Det er blot tredie regnskab fra Kolding, efter klubben igen er blevet professionel. Men klubben har taget et gevaldigt skridt økonomisk og øget omsætningen markant.

Nok kommer klubben ud med et mindre underskud, men det er ikke et der får alarmklokkerne til at ringe.

Regnskabet fra klubben er dog ikke det mest oplysende, men lever op til det som det skal. Kolding har taget et skridt fra deltid til heltid, og økonomien tilsiger at Kolding har taget et stort skridt, fra at skulle være et hold der vil blive betragtet som nedrykkerkandidat.

Kolding viser ambitioner med deres nye regnskab, og klubben har med den øgede omsætning taget et skridt mod at blive midterhold i 1.division.

Med planer om at der skal etableres et nyt stadion, så ser mulighederne gode ud for Kolding, i forhold til et stadion med bedre muligheder for sponsorer. Dog er der intet nævnt i forhold til finansiering, andet end der arbejdes med dette. et stadion i den størrelse som her, ligger på cirka 150 mio.

Skulle klubben låne 150 mio til eksempelvis en rente på 1,5% (over 30 år), ville det være en udgift på cirka 7,5 mio om året.

Nok kan en klub tjene på matchday indtægterne, men procentvis er det ikke den post der fylder mest i regnskabet. Derfor er det afgørende at få bedre muligheder, til at kunne tjene penge på sponsorsiden.

Opmærksomhedspunkter

RødEt regnskab der er alt andet end transparent, som fan må man spørge hvorfor?
GulUnderskud for andet regnskab i træk, dog ikke højt (877.000)
Løn som andel af omsætning ligger over UEFAs anbefaling på 70% (74%)
Gælden er steget fra 2,9 mio til 5,0 mio
GrønOmsætningen er steget markant fra estimeret 7,2 mio til 13,9 mio
Egenkapital er steget fra 970.000 til 3,6 mio
Aktiver er lidt mere end fordoblet fra 3,8 mio til 8,1 mio
Soliditet er fornuftig (45)
Gæld er fornuftig i forhold til aktiver (62%)

Fanvenligt regnskab

Det er vigtigt at påpege, at klubben lever op til det de skal og oplyser det de skal. Men for en fan af klubben, så er nedenstående noget der har betydning for fans.

Der er stor forståelse for at klubber ikke ønsker at oplyse nogle af nedenstående af konkurrencemæssige hensyn. Men der er klubber, som faktisk oplyser alt på de 8 punkter!

De reelle ejere af klubben, det er fansene. Ejerne er der i kortere og længere tid, naturligvis med klubben i hjertet, men hvorfor ikke være transparent, og vise fansene hvordan økonomien er skruet sammen.

Kolding er en af klubberne der oplyser mindst i deres regnskab

OmrådeOpfyldtNote
Regnskab/årsrapport findes på klubbens hjemmesidejaTidligere regnskaber ligger ligeså
Omsætning er oplystnej
Indtægter defineret på de primære områdernej
Agentsalærnejoplyst samlet men ikke på hvilket spillere
Informationer om omkostninger på gældnej
Videresalgsklausulernej
Honorar bestyrelsenej
Spillersalgnej

Omsætning

Kolding har ikke oplyst omsætningen i deres regnskab, hvilket klubben er i deres gode ret til i forhold til lovgivningen.

Nedenstående er derfor et estimat, baseret på denne model:

Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret % sats) x 100) + årets resultat.

Årets resultat

Det er ikke alarmerende underskud, udfordring er dog hvis en klub år efter år har underskud, så stiger gælden, medmindre ejerkredsen afvikler dette.

Personaleomkostninger

Dette dækker over alle ansatte i klubben fra spillertrup, ledelse, administration mm.

Spillerbudget

Dette er lønsum spillertrup + afskrivninger spillertrup. Lønsummen for spillertrup er ikke oplyst og er derfor et estimat baseret på de oplysninger der er i regnskab i forhold til antal kontraktansatte mm.

Kolding har ikke oplyst klubbens transferrettigheder i seneste regnskab og ej heller afskrivninger på disse, om end de nok ligger på under 500.000.

Løn i procent af nettoomsætning

Jo højere andel en klub ligger på, jo minde luft er der i klubben til andre tiltag.

Som sådan er det ikke et problem at en klub bruger flere penge end klubben har, da det kan være i en strategi om at opnå et mål.

Problemet kommer hvis klubben ikke har ‘sparet’ op til dette, eller hvis den fortsætter, så kræver det en ejerkreds der kan dække underskuddet.

UEFAs anbefaling i forhold til Financial Fair Play er at en klub skal ligge på max 70%.

Kolding har ikke oplyst klubbens omsætning i regnskabet, og derfor er det et estimat på dette der er brugt.

Løn spillertrup i gennemsnit

Hvad er den samlede lønsum til spillertruppen. Dette er ikke oplyst specifikt i regnskabet og derfor et estimat.

I 2019 havde Kolding 10 ansatte og i 2020 havde de 22 ansatte. Da en del spillere ikke er på høj løn, så skal årsag til nedgang nok henregnes til dette faktum.

Årsløn herunder er i 1000kr

Gæld i alt

For en klub er det ikke nødvendigvis et problem at have gæld, det som er interessant er den rentebyrde der kan ligge på klubben.

Kolding har ikke oplyst noget om omkostningerne på gælden.

Aktiver

Aktiver defineres af årsregnskabsloven som:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

Der kan være forskellige aktiver, som samlet set er klubbens aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill, trupværdi

Materielle anlægsaktiver
Ejendomme bla

Omsætningsaktiver
Varelager, tilgodehavender fra salg og Likvide beholdninger

Gæld i forhold til aktiver

Dette er et interessant område, er gælden større end aktiverne i klubben, er det ikke positivt, både i dagligdagen, samt hvis der tænkes på salg af en klub.

Soliditetgrad

I praksis kan det være vanskeligt at vurdere, hvad der skal betragtes som en god eller dårlig soliditetgrad.
En soliditetgrad på 100 er næsten aldrig godt, da det er et tegn på, at klubben ikke investerer tilstrækkeligt.

En soliditetgrad på 0 er også sjældent godt, da klubben har finansieret alle sine aktiver med fremmed kapital. Det gør gør klubben meget skrøbelig overfor økonomisk modgang, da der ikke skal meget til, før de ikke kan betale sine økonomiske forpligtelser.

Egenkapital

I en virksomhed og dets regnskab, er der både aktiver (ejendele) og gældforpligtelser (passiver).

Egenkapitalen udgør den samlede sum, når de to forhold er gjort op med hinanden.

Klubværdi

Hvert år kommer Deloittes money league, hvor de opgør værdien af de største klubber i verden.

Deres metode er ikke kendt, men Markham Multivariate Model er en model der rammer meget tæt på det som Deloitte kommer frem til. Læs om model her.

Skulle du købe Kolding, er prisen 3 mio, et røverkøb, men der er et stadion der skal bygges og der skal bygges mere på økonomisk. Som ejer skal du være klar til at skulle finansiere en del, og derfor er prisen lav.

Tilskuersnit hjemmebane

Benchmark med øvrige klubber fra nuværende 1.div

Der skal gøres opmærksom på at ikke alle klubber har afleveret deres regnskab for 2020, så sammenligning giver nogle usikkerheder på den måde.

Der er medtaget regnskaber fra
2020: Esbjerg, Helsingør, Hobro, Kolding, Silkeborg, Vendsyssel og Viborg
2019: Fredericia, Fremad Amager, HB Køge, Hvidovre og Skive

For Helsingør gælder deres regnskabsperiode er på 1½ år.

Omsætning

Omsætning er ikke bare omsætning, og klubberne opgør deres omsætning forskelligt og nogle klubber oplyser ikke deres omsætning i regnskabet, og her bliver det et estimat for de klubber. Det er vigtigt at pointere at klubberne alle overholder deres regnskabsmæssige forpligtelser.

I nedenstående er det oversigt over klubbernes nettoomsætning, det vil sige uden transferindtægter og indtægter fra andre segmenter

For klubberne med 2019 regnskab ( Fredericia, Fremad Amager, HB Køge, Hvidovre og Skive), betyder det at det ikke er påvirket af corona på samme måde som de klubber med et regnskab fra 2020.

Klubberne med 2019 regnskaber, de kommer i den kommende periode, og når alle regnskaber er kommet, kan der laves en mere præcis sammenligning.

Nettoomsætning er den bedste måde at sammenligne klubberne, da indtægter på transfers kan svinge meget fra år til år.

En del klubber oplyser ikke deres omsætning i regnskabet, hvilket de er i deres gode ret til (Esbjerg, Fremad Amager, HB Køge, Hobro, Hvidovre, Kolding og Vendsyssel). Her er omsætning er estimat baseret på at: Omsætning = ((Personaleomkostninger / defineret % sats) x 100) + årets resultat).

Årets resultat tre seneste regnskaber

Klubber kan sagtens have underskud det enkelte år, derfor er det interessant at se over tid. Samlet set har de 12 klubber tabt 71 mio tilsammen i deres tre seneste regnskaber.

Spillerbudget

Dette dækker over hvor stor lønsummen er til spillertruppen samt afskrivninger på denne.

Vil en klub være et ambitiøst bud på en oprykker, så skal en klub have et spillerbudget på 20 mio

Årsløn spillertrup gennemsnit

Dette er et estimat med afsæt i de oplysninger der er i regnskabet.

Lønandel af omsætning

UEFA’s anbefaling er at en klub ikke ligger over 70%. Herunder er det med afsæt af nettoomsætning uden transfer som lønnen er en andel af.

Aktiver

Aktiver er udtryk for hvor stor værdi der er i klubben. Medtog Silkeborg fra deres andre segmenter, vil Silkeborg være over 600 mio.

Gæld i alt

Som klub er det som sådan ikke et problem at have gæld, det som er interessant er at se på hvilke forhold gælden er under.

Gæld i forhold til aktiver

Det som er interessant at se på, er i forhold til klubbens aktiver (værdier). Hvis gælden overstiger aktiverne kan det være en udfordring. Naturligvis skal der ses på gældens størrelse, er gælden på 500.000kr og aktiverne er på 100.000kr, så er 500%.

Men klubberne herunder der har en gæld der er større end klubbens værdi, her gælder at de skal se og få øget deres værdi eller nedbragt gæld, ellers er det alt andet end rentabelt.

Klubværdi (alle segmeter)

Metoden der benyttes er Markham multivariate model, hvor en række forskellige parameter er brugt. Med corona bliver klubber hårdt ramt, specielt de som har et regnskab der følger kalenderåret, i det de klubber har 9 måneder med corona.

Nedenstående vil være et bud på, hvad klubbens pris ville være, hvis den var til salg

Tilskuersnit hjemmebane

Sociale medier

Jo støre eksponering, jo bedre mulighed for at øge din sponsorindtjening.

Dette indlæg kan frit benyttes af andre medier, så længe der linkes og der krediteres

Kilde: Koldings regnskaber samt øvrige klubbers seneste regnskab.

NoteDer er nogle usikkerheder i sammenligningen på tværs af regnskaber, i det nogle regnskaber løber fra sommer til sommer og andre følger kalenderåret. Dermed vil de regnskaber der følger kalenderåret have et regnskab med 9 måneder, mens de klubber der har et regnskab der går fra sommer til sommer har 3 måneder med corona.

Advertisement