§ 8.2 siger blandt andet

Hvis et hold trækkes helt ud af turneringen, idømmes foreningen bøde jf. DaFUs Bøderegulativ og gebyrliste. Holdet starter herefter forfra i den laveste række.

§ 8.3 siger blandt andet

En forening skal altid stille med deres højst rangerende hold, dvs. det hold med den laveste numeriske betegnelse, derefter det hold der har den næstlaveste numeriske betegnelse, osv. I modsat fald taberdømmes holdene og betragtes som udeblevet jf. denne paragraf.

Trækning.
Det vil sige, opstår situationen, at en klub med et højt rangerende hold, af den ene eller anden grund vælger at trække deres hold.
Så kan de ikke dette, 1.holdet skal fyldes op med spillere nedefra, det kan betyde ret meget for en klub, hvis alle spillere mere eller mindre skal rykke et niveau op.

Gør klubben ikke dette, ja så bliver alle hold trukket ud af turneringen.

Årsagen.
Intentionen med reglen er ret klar, man ønsker at sikre sig mod at klubber i de bedste rækker melder fra og dermed udvander en turnering og et produkt.

Men omvendt, er det ikke noget der understøtter en klub. I princippet kan de loyale klubmedlemmer blive ramt meget hårdt af dette, når ’lykkespillerne’ smutter væk.

Så kan man diskutere om klubben burde have prioriteret anderledes!

Bottom line for mig er, floorball er endnu en lille sport, hvor det handler mere om at understøtte klubberne når de kommer i problemer, som det sker, frem for at straffe dem.

Hensigtsmæssigt.
Forslaget blev faktisk forsøgt ændret, men det blev det bestemt at det skulle blive, med stort flertal.
Men hånden på hjertet, hvor mange gange er det sket at en klub ønsker at trække sit bedste hold (er der 50 klubber der tilmelder), vil det ikke være bedre at lade TU bestemme fra gang til gang og understøtte klubben, frem for at straffe klubben.

TU er sædvanligvis ret lydhør overfor problemstillinger klubber kommer med, men har selvfølgelig et reglement der skal følges. Men nogen skal reglerne debatteres

Lad dem trække deres bedste hold, ja det betyder en skæv turnering den sæson, men igen, hvor ofte er det, at det faktisk sker!

Så er jeg tilbage til min gamle kæphest, om at for at kunne spille i de to bedste rækker, skal du opfylde nogle forudsætninger som forening rent organisatorisk.

Der er jo en årsag til dette indlæg, og det kan du sikkert læse mere om på DaFU’s hjemmeside meget snart.

Men hvad mener du, skal § 8.2 og § 8.3 fastholdes.