Dansk Floorball og DIF har indgået en aftale om talentudvikling. Dette som led i en ny strategi fra DIF, og DaFU var dygtige til at modtage midler til dette. Manden der blev ansat til projektet var Frederik Bloch, jeg stillede ham nogle spørgsmål til hvad der kommer til at ske. 

#1 Hvem er Frederik Bloch

Jeg er 29 år og er uddannet Cand. Soc. i Virksomhedsstudier og Pædagogik. Jeg har igennem de sidste ti år arbejdet med idræt og i særdeleshed floorball både som idrætsunderviser og ungdomsfloorballtræner.    

 #2 Hvor har du din floorballbaggrund fra

Jeg startede med at spille floorball i Herlev Floorball Club som 13-årig, da jeg blev træt af at spille fodbold. Efter et par sæsoner i Herlev skiftede jeg til Vanløse, hvor jeg spillede et par sæsoner som ungdomsspiller inden jeg som 17-årig vendte tilbage til Herlev, hvor jeg var med på deres ligahold i flere sæsoner. Jeg havde i Herlev det store privilegium at spille sammen med nogle af de bedste floorballspillere på daværende tidspunkt, hvilket var ekstremt lærerigt. Så jeg er på mange måder skolet lidt efter de gamle værdier som kendetegnede Herlev i slutningen af 90erne og starten af 00erne.      

 #3 Hvad er din arbejdsbeskrivelse hos DaFU

Min arbejdsbeskrivelse er meget bred, men mine primære arbejdsopgaver er centreret omkring at udarbejde et Aldersrelateret træningskoncept (ATK), som kommer til at udmønte sig i en generel floorball ATK samt tre mere specifikke aldersrelaterede træningskoncepter for aldersgrupperne 6-9 år, 9-12 år og 12-16 år. En anden opgave der står højt på min arbejdsbeskrivelse er at etablere tre regionale talentcentre, et på Sjælland, et i Nordjylland og et i Midtjylland. Derudover skal jeg skabe en rød tråd/strategi i forhold til vores landshold, så der bliver et større samarbejde mellem landsholdene specielt i forhold til U19 og Herre A. Dette arbejde er allerede igangsat men som med de andre opgaver jeg sidder med, så starter jeg helt fra bunden af, da der ikke foreligger noget materiale i forvejen. Herudover sidder jeg med alt det praktiske omkring landsholdene i forhold til samlinger og internationale kontakter i forbindelse med landskampe og vedrørende IFF. Det er en stor opgave men samtidigt også kanon spændende at være med til at udvikle floorballsporten og forhåbentligt være med til at skabe nogle bedre rammer for talentudvikling.       

 #4 Du har allerede arbejdet lidt hos DaFU inden, hvad var din opgave der

Ja, jeg har siden marts måned 2012 arbejdet frivilligt i sekretariatet, hvilket kom sig af, at jeg en dag kiggede på Danmarks Idræts forbunds hjemmeside. Her så jeg et opslag, hvor DIF åbnede op for, at specialforbund, der ikke var medlem af Team Danmark, kunne søge midler til at styrke deres talentudvikling. Jeg synes, at det var helt oplagt, at floorball skulle forsøge at styrke talentudviklingen, så jeg kontaktede sekretariatet og forhørte mig om dette. Sekretariatet havde set opslaget, men havde ikke selv ressourcer til at søge talentpuljen, så jeg tilbød, at jeg gratis på vegne af DaFU gerne ville lave en ansøgning.

 Jeg lavede derefter en udredning omkring DaFU´s elitearbejde og talentarbejde i samarbejde med sekretariatet og tog herefter kontakt til DIF, som jeg havde en række møder med. Derudfra udarbejdede jeg et talentkoncept for, hvordan floorball fremadrettet kan styrke deres talentudvikling og de følgende måneder blev Dansk Floorball Unions talentkoncept skabt.  Derfra gik der yderligere et halv år og i starten af december blev Dansk Floorball unions talentkoncept indstillet til DIF´s bestyrelse, som heldigvis fandt vores projekt så interessant, at de bevilligede støtte til talentarbejdet. Floorball er det første specialforbund, der er blevet godkendt i DIF´s talentudviklingspulje og det i konkurrence med de øvrige specialforbund. Dette betyder, at jeg i de næste to år skal sørge for at etablere og implementere et talentkoncept, der kan sikre, at fremtidens floorballtalenter bliver endnu dygtigere og bedre rustede til at konkurrere med deres ligesindede i resten af floorballverden. Dette kan dog kun lykkes, hvis klubberne ønsker at støtte op omkring projektet, så jeg håber virkelig at floorball Danmark tager godt imod det, da det er en unik chance for at styrke talentarbejdet, så Danmark på sigt igen kan konkurrere med de bedste i verden.           

 #5 DIF og DaFU har indgået aftale om talentudvikling, kan du fortælle lidt om hvad aftalen indeholder (længde og mål)

DaFU og DIF har indgået en 2-årig aftale gældende fra 1. januar 2013 frem til 31. december 2014. Aftalen indebærer, at DIF støtter op omkring arbejdet med at hæve niveauet for de mange ungdomsfloorballsspillere vi har i sporten. Dette gøres konkret ud fra, at der skabes en klar udviklingsstrategi for, hvad vi vil med vores talentarbejde og herunder er det aldersrelaterede træningskoncept en nøglefaktor, da talentudviklingen starter allerede, når børnene er 6 til 9 år. I forhold til talentudviklingen er grundtanken, at de tre regionale talentcentre skal være med til at uddanne spillerne i aldersgruppen 13-17 år. Det vil ske gennem 6 til 8 årlige samlinger. I forhold til talentudviklingen støtter DIF op omkring U19 landsholdet i forhold til at stille deres ekspertise til rådighed i forhold til specieltrænerne blandt andet indenfor fysisk- og mentaltræning og kost og ernæring.