Regnskabet slutter 30. juni 2021, det vil sige at covid19, har påvirket regnskabet.

AGF rammer flere milepæle med deres regnskab,

  • Overskud tre regnskaber i træk, kun sket tidligere 1995-97
  • Nettoomsætning runder 100 millioner
  • Samlet omsætning rundet 200 millioner med transfer og andre segmenter
  • Næsten 50 millioner i overskud seneste 3 regnskaber samlet set

Den stærke økonomi bringer AGF med frem i det økonomiske førerfelt i Superligaen, og for klubben og de mange fans, så kan der med afsæt i økonomien, godt drømmes om fast at være med i top 4!

Der hvor AGF halter efter økonomisk, er på to områder, nok har der været gode spillersalg der har skæppet i kassen med samlet overskud på 54 millioner de sidste tre regnskaber, men de klubber AGF skal sammenligne sig med, de sælger for mere.

Den anden er på det europæiske, for det er et guldæg, at komme med der kan i den grad skæppe gevaldigt i klubkassen, hvis en klub kommer med i gruppespillet.

Fremtiden

Den ser særdeles spændende ud, men AGF står også med en udfordring, der kan betyde at de ikke får den sportslige succes fans gerne så. For fremtiden hedder et nyt stadion i Århus, og et stadion med langt bedre kommercielle muligheder.

Det nye stadion forventes at stå klar 2026, men at AGF skulle kunne få et stadion kvit og frit, det er nok ikke tilfældet. Derfor skal klubben have noget økonomi, til at kunne være med i projektet. Her er nævnt forskellige beløb men 50 millioner er et af de beløb der oftest bliver nævnt.

De penge kan AGF låne eller få sparet op, så for AGF ligger der også et strategisk valg i dette.

Med et stadion vil sponsorindtægterne kunne øges, de er i dag kun overgået af FC København og konkurrenterne på heden, ligger vel på cirka 60% af AGF indtægter på sponsorsiden.

For AGF ser de kommende sæsoner særdeles spændende ud, der er en klar sammenhæng mellem sportslige resultater og en klubs økonomiske formåen.

Skal AGF med helt op i toppen af dansk fodbold, skal indtægter øges og det sker enten ved øget spillersalg og eller succes i europæisk sammenhæng!

Udfordringen

Ingen tvivl om at AGF rækker ud efter at spise kirsebær med de store, og resultaterne sportsligt har de to forrige sæsoner været hvor de skal være, men for AGF er det afgørende for at kunne tage næste skridt, at der bliver set på spillersalg, så de kan matche de klubber der er pænt foran dem på dette område.

Men også at AGF skal vise de kontinuerligt er Top4 hold og de fleste sæsoner set over 5 år, er med i europæisk sammenhæng.

Her mangler AGF at vise de kan dette, men de rækker ud mod det.

Hvis AGF bliver en klub der ligeså begynder at sælge spillere for højere beløb end hidtil, så skal de være skarpe på at hente kvalitet ind, for sælger du, bliver dit hold som udgangspunkt svækket.

For AGF ligger der ligeså et strategisk valg, for skal klubben spille med helt fremme og være en seriøs konkurrent til at vinde guld, så er spørgsmålet om der er råd til at give meget spilletid til talenterne?

Skal en klub tjene på spillersalg, så er det de unge spillere der giver gode salg, men det forudsætter spilletid på banen med succes. Har AGF råd til dette sportsligt?

Indtægter

Som fodboldklub er der fem primære områder at klubben kan tjene penge, udover at ejerkredsen hoster op.

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægts muligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe. Med de gode resultater i Superligaen, er indtægter fra TV penge steget
SponsorindtægterKlubben har øget og har i dag 64,4 mio i indtægter
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, klubben har ikke udspecificeret hvad der er af entreindtægter.
Dog er TV og entre slået sammen og samlet på 34,6 mio som er markant stigning fra sidste regnskab på 20,8 mio.
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Conference League 20-22 mio, Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgAGF er begyndt at have overskud på denne del, men endnu har de ikke haft salg i en sæson der matcher andre klubbers i ligaen.

Økonomiske opmærksomhedspunkter

Herunder en lille oversigt hvor det er inddelt i tre niveauer, advarselslamperne blinker alvorligt hvis der er for mange poster i rød og gul.

Rød
Gul
GrønNettoomsætning på fodboldsegment er steget til 118 mio fra 92 mio
Koncernomsætning er steget fra 122 mio til 143 mio
Seneste tre regnskaber har givet 47,9 mio i overskud
Overskud seneste regnskab på 25 mio
Soliditet på 86
Løn spillertrup i forhold til omsætning er under UEFAs anbefaling (64%)

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Fanvenligt regnskab?

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Ejere kommer og går, mens fansene består, for deres skyld, burde ejerne skylde dem at oplyse, hvordan det faktisk ser ud økonomisk, i stedet for kun at oplyse det som de skal. Ejerne skal passe på klubben, og derfor er det vigtigt at oplyse om økonomiske faktuelle forhold.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter der er herunder!

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesideja
Omsætning er oplystja
Indtægter defineret på de primære områderja
Agentsalær oplyst i regnskabnej
Informationer om omkostninger på gældjadelvist
Videresalgsklausuler oplyst i regnskabnej
Honorar bestyrelse oplyst i regnskabja
Spillersalgnej

Omsætning

Omsætning kan opgøres på to måder, selve nettoomsætningen, samt omsætningen med transferindtægter.

Total omsætning er inklusiv transfer og øvrige segmenter, men da det præcise tal for transfer ikke er oplyst, så er det et estimat.

Årets resultat

Nu skal en fodboldklub som sådan ikke give overskud. Tallene herunder er fra selve fodboldsegmentet.

Seneste 10 år-36,5 mio
Seneste 5 år29,0 mio
Seneste 3 år47,9 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben (fodboldsegment)

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

Lønnen er taget i procent af nettoomsætning

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i det enkelte regnskab, men 6 mio spredt over 3 regnskaber.

Det præcise beløb er ikke oplyst på selve transfersalg.

Transferbalance er oplyst i regnskab og er det overskud eller underskud er der på transfersiden

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19 og 2021 er sat til 0.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Klubbens ejere, hvis de ville sælge vil prisen være omkring 250 mio

AGF er interessant klub,med en værdi på omkring 250 mio, og ligger der et nyt stadion forude, så skal du købe dig ind skal en ejer erhverve lidt over 50%, samt være klar til at spytte i kassen, for at gøre klubben mere konkurrencedygtig, så kan man nok for en del millioner få et hold, der har potentiale til at være med.

Det er billigt i forhold til at købe en topklub i andre ligaer!

Udviklingen herunder siger alt om den transformation AGF har været igennem, det er dygtigt lederskab.

Placering

De tre topplaceringer i 2007, 2011 og 2015 er alle fra 1.division. Fansene i AGF har virkelig drømt om at få sværdet ud af stenen, og klubben er på rette vej, de to seneste sæsoner er eneste i top 4 de sidste 20 sæsoner!

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2021, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

I nedenstående er AGF, FC Midtjylland og Randers FC eneste klubber med regnskab for 2021, mens resten er for 2020. Det skal noteres at Silkeborg og Viborgs seneste regnskab er fra da de lå i 1.division, og dermed have mindre indtægter og udgifter.

Omsætning

Her skal der skelnes mellem nettoomsætning samt omsætning med andre driftsindtægter såsom transfer.

Nettoomsætning er således de indtægter klubben har på fodboldsegment minus transfer.

Samlet omsætning ser således ud, bemærk at FCK grunder corona ligger lavt, de kommer meget stærkere tilbage.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Spillerbudgettet er den stærkeste indikator på hvor stærke den enkelte klub er rent sportsligt.

Årsløn spillertrup

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Viborg og Silkeborg er med regnskaber fra 1.div.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Nedenstående er med afsæt i gennemsnit over de seneste tre regnskaber og dækker over alle segmenter, hvilket er årsag til OB har denne værdi.

Med flere danske klubber der er solgt til udenlandske ejere, så kunne flere være på vej, og mange af klubberne er billige at købe.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: FC Midtjyllands regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret.

Nogle af klubberne har ligeså et damehold tilknyttet, midler til dette fremgår ikke specifik af regnskaberne.

Advertisement