Aalborg håndbold har på imponerende vis løftet økonomien i klubben og Aalborg håndbold er økonomisk i en liga for sig selv.

Ses der på resultaterne siden 2015 i Danmark, så har klubben haft følgende resultater i den danske liga og med finalepladsen i Champions League 2021, så er Aalborg Håndbold oppe blandt de bedste Europa.

Omsætning

Aalborg Håndbold har bygget på økonomisk, men oplyser dog ikke deres omsætning i deres regnskab, hvad de er i deres gode ret til.

Årets resultat

At have overskud på driften, er for mange håndboldklubber ikke det nemmeste at lykkedes med, men Aalborg gør det

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben, fra spillere, trænere, ledelse og administration

Aktiver

Dette dækker over de værdier der er i klubben

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældsforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden

Gæld i alt

Det er som sådan ikke et problem, det interessante er til hvem en klub har gæld til samt hvilke betingelser gælden er på.

Gæld i procent af aktiver

Hvis gælden overstiger aktiverne i klubben kan det være en udfordring

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetsgrad.
En soliditetsgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte

Årsløn gennemsnit

Sammenligning med andre ligaklubber

Omsætning

Blot to klubber oplyser deres omsætning i regnskabet nemlig Ribe-Esbjerg og KIF Kolding, for resten er det et estimeret bud på deres omsætning, med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet. De klubber der ikke har oplyst deres omsætning, er i deres gode ret til dette, det er ikke et krav.

For Fredericia og Skive gælder at deres regnskaber er inde i et foreningsregnskab og ikke i et separat selskab.

Årets resultat

Samlet set tabte klubberne 2,2 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte, trænere, spillere, administration og ledelse

Antal ansatte

Dette dækker over antal gennemsnitlige ansatte, det vil sige er der to der er ansat på ½ tid, tæller det som 1 ansat

Gennemsnitsløn

Dette dækker over alle ansatte

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetsgrad.
En soliditetsgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt.

Kilde: Klubbernes