For noget tid siden lavede jeg et blogindlæg om hvad jeg troede årets medlemstal endte på for floorball. Nu er tallene kommet frem, og jeg må sande at jeg tog grueligt fejl, eller gjorde jeg?

For jeg havde kalkuleret med en fremgang på godt 10% eller et medlemstal på godt 6600, men det endte i stedet med status quo, eller mere præcist en lille fremgang på 0,55 %

Godkendt?
Ikke godkendt vil det hurtige prædikat være, men der en meget interessant faktor, som er medvirkende til det endelige tal.

Nye klubber
DaFU oplyser at der er 100 klubber, men kigger man efter, så er der knapt 120 klubber i forbundet. For DaFU har virkelig haft succes med at få nye klubber ind. Men tidspunktet hvor DIF lukker for systemet, gør at 15-20 klubber ikke kunne tælle med.

Havde de været med, så havde vi endte på et tal på omkring 6600, for 20 klubber med i snit 30 medlemmer, er ikke utænkeligt.

Floorball rykker om 1 år
Derfor er jeg fortrøstningsfuld for, at når DaFU om et år opgør årets medlemstal, er rykket forbi de 7000, og måske er tæt på de 8000.

Fremgang…
Faktisk er DaFU blot en gang i historien gået tilbage, det var for en 10 år siden, hvor 3200 spillere året før blev 2800. Den enkelte grund var to klubber der meldte sig ud, jysk dragonregiment samt et andet militært regiment, tilsammen havde de 700 medlemmer rundt regnet (ja hele bataljonen var meldt ind i DaFU, selvom blot 5-10 rent faktisk spillede), men begge meldte sig ud, så reelt var der fremgang på 300 medlemmer.

Ungdommen vokser
Et andet meget glædeligt tal ved årets medlemsindberetning er andelen af unge under 18 år. Her har DaFU haltet gevaldigt efter! Sammenligner jeg floorball med ishocky, fodbold, håndbold, basket og volleyball, ja så har de alle på nær volley en andel af unge under 18 år på cirka 55-60 % af det totale medlemstal.

Det er hvad floorball skal stræbe efter. Så det at nå over 40% viser at DaFU er på vej i den rigtige retning. Vi skal ikke mange år tilbage, så var andelen under 30%.

Samme tendens hos de store floorballlande
Sammenligner vi DaU med de store floorballnationer, så er det samme billede.

Rette tilbud
Derfor er det enormt glædeligt, at der endelig er ved at komme hul på bylden med tremandsfloorball og kleinfeld for ungdom, som er det ideele redskab for specielt nye klubber at få sat skub i ungdommen.

Det er de færreste nye klubber der i marts måned, hvor tilmeldingen er, ved om de har spillere til sæsonen der starter op efter sommerferien. Det er en hæmsko for udviklingen.

Det rigtige tilbud
Derfor er det essentielt for udviklingen at der er dette tilbud til nye spillere i klubberne, samt til klubber der ikke har etableret hold i denne årgang

Jeg bad Kenn Romme, udviklingskonsulent hos DaFU kommentere på det jeg har skrevet:

Du kan her se hvad forventninger til fremgang/tilbagegang der har været

Kenn Romme, Udviklingskonsulent DaFU
Tak for tilbuddet på at kommentere dit indlæg omkring medlemsindberetning. Indberetningen er jo på mange områder en god temperaturmåler på vores arbejde med sporten. Den kan give udtryk for nogle tendenser i sportens udvikling, så det er vigtigt at vi bruger den som pejlepind i forhold til kursen vi har lagt. Det gælder både som floorball forening, og som forbund som helhed.

Beskeden fremgang
En bundlinjestigning på 33 spillere fra 2010 til 2011, er som du selv skriver ikke super positivt, men når det så er sagt, så indeholder årets indberetning så mange andre positive tegn at jeg som konsulent ikke kan undgå at være meget tilfreds. Når vi snakker om at floorball har et mål om at nå 10.000 spillere i år x, og 15.000 spillere i år x, så snakker vi aldrig om hvilke spillere det handler om, eller på hvilket grundlag vi skal nå derhen. Det har vi i hvert fald ikke gjort længe, men det gør vi nu!

Vækst
Væksten skal komme i bunden af sporten! – og her er meldingen jo ganske klar i indberetningen. 214 helt nye U18 spillere er kommet til floorballsporten på bare 1 år. Det er virkelig positivt, og viser at klubberne har taget meldingen seriøst omkring ungdomsarbejdet. DaFU forsøger at gøre tilgangen til floorball så nemt som muligt, specielt med så mange varer på hylderne som muligt for børn & unge. Kidzliga, kleinfeld, landsstævne, Floorball camps, klubudviklingsprojekter, stævnekoncepter, girlzone, fleksible børn & unge grundlag, idrætsmiljø, tiltræknings principper osv. er blot nogle af de værktøjer som vi arbejder målrettet med mange klubber omkring. Hvis man vil udviklingen i klubben, står DaFU klar til at hjælpe med løsningsmodeller. Vi kan det selvfølgelig ikke udføre arbejdet, så det er glædeligt at mange klubber er klar til at yder et kæmpe stykke arbejde med udviklingen af børne- og ungdomsfloorball rundt om i landet.

Nye tiltag
Det store fokus på dette område har så en pris, og det tyder på at seniorfloorball står lidt for skud. Det er så her den løftede pegefinger kommer ind. Man kan nemlig ikke klappe med én hånd, og derfor skal vi til stadighed sørge for at de personer som skal danne fundament for børne- & ungdomsfloorball også er i sporten, altså de voksne. Her arbejder DaFU i øjeblikket på højtryk på at strikke en nyt turneringsgrundlag sammen, således at vi tilgodeser så mange seniorhold som muligt når vi snakker afstande & niveau. Alle skal have den bedst mulige oplevelse med floorball.

Klubber
Mange nye klubber kommer fortsat til på floorball landkortet. Siden 2010 er 5 klubber lukket, og hele 11 nye er kommet til, indtil DIF skæringsdatoen for indberetningen den 15. oktober 2011. Som en lille sidebonusinformation kan jeg så løfte sløret for at yderligere 7 nye klubber er kommet til i perioden indtil 1. marts 2012, hvilket betyder at vi helt præcist er 107 klubber i landet pt. Det fortæller mig også at vi slet ikke er nået det potentiale som sporten har i Danmark, og derfor har vi stadig utrolig stor fokus på at udbrede sporten og få endnu flere klubber startet. Vi holder fast i konceptet på at alle nye klubber får materialer (stave & bolde) således at vi sikre os at aktiviteterne kan ske ude i hallen fra start af, og sammen med denne ”startpakke” tager DaFU kontakt til klubberne for at høre om planer for udvikling og ambitioner i klubben. Det er vigtigt at tingene foregår på klubbernes præmisser, og i det tempo som det er bæredygtigt lokalt. Den proces understøtter vi.

Kan vi fremover præstere 10 nye klubber hvert år, så handler det i særdeleshed om at holde tungen lige i munden og understøtte den positive udvikling som floorballsporten er i på vækst siden.