Regnskabet fra Aalborg Håndbold der har vunder DM de seneste fem år, viser en klub der hele tiden bygger på økonomisk.

Klubben har i deres regnskaber ikke oplyst deres nettoomsætning, det er derfor et estimat med afsæt i denne model

Nettoomsætning = ((Personaleomkostninger / defineret % sats) x100 ) + årets resultat)

Årets resultat

Klubben har haft sorte tal de seneste 11 regnskaber i træk

Personaleomkostninger

Dette dækker alle ansatte, og der er oprustet de seneste år

Gæld i alt

Det er som sådan ikke et problem at have gæld det interessante er til hvem gælden er og under hvilke forudsætninger

Egenkapital

Soliditet

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Gæld i procent af aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt.

Sammenligning med andre klubber

Dette dækker alle ansatte i klubberne.

Sammenhæng mellem placering og personaleomkostninger

Hvordan ser det ud for de enkelte hold, i forhold til klubbens personaleomkostninger og slutplaceringen i ligaeen

Advertisement