Sådan lyder den gamle ABBA sang, og teksten fortsætter

Must be funny

Sådan må det et eller andet sted være i DaFU. Gælden på 1 mill til DIF er stort set væk, tidligere tiders økonomiske deroute med voldsomme underskud, er nu vendt til overskud.

Nuvel, det er klubberne der har måtte betale gildet for overforbruget, og som union skal der ikke køres med store overskud år efter år.

Men jeg må tilstå, at formanden for DaFU har vist ansvarlighed for enden af bordet i bestyrelsen, og fået stabiliseret økonomien. Et overskud på over 400.000 er flot.

Nu bliver det så spændene at se hvad der fremadrettet skal ske, for nu er der igen basis for at der kan leges noget mere i forbundet og sporten med fokus på forhåbentlig udvikling.

Målet er ikke at få overskud i denne størrelsesorden år efter år, men jeg så gerne at DaFU fik oparbejdet en buffer af en hvis størrelse i forhold til omsætningen, så der er mulighed for at lave lidt større tiltag.