Regnskabet slutter 31. december 2021, det vil sige at det er et regnskab der er påvirket af covid19.

HB Køge kommer ud med underskud for 3. regnskab i træk, hvilket på sin vis ikke er så godt, men omvendt er der investeret markant i personaleomkostninger, og HB Køge ligner en klub der er ved at nærme sig Superliga setup.

Der er dog nogle opmærksomhedspunkter økonomisk, men så længe ejerkredsen spytter i, så er alt godt, og HB Køge har et setup der lugter af Superliga!

Klubben har haft vokseværk, hvilket ses på antal årsværk der er steget markant de seneste to år.

I nedenstående skal med, at regnskabet dækker BÅDE for herrer- og dameholdet, og hvor sidstnævnte nok har et budget der er det største på kvindesiden herhjemme.

Der er fem hovedområder hvor klubber tjener penge

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
SponsorindtægterKlubben har ikke oplyst dette i regnskabet, men det anslås at være på 20 mio
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
På kvindesiden giver deltagelse i Champions League gruppespil 4 mio
SpillersalgSkal en klub tjene gode penge, så skal klubben være i Superligaen

Opmærksomhedspunkter

RødSoliditet er på -96
Gælden overstiger aktiverne (196%)
Negativ egenkapital på -7,1 mio
GulEt mindre underskud på 2,6 mio, men det 3. i træk
Klubben har tabt 8,5 mop seneste tre år
Gælden er steget med 5 mio til 14,5 mio
GrønOmsætningen er øget markant
Aktiver er steget med cirka 2,5 mio til 7,4 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesideja
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Ejerforhold

Capelli sport 67-90%

Økonomisk karakterbog

Baseret på 7 forskellige parameter i klubbens regnskab, gives der en karakter der rater klubben fra A-E, med A som det højeste.

Økonomisk karakterbog A-E
2017C
2018B
2019C
2020D
2021D

Omsætning

Nettoomsætning er klubbens primære indtægter, og her er blandt andet transfer ikke en del af dette, da transfer ikke er en fast indtægtskilde.

HB Køge har ikke oplyst nettoomsætning, og det er derfor et estimat med afsæt i denne model:

Netto omsætning = ((personaleomkostninger / defineret % sats) x 100) + årets resultat

Totalomsætning er inklusiv transfer og andet.

Årets resultat

Årets resultat er inklusiv transfersalg

Seneste 10 år-18,9 mio
Seneste 5 år-7,5 mio
Seneste 3 år-8,5 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Powerindex

Dette afspejler klubbens niveau, i forhold til den klub der har den største post med personaleomkotninger. Ligger en klub på 50, betyder det at den har 50% af klubben med højeste personaleomkostninger. Over tid viser det om klubben følger med udviklingen blandt toppen af dansk fodbold, eller om afstanden bliver større.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben og er antal årsværk.

Financial Fairplay

UEFAs anbefaling er at klubber skal ligge på 70%. Dette måles ud fra hvad klubben samlet bruger på (lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + transferrettigheder + agenthonorar) / omsætning

Lønsum til spillertrup og trænerstab kendes ikke, så de tal er et estimat.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat. Årsløn er inklusiv pension.

Gennemsnitsalder spillertrup

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, Tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i regnskabet, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud det enkelte regnskab

HB Køge er ikke en klub der som sådan køber spillere og spillersalg fremgår ej heller af deres regnskaber, derfor er der ikke en oversigt.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2021 er ikke medtaget.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle HB Køge sælges, ville prisen være omkring de 10 mio

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2021, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2021: Esbjerg, Fredericia, HB Køge, Helsingør, Hobro, Horsens, Hvidovre, Lyngby, Vendsyssel
2020: Fremad Amager og Nykøbing FC

Jammerbugt har endnu ikke offentliggjort et regnskab og fremstår derfor ikke med data herunder.

Omsætning

En del klubber oplyser ikke deres nettoomsætning, hvad de er i deres gode ret til, derfor er det for nogle af klubberne et estimat.

I samlet omsætning er det kun fodbold segment som er indeholdt.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne. Dette er igen et estimat.

Antal ansatte

Dette dækker over det samlede antal årsværk

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Financial fairplay

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%, efter denne model

(lønsum spillertrup + lønsum trænerstab + kontraktrettigheder + agenthonorar) / omsætning

Den nye regel træder først i kraft om et par år.

Der er nogle usikkerheder i nedenstående, hvor lønsum ikke kendes, der er et estimat på spillertrup, men trænerstab kendes ikke, og er ikke medtaget.

Gæld i forhold til aktiver

Det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt.

Nedenstående er et vægtet gennemsnit over seneste tre regnskaber

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: HB Køges regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Ligeså er det ikke alle oplysninger der altid er oplyst i det enkelte regnskab, og der er herfor foretaget et estimat.

Advertisement