Regnskabet slutter 31. december 2020, det vil sige at der er 9 måneder med covid19, der har påvirket regnskabet.

OB er en del af Odense Sport & Event, og selskabets segmenter som udover fodbold består af hotel, konferencer, messer og catering, ja det er område der har været hårdt ramt.

Derfor er det på ingen måde overraskende at der kommer et regnskab hvor hvor omsætningen er på blot 44% af året før.

På den baggrund er det egentlig positivt at regnskabet blot giver et underskud på 26,7 mio

Som del af en koncern, er ikke alle regnskabs oplysninger tilgængelige.

Odense sport & Event ejes stadig af Niels Thorbog der har 97,7% af ejerskabet, og forretningsmæssigt har der været arbejdet i flere år på at øge omsætningen og indtjeningen, og forrige regnskab gav for første gang overskud siden 2009.

Så det interessante bliver at se om forretningen kommer i gang igen som tidligere.

Det enkle spørgsmål er, når der ses på økonomien, så er OB sat fra hovedfeltet rent økonomisk, kan koncernen få det overskud der skal til, for at kunne blive en top 6 klub, eller måske en top 4 klub, eller er det fint at være en mellemklub i Superligaen?

Forskellen op til AGF er 47,2 mio i forhold til nettoomsætning. Hvis OB skulle matche det beløb, skulle de tjene til hver af sæsonens 16 hjemmekampe 2,9 mio.

Hvis billetprisen er 130kr, så i rene billetpriser skulle der være over 22.000 flere til hver hjemmekamp

Som fodboldklub er der fem primære områder at klubben kan tjene penge, udover at ejerkredsen hoster op.

OmrådeNote
TV pengeDer er to indtægtsmuligheder, TV penge fra Superligaen, samt fra europæiske kampe.
OB har TV pengene fra Superligaen
SponsorindtægterKlubben har indtægt på dette område på 31 mio, hvilket er en nedgang fra 39 mio året før
EntreindtægterDet er ikke på matchday indtægter en klub har sine største indtægter samlet set, OB har ikke udspecificeret hvad der er af entraindtægter
Præmiepenge EuropaKan en klub komme med i specielt Europæisk gruppespil er der i Europa League 20-25 mio at hente i præmiepenge og i Champions League 115 mio for at komme med i gruppespil, så kommer bonus for point og hvis holdet går videre.
OB har i flere sæsoner ikke været i nærheden af at kvalificere sig til Europa, sidst var i 2011/12
SpillersalgOB solgte spillere for 12,6 mio i seneste regnskab, hvilket er bedre end gennemsnittet de seneste 5 regnskaber

Opmærksomhedspunkter

En del af de områder der scorer rødt skyldes corona, og det må forventes at i næste regnskab er det forrbedret.

RødOmsætning er faldet fra 82,5 mio til 57,9 mio (corona)
Underskud på 26,7 mio (for hele koncernen)
Gælden er høj i forhold til aktiver (90%)
GulSoliditet er lav med 10
Gælden er steget med 31 mio (419 mio for hele koncernen)
Egenkapital er faldet 26 mio til 46,9 mio
Sponsorindtægter falder fra 39 mio til 31 mio
GrønSpillersalg er lidt over gennemsnit seneste 5 regnskaber
Transferrettigheder er på højeste niveau siden 2010

Dette indlæg kan frit bruges af andre medier så længe der linkes og skribenten krediteres

Blød mellemvare?

Siden 2012 er OB blot en enkelt gang kommet i top 6. Nok er forretningsmodellen udvidet, og de andre segmenter kan forhåbentlig giver overskud, og på den måde øge OBs sportslige muligheder. Men som det er nu, skal OB mere kigge sig over skulderen.

Fanvenligt regnskab?

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidenej
Omsætning er oplystDelvist
Indtægter defineret på de primære områderdelvist
Agentsalærnej
Informationer om omkostninger på gældja
Videresalgsklausuler oplystnej
Honorar bestyrelseja
SpillersalgdelvistSamlede indtægter er oplyst

Omsætning

Omsætning kan opgøres på to måder, selve nettoomsætningen, samt omsætningen med transferindtægter.

Omsætningen for fodboldsegmentet er nævnt i en note af rengskabet, men hvad det dækker 100% dækker over kan der være usikkerhed omkring.

Det korrekte er at oplyse en nettoomsætning som er uden transferindtægter.

I nedenstående er tallene ens fra 2000-2010 da der i den periode ikke er oplyst transferindtægter, herfor er tal ens

Nettoomsætning

Samlet omsætning

Årets resultat

Nu skal en fodboldklub som sådan ikke give overskud, siden 2009 har OB haft et enkelt overskud.

De 211 mio der er i underskud de sidste 10 år er dækket af ejeren, og det svarer til at ejeren gav et gavekort til alle Odense’s borgere på 1.000kr

Seneste 10 år-211,1 mio
Seneste 5 år-92,3 mio
Seneste 3 år-64,7 mio

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

OB oplyser ikke deres lønomkostninger på klubbens fodboldsegment. Når der er tale om en koncern med flere segmenter, så er der stordriftsfordele.

Der er brugt samme model til at estimere klubbens personaleomkostninger på fodboldsegment, og de 31,7 mio er nok højere, og på niveau med året før, det vil sige omkring 40-45 mio.

OB har nok fastholdt og så taget underskuddet.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Reelt er tallet nok nærmere de 40 mio for 2020. Igen er der brugt samme model på andre regnskaber

Antal ansatte

Dette dækker over alle ansatte i klubben. De år hvor der ikke er data skyldes dette ikke er oplyst i regnskabet.

Tallet dækker alle ansatte i koncernen, og der er blevet skåret en del stillinger grundet corona

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

Lønnen er taget i procent af nettoomsætning, dvs uden transfer.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

For 2020 gælder at det nok er på samme niveau som 2019, men modellen tilsiger noget andet

Powerindex

Dette er et udtryk for hvor klubbens personaleomkostninger holdes op mod den klub det enkelte år, der har det største budget.

OB taber terræn i toppen, og no er 2020 tallet nok på niveau med 2019, men det betyder at FCK har et budget der er 4-5 gange højere end OB.

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Gælden dækker hele koncernen.

De langfristede forpligtelser er på 214 mio hvor største enkelt post er prioritetsgæld på 88,9 mio

De kortsigtede forpligtelser er på 204 mio.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg og likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Spillersalg og køb

Bliver en spiller købt eller solgt for 18 mio på en treårig kontrakt, så kan det være en aftale hvor betalinger sker i rater, således at de 18 mio ikke optræder i det enkelte regnskab, men 6 mio spredt over 3 regnskaber. Nedenstående er således en oversigt over transferbeløb der kommer ind og ud i det enkelte regnskab.

Transferrettigheder spillertrup

En klub kan opgøre transferrettighederne, eller det som også hedder immaterielle rettigheder forskelligt. Som udgangspunkt skal det forstås som den værdi klubben har lagt ind i truppen.

Et eksempel, købes en spiller til 3 mill på en treårig kontrakt, vil den immaterielle værdi fra starte være 3 mill, og efter et år falde til 2 mill.

Kommer en spiller fra klubbens akademi, vil transferrettighed være 0.

Den nuværende trup er den der er investeret flest midler i siden 2012.

Agentsalær

Før 2015 er dette ikke oplyst.

Tilskuerudvikling

Tallet for 2020 er påvirket af covid19.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Klubbens værdi med seneste regnskab er 108 mio

Benchmark med øvrige klubber

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2020: AGF, Brøndby, FC København, FC Midtjylland, Horsens, OB, Randers, SønderjyskE, Vejle og AaB
2019: FC Nordsjælland og Lyngby, hvis regnskaber må være lige på trapperne

Omsætning

Her skal der skelnes mellem nettoomsætning samt omsætning med andre driftsindtægter såsom transfer.

Ses der først på selve nettoomsætningen ser det således ud, udfordringen er måden at klubberne opgør deres regnskaber, hvor nogle klubber har alle indtægter med i klubbens nettoomsætning, mens andre har oplyst transferindtægter separat.

FC Nordsjælland, Lyngby, Randers, SønderjyskE og Vejle oplyser ikke klubbens transferaktiviteter, men dog værdien af de immaterielle rettigheder der har forladt klubben, dette er dog ikke det samme som salgspris.

Regnskab fra FCN er ligeså 2019, og ikke påvirket af corona på samme måde. FCK har ikke oplyst øvrige indtægter til klubben via corona til deres fodboldsegment.

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid.

Fem klubber har samlet set overskud i deres seneste tre regnskaber, samlet er det et tab på 475 mio

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Tallet for OB er noget usikkert og kan være højere, men OB. Modellen der er brugt har dem lavere, men mon ikke koncernen har fastholdt niveau fra året før

Spillerbudgettet er den stærkeste indikator på hvor stærke den enkelte klub er rent sportsligt.

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70% i forhold til nettoomsætningen.

Transferrettigheder

Dette er et udtryk hvor meget der er investeret i truppen.

En spiller der kommer fra klubbens eget akademi vil typisk have en værdi på 0.

Gæld i forhold til aktiver

Hvis gælden overstiger værdien i klubben kan dette være et problem, om end gæld kan være udtryk for en investering, således at aktiverne stiger.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Nedenstående er med afsæt i gennemsnit over de seneste tre regnskaber og dækker over alle segmenter, hvilket er årsag til OB har denne værdi.

Med flere danske klubber der er solgt til udenlandske ejere, så kunne flere være på vej, og mange af klubberne er billige at købe.

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Kilde: OB’s regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Advertisement