Assitenttræneren for damelandsholdet Charles Hansen har igen bidraget med nogle tanker om dette meget vigtige element i floorball.

Overtal og undertal

Overtal og undertal kan være afgørende for enhver kamp. Derfor er det en central del af floorball’ens ABC at man for trænet disse type spil. De kan i sidste ende afgøre en hel sæson.

Hvilke spillere skal man bruge?

Hvad skal man have fokus på som træner, når man begynder at arbejde med over og undertalssystemer. Først og fremmest skal man vælge hvilke spillere der skal benyttes i disse systemer.

Overtal og undertal kræver en masse selvtillid, selvdisciplin og selvbeherskelse samt taktiske evner af spilleren, da almindelige reaktionsmønstre i spillet, ikke altid er brugbare. Dermed sagt, betyder dette, at selvom man vælger sine fem bedste spillere på holdet, så er denne opskrift ikke ensbetydende med succes. Teknikken er selvfølgelig en essentiel del i at få powerplay til at fungere, men uden ovenstående kriterier, vil den ønskede effekt i overtallet ikke fungere optimalt.

Når man starter med at forberede en overtals eller undertals kæde, er det meget vigtig at man forklarer hver enkelt spiller, hvilken opgave og rolle denne skal udføre i systemet.

Man skal indskærpe det løbe/ansvarsområde, spilleren har på banen. Dette skal omhandle de offensive og defensive forpligtigelser, uanset om det hedder over eller undertal. På denne måde, har spilleren nemmere ved at få et godt overblik over hvad denne skal lave på hvert enkelt område på banen, i forhold til spil, og dets udvikling.

Høj moral til træning skal være til stede.

Indøvelse af overtal og undertal, kræver stor koncentration og moral. I starten vil systemerne måske virke umulige at gennemføre og lære, da alle er lidt stressede. En typisk tendens i sådanne eksempler er at spillerne presser spiltempoet unødigt op i starten, da man gerne vil vise sine evner og opnå hurtig succes.

Derfor skal man arbejde lige så meget med humøret og moralen, som man arbejder med taktikken.

Når spillerne har fået lært det basale i spillet så taktikken begynder at fungere, så kan man gå ind og rette på små detaljer såsom præcise placeringer på banen og spiltempo. Det vil sige at man arbejder med de særlige fokusområder der er i spilsystemet.

De mest aktuelle fokusområder kan deles op i overordnede taktiske beslutninger. Den enkelte spillers bevægelser og trænerens ønskede mål med taktikken.

Konsekvenser af over og undertal.

Overtal og særligt undertal har udover muligheden for mål også en anden afgørende effekt. I disse former for spil benyttes ofte de bedste spillere. Det betyder at spillere som tit er i ens bedste kæde også bliver brugt i over/undertal. Er der mange udvisninger i en kamp, vil disse spillere blive bragt i spil i længere tid end ønsket. Særligt undertal dræner spillerne for energi. Det betyder at der måske går et skifte eller to, før den kæde hvor hovedparten af undertalskæden er hentet i, igen er oppe i omdrejninger. Så den reelle konsekvens af undertallet er ikke kun de to minutter hvor man ikke kan true modstanderes mål særligt meget, men også at en af ens kæder ikke arbejder optimalt i de næste par skift.

Har et hold mange udvisninger, drænes kæden hurtigt for energi og det vil i sidste ende betyde at den bliver ineffektiv. 

Derfor prøv at have flere spillere i aktion i undertal, så man kan spare kræfterne hos de spillere man alligevel ved skal op og afgøre kampen for en, i den anden ende.

Vigtige fokusområder før og under kamp.

 • Forklar hvor spillerens skal holde sit fokus i kampoplæget, hvis man kender modstanderens systemer.
 • Aftal altid spillet og hvilken type boks, inden man starter spillet.
 • Vurder ud fra modstanderens taktik og styrke, hvilket system der skal køres.
 • Vær aldrig statisk. Løs problemerne via hurtig kommunikation.
 • Snak og lyt til hinanden.
 • Lad en spiller have ansvaret på banen, som styrer spillet.

Vigtige fokusområder for undertal.

 • Placerer modstanderen en spiller i slottet, og hvilken stavfatning har denne?
 • Roterer de meget på yderpositionerne, og har de et formål med dette?
 • Hvilken stavfatning har de spillere som er i yderpunkterne i overtallet, og hvor på banen står de i forhold til målet?
 • Hvilke spillere bytter meget plads i spillet. Er der tale om modsatte stavfatninger?
 • Lav en plan for hvordan der skal løbes kontra og med hvor mange spillere man gør det med.
 • Modstandere som tydeligvis ikke er tiltænkt en afslutterrolle, må man ikke lade sig lokke af. Bliv på den rette markering.
 • Keeper og de forsvarende spillere, skal kende hinandens placeringsområder foran målet, så de dækker rigtigt, frem for de skygger for hinanden.
 • Keeperen skal kende det taktiske udgangspunkt i undertalsystemet.

En god grundregel er at man så vidt muligt skal undgå at benytte de samme spillere i overtal som i undertal. Lad de defensivt tænkende spillere klare denne opgave. En anden vigtig ting er høj udholdenhed. Udholdenhed er afgørende for at niveauet i undertallet opretholdes. Derfor bør man have en reservekæde stående klar til at skifte ud, hvis undertallet varer længere tid.

Vigtige fokusområder for overtal.

 • Tag altid højde for at de spillere der benyttes i overtalsystemet har den rette disciplin i forhold til det aftalte spil.
 • Kender man modstanderen, kan man forberede overtallet, så man kan udnytte modstanderens svagheder.
 • Sørg for at finde spillere, der er vant til at arbejde på hele banen.
 • Undersøg hvor keeperen har sine svagheder.
 • Lav altid minimum to overtals kæder.
 • Giv dem 3 afslutningsmuligheder i hvert system
 • Træn systemerne på tid.
 • De spiller der er i overtallet, skal have lige så meget spilforståelse som teknik.
 • Indstilling er i høj grad afgørende for at det fungerer. Derfor skal der arbejdes med moralen.
 • Udnyt variationerne i at have left og right skytter i overtallet.

Når modstanderen har læst ens overtal, kan en enkelt løsning være at bytte om på to af spillerne i spilsystemet og køre det samme igen. Modstanderen er ofte personfikseret, hvilket vil skabe forvirring ved rotationen i overtallet. Denne forvirring kan udnyttes.

Husk de andre former for overtal og træn dem i åbent spil.

Når man snakker over og undertal, skal man huske at dette ikke kun drejer sig om 4 mod 5. Der kan også opstå overtal såsom 6 mod 5, ved eks. afventende udvisninger eller når man trækker keeperen. Derudover der der 3 mod fem, hvor man bør have et enkelt spil som kan føre til afslutning.

Træn jævnligt over og undertal til træning. Brug to-tre skift i det åbne spil sidst i træningen til at træne spillene. Det giver mere nerve i spillet at det testes her, da spillerne ofte har mere stres og tænding i spillet. Test også 6 mod 5 i samme spil.