelse i en sag, skal man jo afgøre sagen ud fra de gældende love / bestemmelser.

Her oplevede jeg flere gange, at  klagerne ikke rigtigt kunne forstå, at det var DaFU´s repræsentantskab, der besluttede om lovene skulle ændres, og først når sådanne ændringer var vedtaget, havde vi et andet og måske mere  fornuftigt udgangspunkt at bedømme sagerne ud fra.  Det var for mig en skøn oplevelse at opleve et sådant engagement. Dette sker kun i et nyt forbund med masser af unge mennesker.

 Jeg tror, at  DaFU  har en stor fremtid for sig. Den nye skolereform og den lette tilgang til sporten gør at fremtiden  ser meget lys og lovende ud. Desuden kræver sporten ikke det store og dyre udstyr, hvilket bevirker at forældrene sikkert også ser positivt på det, når børnene gerne vil prøve