Regnskabet slutter 31.december 2022.

OB er en del af Odense Sport & Event, og den organisation er ved at være gearet til at der vil være overskud, og så er det enkle spørgsmål om de midler, vil være med til at styrke OB.

For som det er nu, er OB ikke et top6 hold set med de økonomiske briller, og skal OB igen med i toppen af dansk fodbold, så skal der øges markant på indtægtssiden.

Selvklart kan OB også øge egne indtægter, men det kræver at klubben kan øge indtægterne på spillersalg, eller får succes med at komme i et europæisk gruppespil. Her er det nok succes i pokalen der er muligheden, da OB ikke har økonomi til at være med i top4.

OB har markeret sig økonomisk og der er investeret en del i spillertruppen, og har den dyreste trup siden 2011.

Så det interessante spørgsmål er hvad næste skridt er for OB?

Klubben har en gang de sidste 11 sæsoner været i top 6.

Ses der på sammenligning med de øvrige klubber, så skal OB øge en del for at have en økonomi der tilsiger klubben skal i top 6.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
SponsorindtægterOB Ligger på lige under 40 mio
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, men med et stigende tilskuertal, så er det vigtige penge
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Sidst OB var ude og spille europæisk var i europæisk sammenhæng var i 2011/12
SpillersalgOB sælger, men er ikke nærheden af hvad andre klubber kan sælge for, de sidste 4 regnskaber er der solgt for knap 70 mio

Opmærksomhedspunkter

Rød
GulUnderskud på -4,3 mio
Seneste tre regnskaber har samlet underskud på 30 mio
Den samlede gæld for koncernen er steget til 469 mio fra 421 mio
GrønEgenkapital er steget til 214 mio fra 207 mio
Gæld i forhold til aktiver er 69%
Soliditet er 31

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesideja
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områderja
Agentsalærnejingen klubber oplyser dette
Informationer om omkostninger på gældja
Videresalgsklausulernejingen klubber oplyser om dette
Honorar bestyrelsejaja
Spillersalg på de enkelte spillerenejingen oplyser om dette

Ejerforhold

3C sport & event a/s 66-90%
3c finans Aps 25-33%

Begge selskaber ejes af Niels Thorborg, som dermed ejer 99% af OB

Økonomisk karakterbog

Får en klub karakteren E, betyder det at den har scoret lavest i alle 7 økonomiske parameter, det er særdeles bekymrende. Karakter A er det bedste.

Økonomisk karakterbog A-E
2018C
2019C
2020C
2021B
2022C

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter.

Totalomsætning er inklusiv transfer og andre indtægter.

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år-166,1 mio
Seneste 5 år-68,1 mio
Seneste 3 år-30,1 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Klubben oplyser ikke dette i regnskab, og er derfor et estimat.

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der findes i regnskabet.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

OB oplyser ikke hvor mange ansatte der er i selve fodbold segment, derfor er nedenstående alle ansatte. I 2013 er tallet ikke oplyst.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde og betingelser der kan ligge på klubben.

Gælden her er for selve koncernen

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Powerindex

Grafen herunder viser hvordan forholdet er mellem den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger og så den klub der er i denne analyse.

Siden 2009, er FC København den klub der hvert år har brugt flest midler på personaleomkostninger

OB ligger således på 22% af hvad FCK bruger, og har tabt siden 2010

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget (Covid19 sæsonen) og står som 0.

Skulle OB matche AGF på personaleomkostningerne, skulle der til hver hjemmekamp være 5500 flere tilskuere der hver betalte 150kr

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Nedenstående er hvis du skal købe hele koncernen og ikke kun OB.

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/6, derfor er det ikke 100% sammenligneligt.

I oversigten er det klubbernes seneste regnskab der gælder men hvor AGF og FC Nordsjælland er fra 2021.

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Ses der på klubbernes samlede omsætning som er med andre indtægter og transfer.

I total omsætning hører andre driftsindtægter med samt transfer. Ikke alle klubber oplyser dog deres præcise transferindtægter. Så der er usikkerhed om nogle af klubberne.

Ikke alle klubber oplyser deres transferindtægter i regnskaberne, derfor er der noget usikkerhed i dette.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat. Da klubberne ikke oplyser lønsum på spillertruppen, er dette et estimat. De klubber der ligeså stort set ikke køber spillere, vil ligge lavt.

Ses der på hvor mange penge selve truppen er værd (transferettigheder) og hvor mange midler der er brugt på spillerkøb, ser det således ud.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet. Der er nogle tal der kan springe i øjnene, men som læser skal du have opmærksomhed på at der kan være en bonus i forbindelse med kvalifikation til europæisk gruppespil der gør lønne hopper, samt at for nogle klubber er det seneste regnskab fra 1.div.

Modellen der er brugt er ens for alle klubberne, men ikke alle klubber oplyser antal kontraktspillere, derfor er det estimat baseret på info fra andre kilder, samt at antal ansatte totalt i klubben ligeså kan være unøjagtig. Derfor er der en hvis usikkerhed i tallene.

Gæld i forhold til aktiver

FC København har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber, bemærk dette inkluderer værdien af andre segmenter.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening. Herunder samlet antal følgere på facebook, instagram, twitter, linkedin og youtube

Tilskuersnit hjemmebane

For Lyngby og Horsens gælder at tallet er fra 1.division

Kilde: OBs regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement