Floorball har et stort potentiale, derom er jeg jeg ikke i tvivl om, men skal floorball vokse mere end hvad der er sket hidtil, så vil jeg gerne komme med et indspark til hvordan, der kan komme flere til sporten.

Under DM finalerne havde DIFs formand Niels Nygaard indfundet sig, og på TV udtalte han sig meget positivt overfor den succes som sporten har haft. Han ser ligeså sporten som en der vil vokse. Det var positivt at høre om den gode energi han ser i sporten, og det håber jeg de fleste gør!!!

Vækst.
Netop vækst er ofte et af de emner jeg kredser om, når jeg skriver på min blog. Det jeg godt kunne tænke mig, for at understøtte væksten, er en række lokale konsulenter. De skal hver især have nogle mål, det kan være at starte nye klubber op, få ungdomshold igang i eksisterende klubber. Lave samarbejde mellem klubber i områder, eller hvaddet nu kunne være!

De lokale konsulenter, skal være i de områder, hvor DaFU ønsker at der skal ske mere.

Gulerod.
Hver konsulent får således en specifik opgave, og afhængig af hvor godt den løses, ja så er der en bonus på op til 5000,- skattefri kroner.
Jeg er overbevist om at der findes mange gode ildsjæle som gerne ville være med til at understøtte sportens udvikling.

Men hov, er det ikke sådan noget som udviklingskonsulenten skal lave. Jo det er det lige præcis, men der er en tidsfaktor der også spiller ind. Så klubkonsulenterne, de skal være den forlængede arm, de kan ligeså bedre agere i det område de bor i.

Får vi et sådan setup, tror jeg på endnu mere vækst.

Ideen, ja den er faktisk ikke ny, men en del år gammel, desværre blev den ikke ført ud i livet dengang jeg var i DaFU.

Økonomi.
Kan være tiderne er ændret, i hvert fald, så er den gratis at bruge. Omkring selve det økonomiske aspekt, lad os sige der er 8 klubkonsulenter, det er en udgift på max 40.000. Midlerne er godt givet ud, og de vil forhåbentlig om tre år være tjent hjem via fordelingsnøglen. Ligeså kunne breddepuljen være en mulighed for at finansiere det.