Jeg må tilstå jeg har stor respekt for DaFU formand Thorbjørn Ovedal, han kommer meget rundt og ligger mange timer i arbejdet, og jeg har ikke hørt nogen været utilfredse med ham, tværtimod.

Nu har han snart siddet 1 år som formand, og derfor spurgte jeg ham om et par emner, bla om han ikke snart skulle trække sig som formand, forhistorien med mange formænd i de seneste år taget i betragtning.

Så læs nedenfor hans svar og overvejelser og ikke mindst udstrakte arm fra hans side.

1) Hvad var din egen personlige oplevelse af DM finalerne?

Jeg synes det var fantastisk reklame for vores sport. Generelt synes jeg, at DaFUs finalearrangementer over de sidste par år har været vellykkede og vel tilrettelagte, og vi har høstet stor ros for vores arrangementer også uden for sporten.  Så en stor tak til de foreninger, der lægger sig i selen og afvikler de store arrangementer på fineste vis.

2) Du nærmer dig snart dit første år som formand, er det ikke snart på tide at stoppe, en DaFU formand har i mange år ikke været særlig lang tid på pinden?

Jeg synes det er ærgerligt, at vi i dansk floorball ikke har evnet, at skabe en bedre kontinuitet på formandsposten og i bestyrelsen. En af grundene har muligvis været den lange periode med underdrejet økonomi, det har ikke været let for de personer, som har skullet sidde i front og tage de svære beslutninger.

3) Hvad har egentlig overrasket dig mest ved at blive formand for DaFU?

Den virkelyst som findes ude i klubberne. Jeg synes virkelig at der er mange dygtige ildsjæle, der brænder for sporten, og sætter ting i gang lokalt. Det viser den konstante medlems – og ikke mindst klubfremgang.

4) Hvilke 3 episoder har gjort indtryk på dig i denne sæson?

Det har gjort stort indtryk på mig, at DIF har givet Floorball et kæmpe skulderklap ved at oprette et talentprojekt sammen med DaFU. Og så synes jeg vi har været vidne til to fantastiske finale arrangementer i hhv. Sønderborg og Valby – hatten af for de folk der har brugt deres fritid på at realisere de arrangementer. Og sidst, men ikke mindst synes vi i sporten skal være stolte af at floorball for andet år i træk var blandt de nominerede ved Sport 2012, i år ved Helsingør FT, som var nomineret til handicapidrætsprisen.

5) Nu bliver det landsdækkende liga for den kommende sæson, hvad har du selv af forventninger til dette?

Jeg håber vi kommer til at se tættere kampe, og en øget interesse for floorball. På lidt længere sigt håber jeg at det kan føre styrkelse af DaFUs herre – og U19 landshold.

6) Ungdom er meget vigtig, og for første gang er andelen af det samlede medlemstal over 40 % det går i den rigtige retning, men hvad har DaFU af tanker om at fortsat booste dette vigtige område.

I første omgang har vi på budgettet for indeværende år afsat i omegnen af 100.000 kr. til breddeudvikling primært med fokus på ungdom. Og vi har som del af en regionalbaseret udviklingsstrategi startet et projekt omkring Kidz Liga Syd op i Syd – og Sønderjylland. Derudover er sportskonsulent Frederik Bloch i samarbejde med DIF i fuldt sving med DaFUs talent projekt. Derudover ved jeg at der sker en masse ude i klubberne som vi gerne bakker op om, og udviklingskonsulentens kalender er bestemt ikke tom.

Reklamer