Så kommer positionen som center.

Du må afgive tre stemmer