Regnskabet slutter 31.december 2022.

Regnskabet for HB Køge dækker deres 1.div hold hos herrerne og ligaholdet hos kvinderne der har været med i Champions League. Det er ikke udspecificeret i regnskabet hvad der dækker de to hold.

HB Køge har bygget gevaldigt på deres økonomi, hvilket nok også skyldes klubben er i gang med at få et nyt stadion, hvor der er langt bedre rammer til sponsorerne. At der er fart på økonomien ses ved at personaleomkostningerne er blevet 3 doblet siden 2018, og at HB Køge kom ud af seneste regnskab med et overskud. Dette dog efter 3 regnskaber med underskud.

HB Køge er på den måde ved at være gearet økonomisk til Superligaen, for når stadion står endeligt færdigt, så har klubben rammerne, og med Køge området som vækstområde, så er der gode muligheder for at yderligere vækste økonomisk.

Det interessante er hvordan klubben prioriterer ressourcerne mellem herrer- og kvindeholdet?

At klubben har Danmarks bedste kvindehold har betydet en markant øgning på sponsorsiden, og deltagelse i Champions League, ja det kaster også lidt penge af sig, såfremt klubben kommer i gruppespillet.

Men præmiepengene er dog så små, at UEFA burde se sig selv i spejlet og gøre noget ved dette.

 KvinderMænd
Gruppespil400.00015.460.000
Kvartfinale25.00010.600.000
Semifinale50.00012.500.000
Vinder250.00020.000.000

Faktisk skal UEFA have ros for at have ændret, for tidligere fik vinderen af Champions League, en lille smule mere end taberen af 1.kvalrunde hos herrerne!

Samlet set bruger UEFA lidt mere end 200 gange så meget på præmiepenge på Champions League hos mænd i forhold til kvinder. 15,2 mia mod 75 mio!

Så jo HB Køge kan tjene lidt på Champions League, men der skal ske noget før det for alvor for julelys i øjnene hos klubbens kasserer.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
SponsorindtægterHB Køge har øget på denne front men oplyser ikke i regnskabet hvad tallet er
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, men med et stigende tilskuertal, så er det vigtige penge. Med entreindtægter for to hold kan klubben øge her
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
Som nævnt giver Champions League for kvinder en smule, men ikke i nærheden af hvad mændenes giver
SpillersalgSkal en klub tjene, skal den i Superligaen. Salg på kvindesiden er stadig ikke i nærheden af hvad økonomien er hos herrerne

Opmærksomhedspunkter

RødSoliditet på -97
Gælden er på 197% af klubbens aktiver
Egenkapital er negativ på 6,5 mio (7,1 mio året før)
GulSeneste 3 års regnskaber giver underskud på 6,6 mio
GrønVærdien af klubben er øget med 50% , fra 10 mio til 15 mio
overskud på 573.000kr
Klubben bruger 59% af lønne i forhold til klubbens nettoomsætning
Gælden er faldet en smule fra 14,5 mio til 13,3 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnejingen klubber oplyser dette
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernejingen klubber oplyser om dette
Honorar bestyrelsenej
Spillersalg på de enkelte spillerenejingen oplyser om dette

Ejerforhold

Capelli sport 66-90%

Økonomisk karakterbog

Får en klub karakteren E, betyder det at den har scoret lavest i alle 7 økonomiske parameter, det er særdeles bekymrende. Karakter A er det bedste. For HB Køge er det specielt den negative egenkapital der trækker dem ned,

Økonomisk karakterbog A-E
2018B
2019C
2020D
2021C
2022D

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter. HB Køge oplyser ikke deres nettoomsætning, og det er er derfor et estimat med afsæt i denne model

Nettoomsætning = ((personaleomkostninger / defineret procentsats) x 100) + årets resultat)

Totalomsætning er inklusiv transfer og andre indtægter.

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år-19,4 mio
Seneste 5 år-7,1 mio
Seneste 3 år-6,6 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der findes i regnskabet.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde og betingelser der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Da HB Køge ikke rigtig køber spillere er det ikke medtaget.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Powerindex

Grafen herunder viser hvordan forholdet er mellem den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger og så den klub der er i denne analyse.

Siden 2009, er FC København den klub der hvert år har brugt flest midler på personaleomkostninger

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget (Covid19 sæsonen) og står som 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/6, derfor er det ikke 100% sammenligneligt.

I oversigten er det klubbernes seneste regnskab der gælder og alle klubber er fra 2022 på nær Hillerød (ikke haft et regnskab endnu og Nykøbing FC.følgende klubber er fra 2022,

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Ses der på klubbernes samlede omsætning som er med andre indtægter og transfer.

I total omsætning hører andre driftsindtægter med samt transfer. Ikke alle klubber oplyser dog deres præcise transferindtægter. Så der er usikkerhed om nogle af klubberne.

Ikke alle klubber oplyser deres transferindtægter i regnskaberne, derfor er der noget usikkerhed i dette.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Transferrettigheder

Det er ikke blandt disse klubber der bliver købt flest spillere.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet. Der er nogle tal der kan springe i øjnene, men som læser skal du have opmærksomhed på at der kan være en bonus i forbindelse med kvalifikation til europæisk gruppespil der gør lønne hopper, samt at for nogle klubber er det seneste regnskab fra 1.div.

Modellen der er brugt er ens for alle klubberne, men ikke alle klubber oplyser antal kontraktspillere, derfor er det estimat baseret på info fra andre kilder, samt at antal ansatte totalt i klubben ligeså kan være unøjagtig. Derfor er der en hvis usikkerhed i tallene.

Gæld i forhold til aktiver

Det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Fremad Amager ligger på et niveau der ikke er set i dansk fodbold, men en del klubber ligger over 100, det må være et opmærksomhedspunkt. Dog skal det med at gælden ikke er specielt stor, så Næstved med en en gæld på 7 mio er ikke en udfordring som sådan, når den ikke er større.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber, bemærk dette inkluderer værdien af andre segmenter.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening. I nedenstående er medtaget facebook, instagram, linkedin, twitter og youtube.

Tilskuersnit hjemmebane

Kilde: HB Køges regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement