Regnskabet slutter 31. december 2021, det vil sige at det er et regnskab der er påvirket af covid19.

FC Nordsjælland får en kritisk anmærkning herfra, og deres måde at opgøre regnskabet, er noget der deler vandene hos regnskabsfolk.

For skal transferindtægter medregnes til nettoomsætning, eller skal den ikke?

For alle andre klubber i Danmark, har ikke transferindtægter medregnet i nettoomsætningen, så vælger FC Nordsjælland at medregne den.

Det gør at FC Nordsjælland har et regnskab der er noget vanskeligere at få fra data ud af, i forhold til øvrige danske klubber.

Når det så er sagt, så er FC Nordsjælland kommet med et stærkt regnskab, de seneste 6 regnskaber er positive, og med et samlet overskud på 94 mio de seks regnskaber.

Der er ingen tvivl om at FC Nordsjælland er dygtige til at talentudvikle og sælge spillere, men det er ikke muligt at læse ud af regnskaberne hvor mange indtægter klubben har, i modsætning til andre klubber der oplyser dette specifikt.

At klubben satser på de unge, ses på antal spilleminutter der er givet i Superligaen.

Egon har en plan

Den store plan, ja den hedder Favrholm, og det er en hel ny bydel der skal etableres lidt syd for Hillerød, med egen S-togsstation og afkørsel til motorvejen. Her skal etableres hele akademiet, og et stadion! Nuvel, nu er der nok ikke en Egon i FC Nordsjælland, men referencen til Olsen banden og de store planer ligger lige til, for det er en stor plan klubben har, og den kan cementere klubben i den grad.

Det inddrager dette område.

Det er et særdeles stort projekt, og firmaet bag Proreco skriver således

Byudviklingsprojektet er baseret på en udviklingsaftale mellem Hillerød Kommune og Stadionkvarter Favrholm ApS, som er ejet af Propreco og andre partnere. Proprecos datterselskab Stadionkvarter Favrholm ApS indgik d. 19 december 2019 en udviklingsaftale med Hillerød Kommune om et areal på 95 ha. beliggende i området Favrholm tæt på Hillerøds bymidte. 

Favrholm er ligeledes hjemsted for det kommende supersygehus for Nordsjælland (med over 4.000 ansatte), 1-2 togstationer og en vigtig del af den overordnede byudvikling i Hillerød med baggrund i stor befolkningstilvækst (ca. 10.000 flere indbyggere over de næste 10 år). Et centralt aspekt af udviklingsaftalen er, at en professionel fodboldklub flytter til det nybyggede stadion i det nye stadionkvarter, som ligeledes vil huse et internationale akademi for talent- og personudvikling.

Udviklingen vil omfatte cirka 250.000 etagemeter bolig, min. 50.000 etagemeter erhverv og store arealer til sport, servicefunktioner, offentlige formål og andre fælles faciliteter.

FC Nordsjælland i hjertet af Nordsjælland

Dermed placerer klubben sig strategisk midt i Nordsjælland, og talenter fra hele området, vil lettere kunne komme til akademiet, fremfor som nu hvor der er meget langt til Farum, for store dele af Nordsjælland, og lidt afhængig af hvordan Nordsjælland opgøres, så er det 400-500.000 mennesker som er opland!

Det gør også at klubber som Lyngby og Helsingør, står presset på i forhold til at rekruttere talenter fra det som ligeså er deres naturlige opland.

Stadion?

I Favrholm vil der blive bygget et stadion, og det interessante spil i dette er hvad det stadion skal kunne leve op til.

For som det er nu, så spiller FC Nordsjælland på licensen fra Farum Boldklub, og det eneste der spilles i Farum, vil være Superligakampe.

Så med et stadion, som måske lever op til Superligakrav, beliggende i Hillerød, vil FC Nordsjælland så spille deres kampe her, og hvad mon Farum Boldklub mener om dette.

I Hillerød ligger den lokale fodboldklub, som just er rykket op i 1.division, og deres rammer til fodbold på dette niveau, ja det er ikke just prangende.

Her er der kridtet op til et interessant spil om på hvilken licens FC Nordsjælland vil spille og ikke mindst hvorhenne og hvordan den lokale fodbold klub i Hillerød, Farum Boldklub og Hillerød kommune forholder sig til dette.

Kvindeligaen, er en del af den samlede økonomi, og ingen tvivl om at klubben har investeret markant på denne front. Tallene herunder, er derfor ligeså for de udgifter og indtægter der er på dette område.

Det egyptiske akademi er ved at komme på plads, men der går nok nogle år, inden de første spillere kommer til FC Nordsjællands førstehold melder klubben ud.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. FC Nordsjælland er ofte ikke med i europæisk sammenhæng, men var med i 2018/19 og før det 2013/14
SponsorindtægterKlubben oplyser ikke i deres regnskab dette
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
FC Nordsjælland henter ikke penge på denne konto som udgangspunkt
SpillersalgDer er ingen tvivl om at FC Nordsjælland har deres helt store indtjening på dette parameter, men hvor meget, det vides ikke

Opmærksomhedspunkter

Rød
GulGælden er steget til 184 mio, det er 10 dobling siden 2016
GrønOmsætningen er steget markant 192 mio til 215 mio
Overskud for 6. regnskab i træk
Største overskud siden deltagelse i champions League i 2012
Aktiviteter er højeste i klubbens historie med 294 mio (sidste regnskab 232 mio)
UEFAs nye FFP regler overholdes
Gælden er fornuftig i forhold til aktiviteter (62%)
Egenkapital på 110 mio (op fra 83 mio sidste regnskab)

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystdelvistklubben har valgt som eneste at opgøre nettoomsætning anderledes and andre klubber
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gælddelvist
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Ejerforhold

Mohamed Mansour 63,5%

Økonomisk karakterbog

Får en klub karakteren E, betyder det at den har scoret lavest i alle 7 økonomiske parameter, det er særdeles bekymrende.

Økonomisk karakterbog A-E
2017B
2018A
2019B
2020B
2021A

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her er blandt andet transfer ikke en del af dette, da transfer ikke er en fast indtægtskilde. Dette har FC Nordsjælland dog valgt at gøre som eneste klub i Danmark.

Totalomsætning er inklusiv transfer og andet.

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år169,5 mio
Seneste 5 år71,3 mio
Seneste 3 år57,0 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Klubben oplyser ikke dette i regnskab, og er derfor et estimat.

Årsløn gennemsnit spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der findes i regnskabet.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Noget af gælden er fordelt:

Banklån – 55 mio (6,8 mio forfalder inden for et år)
Anden gæld – 38,7 mio
Leverandører af varer og tjenesteydelser – 55,5 mio
Gæld til tilknyttede virksomheder – 28,2 mio

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetsgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab.

Spillere kan komme transferfrit, men ofte skal klubberne betale en sign on fee til spilleren.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Powerindex

Grafen herunder viser hvordan forholdet er mellem den klub der bruger flest ressourcer på personaleomkostninger og så den klub der er i centrum.

FC Nordsjælland ligger siden 2013 omkring de 40%. Det vil sige de holder deres niveau forholdsmæssigt. Det svarer til at bruger FC København 100kr på løn, så bruger FC Nordsjælland 40kr.

Hvis FC København så øger deres løn til 140kr, så vil afstanden mellem de to klubber nok være større da FC Nordsjælland vil ligge på 56kr, men det er stadig 40% af FC København, der typisk er klubben der bruger mest på løn.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle FC Nordsjælland sælges, ville prisen være omkring de 220 mio

Benchmark med øvrige klubber

Klubber har et årsregnskab der enten løber over kalenderåret eller 1/7 – 30/&, derfor er det ikke 100% sammenligneligt. Ligeså er regnskaberne fra Silkeborg og Viborg med afsæt fra deres sæson i 1.div

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

Herunder er estimatet for FC Nordsjælland beregnet til 115 mio, men det er et estimat.

Ses der på klubbernes samlede omsætning, og her er medtaget lidt flere klubber

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat.

FC Midtjylland ligger markant højere end forrige regnskab, men det skyldes bonus for deltagelse i gruppespil i Champions League.

For både Silkeborg og Viborg gælder deres regnskab er fra 1. division, og derfor i Superligaen vil være noget højere.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Viborg og Silkeborg er med afsæt i regnskab fra 1.div. Det er samme model der er benyttet på alle klubber, men begge klubber virker til at ligge lavere end hvad de burde!

FCM har en bonus fra CHL gruppespil, og gør deres løn har taget et hop op.

UEFA financial fairplay

UEFA’s anbefaling var at en klub ikke ligger over 70% i klubbens lønandel for alle ansatte i forhold til klubbens nettoomsætning.

Dette er lavet om og bliver indfaset, så klubberne kun må bruge 70% af den samlede omsætning (ikke nettoomsætning) på lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + agenthonorar + afskrivninger spillertrup.

I nedenstående er det et estimat, hvor lønsum trænerstab dog ikke er medtaget, da det ikke er meldt ud hvad det dækker over præcis. Ligeså er lønsum spillertrup et estimat.

Gæld i forhold til aktiver

FC Købehavn har den største gæld, men det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber, bemærk dette inkluderer værdien af andre segmenter.

De klubber der er børsnoterede, der er værdien opgjort i forhold til kursen og her er værdien (1.maj 2022)

FCK – 891 mio
Brøndby – 255 mio
AGF – 205 mio
Silkeborg – 171 mio
AaB – 61 mio

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: FC Nordsjællands regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement