I de to indlæg om hvad DaFU bruger pengene på, blev der brugt et eksempel på sammenligning mellem floorball og volleyball.

Den slags sammenligninger er altid svære fra forbund til forbund, men DaFUs sekretariatsleder har svaret dette som giver et godt overblik.

Hej Steen og Jesper Frank mv.

Ift. Volleyball kontra Floorball var det et punkt på struktur- Budgetmøde da Hafnias formand dengang bragte en lignende sammenligning op. Det kunne vi af gode grunde ikke forholde os til der uden forberedelse, men kort efter mødet sendte jeg følgende til Hafnias formand. Jeg synes personligt ikke jeg ville smide det rundt i Floorball DDanmark af respekt for Volleyball-kollegaerne i DIF.

Men her er svaret.

Hej Kristian!

Brugte lige 10 minutter på at kigge i seneste årsrapport fra Volleyball og sammenligne med deres medlemstal i forhold til lønomkostninger.

Hermed info om lønomkostninger i Volleyball.
Fratrukket er omkostninger til ordinære landstrænere mv., alene deres chef-landstræner, der er fuldtidsansat er taget med, da han har adm. opgaver, da vi så har et præcist sammenligningsgrundlag.
Dvs., ingen medtaget omkostninger til delvist ansatte eller delvist frivillige landstrænere, da de sammenlignes fuldt ud med de tilsvarende landstrænere vi har i floorball
Floorball har ingen fuldtidsansatte cheflandstrænere der står over alle landsholdene.

Kredse undtaget
Her til kommer at Volleyball yderligere har kredse, til eksempel er der en fuldtidsansat kredssekretær i Sjællandske Volleyball – hans lønomkostninger er ikke medtaget i nedenstående beregning da den er på forbundet, og ikke på deres kredse, og disse tal vil tage mere tid at grave op
Deres kredse løser naturligvis forbundsopgaver, da de planlægger og afvikler kredsturneringerne mv., så i det lys er det forbundsopgaver de også står for i kredsene.
Lavede floorball kredse og lave turneringsadministration på disse og ansatte folk her burde det også tælle med i forbundets samlede lønomkostninger.

Se sjællandske volleyball kreds her
http://www.svbk.dk/adresser/kontor.php

Hermed sammenligning på dette grundlag, med undtagelse af kredsadministration i Volleyball:

Lønomkostninger Volleyball:
Beach volley tour, Lønninger -468.751
Løn og omkostninger, cheflandstræner -407.608
Projektleder, projekt medl. Boom -432.491

Talentprojekt:
Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig -350.326
Løn og omkostninger, elitechef -130.253
Løn og omkostninger, konsulent -126.146

Udgifter, administration, løn: -1.059.121
Lønninger, breddekonsulenter -1.629.640

Turnering, Lønninger -345.380
ATK-konsulent -231.267

I alt løn i Volleyball 2011: 5.180.983
Medlemstal 17.580 medlemmer
Pr medlem: 294,70,- lønomk. Pr. medlem.

I alt i Floorball 2011:
med lønomkostninger regnskab for: 1.769.555
For 6.040 medlemmer
Pr medlem: 292,97,- løn omk. Pr medlem.

Dvs., færre lønkroner pr. medlem i floorball end i Volleyball i seneste regnskab, trods markante og klare stordriftsfordele i Volleyball og uden deres kredsansatte oi Volleyball medregnet…

Mvh

Per
/DaFU.

Reklamer