Regnskabet slutter 31. december 2020, det vil sige at der er 9 måneder med covid19, der har påvirket regnskabet.

Det har været en periode som har været udfordrende økonomisk, men trods dette ser det ud til at Fremad Amager har løftet klubbens omsætning.

Klubben kan dog notere et stort underskud igen for andet år i træk, og det betyder gælden er steget markant.

Der er kommet udenlandske ejere til i Fremad Amager i 2018, og siden 2016 er personaleomkostningerne blevet 4 doblet, så nok er der blevet investeret massivt på den front, og nok er omsætningen stigende, men der kommer ikke nok penge ind, og dermed kommer de store underskud.

Ambitionen er udtalt for Fremad Amager, klubben skal i superligaen, og på Amager hvor der bor over 250.000 mennesker, gør da klubben til en interessant spiller på den måde. Markedet er der!

Kommer klubben i Superligaen, vil der komme markant flere TV penge ind, men da klubben samtidig skal øge på personaleomkostningerne, hvis klubben skal være konkurrencedygtige, så ville det ligne underskud på samme niveau som nu.

For Fremad Amager bliver det afgørende at klubben lykkedes med:

  • Øge indtægterne fra sponsorsiden markant (markedet er der)
  • Indtægter via spillersalg (vil det kræve en model som FC Nordsjælland)
  • Muligheden for europæisk succes (urealistisk for nuværende med mindre pengepungen virkelig åbnes)

Ejerkredsen har indtil videre uden at blinke accepteret de store underskud, men ejerkredsen har også udtalt det er en del planen.

Dog har seneste regnskab givet denne anmærkning i regnskabet.

Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om kapitaltab

Virksomheden har mistet mere end 50% af sin kapital. Ledelsen har ikke sikret sig inden for tidsfristerne for den danske selskabslov, at der afholdes en generalforsamling, der forklarer selskabets økonomiske stilling over for kapitalejerne og om nødvendigt foreslåede foranstaltninger, der bør træffes, hvorved ledelsen kan pådrage sig ansvar.

Nu kan det til Fremad Amagers forsvar siges at grundet corona har det ikke været muligt at mødes fysisk om end det har været muligt at afholde online generalforsamlinger.

Som fodboldklub er der fem primære områder at klubben kan tjene penge, udover at ejerkredsen hoster op.

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
Fremad Amager er i 1.division hvor TV pengene er klart mindre end Superligaen
SponsorindtægterKlubben har ikke oplyst indtægter på dette område, men det antages at klubben har øget her.
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, Fremad Amager har ikke oplyst indtægter til dette
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
SpillersalgFremad Amager har ikke oplyst i deres regnskab om dette

Opmærksomhedspunkter

RødGælden er næsten fordoblet til 50 mio siden seneste regnskab
Underskud for 8.regnskab i træk
Soliditeten er på -634
Lønandel af omsætning er meget høj (estimeret 181%)
Gælden er meget større end aktiverne (734%)
Egenkapitalen er på -43 mio (mere end fordoblet negativt)
Gul
GrønOmsætning er antageligvis steget
Transferrettighederne er steget en smule til 7,1 mio fra 5,6 mio

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Ejerkredsen har sat kursen mod Superligaen og der bliver investeret i klubben på mange områder, men status er at prisen indtil videre har været 50 mio, så det enkle spørgsmål, hvor meget vil det koste klubben at komme i Superligaen, og hvordan og hvornår vil klubben tjene pengene hjem igen?

En anden udfordring Fremad Amager ikke kan løbe fra er stadion, for Sundby Idrætspark lever ikke helt op til kravene til at spille Superliga, og det vil koste en del at få stadion gjort klart.

Ejerkredsen har tidligere udtalt at de forventede at der skulle investeres et to cifret millionbeløb i Fremad Amager, som ligeså vil være til opgradering af stadion.

Nu kan der være manger årsager til at en ny ejer kommer til i en fodboldklub, og nu behøver en fodboldklub ikke at give overskud, men det interessante er to spørgsmål:

a) Er der investeret nok til at klubben kommer i Superligaen, ellers skal spillerbudget øges mere?

b) Forventer ejerkredsen at det investerede kommer retur?

Klubbens gæld er i det engelsksprogede regnskab benævnt som Subordinate loan capital, og det andrager 41,7 mio. På godt dansk betyder det, at såfremt klubben går konkurs, så er det denne del der skal have pengene sidst.

Worst case scenario er at hvis ejerkredsen går konkurs eller ikke vil dække underskuddet, så står klubbens fans med en meget stor gæld, og Fremad Amager må nok skulle en tur ned i rækkerne som følge af en konkurs.

Der er desværre ikke i dansk fodbold regler om financial fairplay, der kunne være med til at sikre at klubberne driftes ansvarligt økonomisk.

Så nok betales regningen af ejerkredsen, men dette via lån.

Med kursen sat mod Superligaen, så er det næste sæson det handler om for klubben. Økonomisk er Fremad Amager med helt fremme, og mon ikke der vil blive øget på spillerbudgettet efter sommerferien?

Tidligere har det været meldt ud, at der samarbejdes med et firma om at finde gode spillere i markedet. Prisen for disse stiger først når Fremad Amager er i Superligaen, så det er afgørende for klubben at rykke op, i forhold til forretningsplanerne.

Fanvenligt regnskab?

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausuler oplystnej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Omsætning

Omsætning kan opgøres på to måder, selve nettoomsætningen, samt omsætningen med transferindtægter.

Fremad Amager har ikke i deres regnskab oplyst klubbens omsætning, hvad de er i deres gode ret til. Derfor er nedenstående et estimat på klubbens samlede omsætning med afsæt i denne model:

Omsætning = ((personaleomkostninger / defineret % sats) x 100) + årets resultat

Selvsagt er det et estimat med nogen usikkerhed. De år med 0, er årene som bland andet FC Amager og efter konkurs hvor klubben måtte ned i Københavnerserien, hvor der regnskab ikke forefindes for 2008-2010, og øvrige tal for omsætning er for 2011-2013 med stor usikkerhed.

Årets resultat

Nu skal en fodboldklub som sådan ikke give overskud, men Fremad Amager kæmper med at få sorte tal på bundlinjen. siden år 2000 har der været tre regnskaber med overskud. Fremad Amager har typisk ligget med et regnskab der trods underskud var tæt på nul.

Seneste 10 år-63,7 mio
Seneste 5 år-60,4 mio
Seneste 3 år-58,6 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben. De år hvor der ikke er data skyldes dette ikke er oplyst i regnskabet.

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

Lønnen er taget i procent af nettoomsætning, dvs uden transfer.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Da Fremad Amager ikke har specificeret deres omsætning, er det som tidligere nævnt et estimat.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor klubbens personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

Siden de nye ejere kom til i 2018 er der øget markant. Men en klub som FCK bruger 10 gange så mange penge som Fremad Amager.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

I regnskabet er der ikke oplyst omkostningerne på gælden.

Størstedel af gæld på 41,7 mio er det som på dansk vil være ansvarlig lånekapital, som betyder at går klubben konkurs, er det hvad der til sidst skal dækkes.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i det enkelte regnskab, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud i det enkelte regnskab.

Fremad Amager har i deres regnskaber ikke oplyst transferaktiviteter

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Agentsalær

Før 2015 er dette ikke oplyst.

Klubben har de seneste 4 år brugt blot 98.000kr

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Klubbens værdi med seneste regnskab er NUL KRONER

Årsagen til klubben sættes til en værdi af NUL KRONER skal ses i lyset af hvis klubben skal sælges her og nu, så står ny ejer med en klub der taber cirka 25 mio om året, en gæld på 50 mio og en negativ egenkapital og aktiver for blot 7 mio.

Var klubben nu gældsfri, havde øget omsætningen og lidt flere tilskuere på stadion, så ville prisen nærme sig 10 mio

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde. Ligeså er Helsingørs dækkende over 1½ år.

Der er medtaget regnskaber fra
2020: Esbjerg, Helsingør, Fredericia, Fremad Amager, Hobro, Hvidovre, Kolding, Silkeborg, Vendsyssel og Viborg
2019: HB Køge og Skive kommer med deres regnskaber snart.

Omsætning

Her skal der skelnes mellem nettoomsætning samt omsætning med andre driftsindtægter såsom transfer.

Ses der først på selve nettoomsætningen ser det således ud, udfordringen er måden at klubberne opgør deres regnskaber, hvor nogle klubber har alle indtægter med i klubbens nettoomsætning, mens andre har oplyst transferindtægter separat.

Fremad Amager skal øge deres omsætning markant for at være med i toppen.

Oversigt over klubbernes samlede indtægter, så ser det således ud. En del klubber oplyser ikke deres transferaktiviteter, om end det for mange klubber nok er nul.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Blot to klubber har samlet set overskud i deres seneste tre regnskaber

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Antal ansatte

Silkeborg har ikke oplyst antal ansatte i deres fodboldsegment, men det samlede antal ansatte i deres koncern og de står derfor med nul herunder.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet. For Hvidovre kan tallet være usikkert og for højt.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%.

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan dette være et problem, om end gæld kan være udtryk for en investering, således at aktiverne stiger.

Advarselslamperne må være tændt hos Fremad Amager, Helsingør, Hvidovre, Hobro og Vendsyssel

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Nedenstående er med afsæt i gennemsnit over de seneste tre regnskaber.

Med flere danske klubber der er solgt til udenlandske ejere, så kunne flere være på vej, og mange af klubberne er billige at købe. Helsingør ligger mere på omkring 1. mio i seneste regnskab.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: Fremad Amagers regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Advertisement