Regnskabet slutter 30. juni 2021, det vil sige at covid19, har påvirket regnskabet.

FC Midtjylland, har med udsendelsen af deres regnskab overholdt alle gældende regler. Men klubben der leverer et FLOT rekord regnskab, har lagt et tykt røgslør ud, og regnskabet er lidet informativt, hvis der sammenlignes med FC København og Brøndby, der har en helt anden åbenhed i deres regnskaber!

Det skal med, at både FCK og Brøndby har andre krav i forhold til offentliggørelsen af deres regnskaber, end hvad FC Midtjylland har.

Ligeså en lille undren over at FC Midtjylland for andet regnskab henviser til http://www.transfermarkt.de, det er en hjemmeside med nok mange oplysninger, men værdisættelse af spillere på siden, sker på baggrund af hvad en gruppe fans syntes hos transfermarkt. Det kan nok være ganske korrekt, men det hører ikke hjemme i et seriøst regnskab.

Når det er sagt, så er FC Midtjylland kommet med et flot regnskab, og klubben har i den gearet sig op. og udfordrer FC København økonomisk.

Fremtiden

Der hvor udfordringen er for FC Midtjylland er deres driftsindtægter, dvs. indtægter uden transfer. Her ligger FC Midtjylland under andre klubber. Medtages indtægter fra Europa, så distancerer klubben AGF og Brøndby, men på sponsor og matchday og dansk TV penge, der er FCM rangeret efter FCK, Brøndby og AGF.

Når klubben så med succes har deltaget i europæisk sammenhæng, så ruller pengene ind på bankbogen og det gør at FCM i den grad giver baghjul til AGF og Brøndby

Men forudsætningen er spillersalg og eller succes i europæisk sammenhæng!

Her er FC Midtjylland ikke ene om at være afhængige af indtægter fra de to lukrative områder.

Udfordringen

Sælger du spillere, ja så bliver du som udgangspunkt svækket, med mindre du da kan hente spillere ind på samme niveau. Den store udfordringer kommer, hvis nye spillere ikke har samme kaliber som de der er solgt!

Så kan FC M blive udfordret (ganske som andre klubber), derfor er det vigtigt med penge på bankbogen, så der er råd til en sæson eller to hvor det sportslige ikke lykkedes, med mindre ejerkredsen dækker økonomisk. Men ligeså så FCM har råd at hente spillere til og ikke kun fra akademiet.

Som klub er der to måder at sælge spillere på, enten via at lade talenter få spilletid og sælge dyrt, eller via europæisk succes, så klubber på større adresser kan hente spillere der har vist deres værd!

Mon ikke FCM nærmer sig mere modellen med at sælge de etablerede spillere, det er vanskeligt for en dansk klub at lave succes i Europa på den helt store klinge (Champions League) med helt unge talenter.

Indtægter

Som fodboldklub er der fem primære områder at klubben kan tjene penge, udover at ejerkredsen hoster op.

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
SponsorindtægterKlubben oplyser ikke dette i regnskabet, det har de tidligere oplyst og sidst var i 2014 hvor indtægterne var på 23 mio, dette beløb må antages at være markant højere
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, klubben har ikke udspecificeret hvad der er af entreindtægter.
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Conference League 20-22 mio, Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgFC Midtjylland oplyser ikke hvad resultatet af deres transferaktivitet er i regnskabet. Spillersalg er dog typisk opgjort over flere regnskaber. Sælges en spiller for 40 mio på en 4 årig kontrakt, kan der være indtægt på 10 mio næste 4 regnskaber.

Økonomiske opmærksomhedspunkter

Herunder en lille oversigt hvor det er inddelt i tre niveauer, advarselslamperne blinker alvorligt hvis der er for mange poster i rød og gul.

RødKlubbens omsætning er ikke oplyst
Gul
GrønSeneste tre regnskaber giver overskud på 61,5 mio
Overskud på 25,3 mio i seneste regnskab
Aktiver steget med cirka 150 mio til 386 mio
Soliditet på 73
Gæld er lav i forhold til aktiver (27%)
Egenkapital øget med 150 mio til 280 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab?

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Ejere kommer og går, mens fansene består, for deres skyld, burde ejerne skylde dem at oplyse, hvordan det faktisk ser ud økonomisk, i stedet for kun at oplyse det som de skal. Ejerne skal passe på klubben, og derfor er det vigtigt at oplyse om økonomiske faktuelle forhold.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter der er herunder!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesideja
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalær oplyst i regnskabnej
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausuler oplyst i regnskabnej
Honorar bestyrelse oplyst i regnskabja
Spillersalgnej

Omsætning

Omsætning kan opgøres på to måder, selve nettoomsætningen, samt omsætningen med transferindtægter. Det seneste regnskab har FC Midtjylland ikke oplyst klubbens nettoomsætning, og det er derfor et estimat.

Årsagen til den markante stigning skyldes indtægter i Champions League, som er estimeret konservativt herfra. Næste sæson vil der antageligt være cirka 100 mio lavere.

Da FC Midtjylland ikke har oplyst transfersalg, så er nedenstående et estimat.

Årets resultat

Nu skal en fodboldklub som sådan ikke give overskud.

FCM har dog haft stor succes siden 2018 økonomisk set.

Seneste 10 år3,5 mio
Seneste 5 år118.7 mio
Seneste 3 år61,5 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Den markante stigning skal nok ses i sammenhæng med bonus for deltagelse i Champions League, og derfor er klubben måske ikke i næste regnskab på samme niveau.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Igen er bonus fra Champions League med til at det er højt, næste sæson bliver interessant at se om der ikke bliver et fald.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben.

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

Lønnen er taget i procent af nettoomsætning, dvs uden transfer. Da FCM ikke oplyser deres nettoomsætning, derfor er der usikkerhed ved dette tal.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Succes i Champions League er en væsentlig årsag til stigningen, da der utvivlsomt er røget en klækkelig bonus afsted til truppen.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Klubben har ikke oplyst omkostninger på gæld.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i det enkelte regnskab, men 6 mio spredt over 3 regnskaber.

FC Midtjylland har ikke oplyst deres transferaktivitet, og derfor er nedenstående et estimat på hvor meget klubben har solgt for, hvorimod spillerkøb er oplyst i regnskabet.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19 og 2021 er sat til 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Klubbens ejere, hvis de ville sælge vil prisen være omkring 750 mio

Klubben har solgt cirka 25% af klubben for 150 mio til Anders Holch Povlsen, med afsæt i det, er klubben 600 mio værd! Tidspunktet for købet var inden klubben vidste om de på ny havde kvalificeret sig til Champions League.

Placering

Tre mesterskaber siden 2015 siger alt om hvor flot arbejde klubben har præsteret, og de seneste 14 sæsoner har klubben blot to gange været uden for top 4. Klasse.

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2021, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

I nedenstående er FC Midtjylland og Randers FC eneste klubber med regnskab for 2021, mens resten er for 2020. Det skal noteres at Silkeborg og Viborgs seneste regnskab er fra da de lå i 1.division, og dermed have mindre indtægter og udgifter.

Omsætning

Her skal der skelnes mellem nettoomsætning samt omsætning med andre driftsindtægter såsom transfer.

Ses der først på selve nettoomsætningen ser det således ud, udfordringen er måden at klubberne opgør deres regnskaber, hvor nogle klubber har alle indtægter med i klubbens nettoomsætning, mens andre har oplyst transferindtægter separat.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Spillerbudgettet er den stærkeste indikator på hvor stærke den enkelte klub er rent sportsligt.

Årsløn spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Specielt OB er med stor usikkerhed, og nok nærmere AGF og AaB. Viborg og Silkeborg er med regnskaber fra 1.div.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Nedenstående er med afsæt i gennemsnit over de seneste tre regnskaber og dækker over alle segmenter, hvilket er årsag til OB har denne værdi.

Med flere danske klubber der er solgt til udenlandske ejere, så kunne flere være på vej, og mange af klubberne er billige at købe.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: FC Midtjyllands regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret.

Nogle af klubberne har ligeså et damehold tilknyttet, midler til dette fremgår ikke specifik af regnskaberne.

Advertisement